Mogilany świętują 11 listopada. W tym roku przypada 105. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli.

Mszą Świętą w intencji Ojczyzny o godz. 17.30 w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach rozpoczęły się Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Po nabożeństwie Wójt Piotr Piotrowski, Ks. Proboszcz Józef Milan, Przewodniczący Rady Gminy Mogilany Zbigniew Staszczak oraz Radni i samorządowcy złożyli kwiaty pod tablicami pamiątkowymi Marszałka Józefa Piłsudskiego i Ojców Niepodległości.

Ważnym punktem Uroczystości było poświęcenie nowego wozu strażackiego dla OSP Mogilany i poświęcenie Rynku w Mogilanach po przebudowie.

Otwarcia nowego Rynku przez uroczyste przecięcie wstęgi dokonali: Wójt Piotr Piotrowski, Ks. Proboszcz Józef Milan, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Staszczak, Radny i Sołtys Mogilan Mateusz Paszta, Sekretarz Powiatu Krakowskiego Mirosław Golanko i przedstawiciel Wicemarszałka Łukasza Smółki. Wójt podkreślił, że gmina pozyskała na remont Rynku 4 mln zł rządowych pieniędzy.

Z inicjatywy radnego i Sołtysa Mateusza Paszty, Mieszkańcy mieli możliwość złożenia listów i zdjęć w kapsule czasu, która została umieszczona w płycie Rynku.

Na Sali Narad Urzędu Gminy Mogilany, Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach zorganizował patriotyczny wieczór. Chór Mogilanum wykonał pieśni patriotyczne, a uczniowie Szkoły Podstawowej w Lusinie przygotowali przejmujący i wzruszający program artystyczny.

Uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta OSP we Włosani.

Dziękujemy za obecność pocztom sztandarowym szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz strażakom i Policji za zabezpieczenie Uroczystości.