Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach zakończył tworzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Mogilany na lata 2024-2027, który ma na który ma na celu zwiększenie skuteczności działań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej oraz ograniczenie zjawiska przemocy w Gminnie Mogilany. W zakresie organizacji i budowania wsparcia włączone są Instytucje i organizacje, które będą wspomagać osoby i rodziny stosownie do ich potrzeb. Postawiono cele główne i cele szczegółowe Programu oraz działania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Mogilany na lata 2024-2027. Ostatnim etapem prac są konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu, które potrwają od 16 listopada 2023 r.do 30 listopada 2023 r.
Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag poprzez dedykowany formularz. Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa oceny i opinie oraz w konsekwencji wprowadzić do dokumentu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Mogilany na lata 2024-2027 ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa. Dziękujemy!