Wójt Gminy Mogilany informuje, że od 16 listopada 2023 r. do 30 listopada 2023 r. będą trwały konsultacje projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Mogilany na lata 2024-2027.