Wójt Gminy Mogilany jako Administrator Danych Osobowych (ADO) informuje, o wyznaczeniu Zastępcy Inspektora Ochrony Danych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe Zastępcy Inspektora Ochrony Danych:

Pani Barbara Kołacz

adres e-mail: odo.dmarek@admarek.pl

numer telefonu: 694 334 467

lub pisząc na adres ADO z dopiskiem „do IOD