Zachęcamy do lektury najnowszego kwartalnika Gminy Mogilany. Znajdą w nim Państwo m.in. życzenia bożonarodzeniowe od władz gminy oraz część „W obiektywie i liczbach”, obejmującą inwestycje zakończone w ciągu ostatnich 5 lat, będące w trakcie oraz te, których realizacja rozpocznie się w roku przyszłym. Obejmuje ona działy: Inwestycje na „Zakopiance”; Rynek, drogi, chodniki i pętla autobusowa; Kanalizacja, wodociąg, zbiornik na wodę; Ochrona środowiska; Bezpieczeństwo; Hale sportowe, szkoły, boiska oraz skatepark i Przedszkola, żłobki i place zabaw.

Ponadto znalazły się teksty dotyczące
programu „Weź klimat w swoje ręce!”, działaniach w związku zapewnieniem dostępności, czy przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Tradycyjnie mamy do czynienia z artykułami z mogilańskich placówek oświatowych (np. 25-lecia nadania imienia Jana Pawla II szkole w Gaju) i związanych z środowiskiem pozarządowymi naszej gminy (np. Mecz charytatywny na LKS Mogilany czy konkurs „Człowiek bez barier”). Numer dopełniają wiadomości z Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach.

Kwartalnik znajdą Państwo w Urzędzie Gminy Mogilany, wszystkich instytucjach na naszym terenie oraz punktach handlowych. Zachęcamy również do skorzystania z Internetowej możliwościnumer czwarty można pobrać poniżej.