Marszałek Województwa Małopolskiego oficjalnie przekazał 47 pojazdów ratownictwa technicznego jednostkom OSP, w ramach projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej”. Uroczystość odbyła się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, a klucze do nowego lekkiego samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą odebrali Prezes i Wiceprezes Zarządu OSP Konary oraz Wójt Gminy Mogilany.

Wierzę, że realizacja projektu pomoże wzmocnić stronę techniczną małopolskich służb ratowniczych, przyczyni się do zwiększenia skuteczności i szybkości reagowania. Jesteśmy przekonani, że ta inwestycja wyraźnie poprawi warunki pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w Województwie Małopolskim – powiedział Marszałek Witold Kozłowski.

Gmina Mogilany jest partnerem w projekcie „Bezpieczna Małopolska - Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej”, którego liderem jest Województwo Małopolskie. Gmina zapewniła wkład własny, a środki na dodatkowe wyposażenie auta zapewniło sołectwo Konary.

Kwota dofinansowania: 233 920,00 zł

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 27 520,00 zł

Wkład własny z Budżetu Gminy Mogilany: 13 760,00 zł

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska, działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.

fot. Biuro Prasowe UMWM

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-eur...