W Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie promes dla Grantobiorców projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

Promesę dla Gminy Mogilany odebrała Zastępca Wójta p. Edyta Misztal. Na zakup sprzętu dla wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę pozyskaliśmy 75 000 zł. Kupione zostaną laptopy i monitory interaktywne.