Dyskusja publiczna dotycząca wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Buków i miejscowości Kulerzów  od godziny 14.00 na Sali narad Urzędu .

Dodatkowo transmisja online

https://mogilany.sesja.pl/