Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm)  Wójt Gminy Mogilany odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 432/1, o  powierzchni 0,2550 ha, położonej we wsi Lusina, objętej księgą wieczystą nr KR3I/00024894/9.

Termin przetargu był wyznaczony na dzień 6 lutego 2024 r. (wtorek), na godz. 11 w Sali Narad Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany.