Spotkanie odbędzie się w dniu 15.02.2024 r. o godz. 9.00 w Sali narad .

Tematem spotkania będzie omówienie bieżących problemów z jakimi borykają się przedsiębiorcy  prowadzący działalność gospodarczą.

Zaproszonym gościem będzie Posłanka na Sejm RP Pani Dorota Marek, członkiki:

- Komisji Gospodarki i Rozwoju;
- Podkomisji stałej do spraw rozwoju gospodarczego;
- Komisji Finansów Publicznych;
- Komisji Polityki Społecznej i Rodziny,
która dostarczy problemy mogilańskich przedsiębiorców do przedstawicieli Rządu.