Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Pomoc dla Ukrainy

WIOSENNE SPRZĄTANIE W GMINIE MOGILANY – 23 KWIETNIA G. 10.00.

21 kwietnia 2022

Весенняя уборка в сообществе Могиляны - 23 апреля в 10.00.    Шановні гості з України, ви є частиною нашої спільноти в цей важкий час. Якщо хочете, можете долучитися до акції "Весенняя уборка в сообществе Могиляны". Будемо працювати разом, спілкуватися, ближче пізнавати. Щиро запрошуємо. В субботу 23 апреля во всех сёлах сообщества Могиляны пройдет весенняя уборка. Во всех районах начинаем в 10.00, мероприятие на месте организуют Председатели, будут предоставлены мешки и рукавицы. Ниже подаём места сборки. Желательно иметь при себе питьё и запасные рукавицы. Помним о безопасности - детей приглашаем под присмотром взрослых. В мероприятии "Уберись с нами в Малопольске!", организованном Учреждением Маршалковского Воеводства Малополького возьмут участие более 80 гмин, 200 школ, 50 различных организаций и других сообществ, 35000 волонтеров. Хотим обратить внимание на проблемы мусора на зелёных территориях, туристических, в лесах, в парках. Мы убеждены,что это мероприятие позволит нам сблизиться. При этом не нужно собирать бытовых отходов, сельскохозяйственных,  больших габаритов или строительного мусора. Большие перемены начинаются с маленьких шагов и с нашего окружения, поэтому мы хотим вдохновить местных жителей, чтобы они вышли на свежий воздух и привели в порядок свой район. В нашей Гмине в прошлых годах некоторые организации, школы,неправительственные организации,сельсоветы,а так же частные люди ,в меру возможности ,принимали участие в таких мероприятиях.Заботямь о окружающей среде и эстетике уборка проводилась в Букове, Могилянах, Либертове и Влосани. УКС Конары во время своих активных недель уже очередной год приводит в порядок  Малопольские туристические трассы. Весна - это время пробуждения природы и начало новой жизни. Присоединитесь к новым переменам к лучшему, заботясь о окружающей нас среде и природе. Щиро запрошуємо. Места сборки:BRZYCZYNA: PĘTLA AUTOBUSOWA BUKÓW: PARKING OBOK REMIZY CHOROWICE: PRZY STAREJ SZKOLE (ul. Doboszyńskiego 48) GAJ: LKS „GAJOWIANKA” (ul. Parkowa 53) KONARY: 1) PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ, 2) PRZY PĘTLI AUTOBUSOWEJ, 3) PRZY TABLICY OGŁOSZEŃ na skrzyżowaniu ulic Kopań i Nad Potokiem KULERZÓW: PARKING PRZY DOMU LUDOWYM LIBERTÓW: 1) PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ, 2) PRZY TABLICY OGŁOSZEŃ (na skrzyżowaniu ulic Magnoliowa i Góra Libertowska, 3) naprzeciwko numeru UL. ZGODNA 135 LUSINA: PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ (ul. Zdrojowa 68) MOGILANY: PRZY WEJŚCIU DO MOGILAŃSKIEGO PARKU WŁOSAŃ: PRZY OSP WŁOSAŃ/ŚWIETLICA WIEJSKA (ul. Królowej Polski 49), 2) róg ulic ŁOBZOWSKIEJ I STOLARSKIEJ, 3) róg ulic KAMIENNEJ I SPACEROWEJ.

+ czytaj więcej

Darmowe zdjęcia do dokumentów potrzebnych obywatelom Ukrainy

06 kwietnia 2022

Dnia 07.04.2022 (czwartek) , 13.04.2022 (środa),21.04.2022 (czwartek), 28.04.2022 (czwartek) w budynku Urzędu Gminy Mogilany w godzinach od 9.00 – 12.00 będzie możliwość wykonania darmowych zdjęć do dokumentów potrzebnych obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (PESEL) В дни 07.04.2022(четверг) ,. 13.04.2022 (среда),. 21.04.2022 (четверг),. 28.04.2022 (четверг) в здании Учреждения Гмины Могиляны от 9.00-12.00 будет возможность сделать бесплатные фотографии к документам, необходимым гражданам Украины ,которые находятся на территории Польши в связи с военными действиями , проходящими на территории Украины ( PESEL).

+ czytaj więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY, KTÓRE PRZYBYŁY DO POLSKI W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

01 kwietnia 2022

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła rozwiązania mające na celu zwiększeniedostępu do miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla dzieci z Ukrainy, poprzez ułatwienia w tworzeniu nowych, alenadal bezpiecznych, placówek lub zwiększaniu liczby miejsc w już istniejących.Szczegółowe informacje pod linkiem:https://www.gov.pl/web/rodzina/opieka-nad-dzieckie...

+ czytaj więcej

Informacja

30 marca 2022

Urząd Stanu Cywilnego w Mogilanach uprzejmie informuje, że w związku z  wyjazdem służbowym pracowników- w dniu 31 marca 2022 r. (czwartek) nie będą nadawane numery PESEL dla obywateli Ukrainy.Za utrudnienia przepraszamy!Информация.Отдел ЗАГС в Могилянах  информирует , что в связи со служебным выездом работников- 31 марта 2022г.( четверг) не будет присвоения номеров PESEL для граждан Украины.                        Приносим извинения за неудобства!

+ czytaj więcej

27 marca 2022 r. - Niedziela dla Ukrainy w ZUS

24 marca 2022

Szanowni Państwo,od 26 marca 2022 r. na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) będą dostępne wnioski o świadczenie 500+  dla obywateli Ukrainy. Wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ można złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), portal Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną wielu polskich banków. Obywatele Ukrainy mogą również przyjść do dowolnej placówki ZUS, gdzie uzyskają pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku przez portal PUE ZUS.W niedzielę 27 marca 2022 r. zapraszamy obywateli Ukrainy do Oddziału w Krakowie przy ul. Pędzichów 27. Nasi pracownicy, w godzinach od 9:00 do 15:00, będą pomagać w zakładaniu kont na PUE ZUS oraz w składaniu wniosku o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy.Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać:•    telefonicznie – ogólnopolska infolinia: 22 444 02 55 (dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00),•    mejlowo – e-mail UA@zus.pl,•    osobiście - nasze placówki są czynne w dni robocze, w poniedziałek od godz. 8.00 do 17.00 (do 31 marca 2022 r.) i od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Od 1 kwietnia 2022 r. w poniedziałek od 8:00 do 18:00.•    na stronie internetowej ZUS - Інформація для громадян України.

+ czytaj więcej

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY, KTÓRZY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM OPUŚCILI TERYTORIUM UKRAINY

24 marca 2022

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY, KTÓRZY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM OPUŚCILI TERYTORIUM UKRAINYOSOBY UPRAWNIONE:Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który legalnie przekroczył granicę ukraińsko-polską po 24 lutym, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i został już wpisany do rejestru PESEL.Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej.Na jakiej podstawie jest ustalana legalność pobytu obywatela Ukrainy?➢ Legalność pobytu jest ustalana na podstawie zarejestrowania obywatela Ukrainy przez komendanta placówki Straży Granicznej. W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium RP będzie rejestrowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.➢ Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy – nadaje się numer PESEL.➢ Rejestracja obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpoczęła się 16 marca 2022 r.➢ Rozwiązania dotyczące uznania pobytu za legalny nie będą miały zastosowania do obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 2 ust. 3 specustawy (na przykład osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały, ochronę międzynarodową lub które złożyły wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej).GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEKWnioski od obywateli Ukrainy, uprawnionych do pomocy, przebywających na terenie Gminy Mogilany przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilanach, ul. Rynek 2, w godzinach:8:00-9:30 oraz 13:00 do 14:30 pierwsze piętro – obok punktu „PESEL” w pozostałych godzinach –prosimy o kontakt przez domofon znajdujący się przy drzwiach – przycisk oznaczony GOPSWNIOSKI NALEŻY WYPEŁNIĆ W JĘZYKU POLSKIM DO OTRZYMANIA POMOCYNIEZBĘDNE JEST POSIADANIE NUMERU PESELFORMY POMOCYprzewidziane w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz 583) Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym opuścili terytorium Ukrainy Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przyznawane jest na wniosek osoby uprawnionej i przeznaczone jest na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. DRUK WNIOSKU – DO POBRANIAZapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – pomoc doraźna (na czas nie dłuższy niż 2 miesiące).Posiłek w szkole – pomoc doraźna przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole.Całodzienne wyżywienie w przedszkolu - pomoc doraźna przyznawana jest po złożeniu oświadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilanach, przez osobę uprawnioną , która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, w okresie pobytu dziecka w przedszkolu.Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)Obywatel Ukrainy, przebywający na terenie Gminy Mogilany może zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach tel. 533-347-726, o pomoc w formie paczek żywnościowych. Pomoc w formie paczek żywnościowych przyznaje się, na podstawie złożenia przez osobę potrzebującą oświadczenia o wysokości dochodu, na podstawie którego Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach wydaje skierowanie - załącznik nr 5 do Wytycznych IZ (https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a) - do punktu wydawania żywności.Bezpłatna pomoc psychologicznaNIEZBĘDNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA FB GOPS Mogilany: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0...Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane również świadczenia pieniężne i niepieniężne na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej np. poradnictwo specjalistyczne, usługi opiekuńcze, zasiłek okresowy, praca socjalna.Szczegółowe informacje można uzyskać, przy składaniu wniosków w GOPS Mogilany, bezpośrednio od pracownika socjalnego.

+ czytaj więcej

Darmowe zdjęcia do dokumentów dla obywateli Ukrainy-31.03.2022 r.

24 marca 2022

Dnia 29.03.2022 (wtorek) i w dniu  31.03.2022 (czwartek)  w budynku Urzędu Gminy Mogilany w godzinach od 9.00 – 12.00 będzie możliwość wykonania darmowych zdjęć do dokumentów potrzebnych  obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na  terytorium Ukrainy (PESEL)В дню 29.03.2022 (Bo BTOpHNK) и в дню 31.03.2022 ( четверг) в зданию Учреждения Гмины Могиляны    от 9-12 часов будет возможность  сделать бесплатные фотографии до документов, нужных  гражданам Украины, которые находятся на территории Республики Польши в связи с военными действиями, проходящими на территории Украины ( PESEL).

+ czytaj więcej

Środki finansowe dla osób pomagającym obywatelom Ukrainy.

23 marca 2022

Mieszkańcy Gminy Mogilany, którzy przyjęli obywateli Ukrainy pod swój dach mogą starać się w Urzędzie Gminy Mogilany o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Informacje dotyczące świadczenia pieniężnego oraz wnioski można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/mswia/srodki-finansowe-dla-... .Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to przysługuje nie dłużej, niż za okres 60 dni. Wnioski o świadczenie pieniężne można składać: - na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Mogilanach (I p.) w godzinach pracy urzędu: poniedziałek w godz. 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. 7.00-15.00; - elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej  e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego; - drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany. Zalecane jest ograniczenie powtórzeń wniosków składanych przez podmiot w zależności od sytuacji np. co 20/30 dni. Wniosek może być również złożony jednorazowo za pełny okres.Dla celów weryfikacji w rubryce wniosku „ Adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania” konieczne jest uzupełnienie informacji o zamieszczenie przez osobę wnioskującą informacji o rodzaju lokalu (dom/mieszkanie/obiekt zakwaterowania zbiorowego/inne-jakie) oraz metrażu udostępnionego osobom zakwaterowanym.Informacja telefoniczna: 12 270 10 13. 30 kwietnia weszły w życie przepisy dotyczące nowego wzoru wniosku o świadczenie pieniężne 40 zł za pomoc uchodźcom. Aby otrzymać środki za opiekę nad obywatelem Ukrainy, uchodźca musi posiadać numer PESEL. Bez niego świadczenie pieniężne nie zostanie wypłacone. Dodatkowo nowelizacja umożliwia ubieganie się o wypłatę świadczenia za łączny okres 120 dni (wcześniej było 60).

+ czytaj więcej

Nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.

22 marca 2022

Urząd Stanu Cywilnego w Mogilanach uprzejmie informuje, ze w związku z bardzo dużym zainteresowaniem nadawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego br. i starają się w naszym urzędzie o nadanie statusu uchodźcy UKR- pod koniec ubiegłego tygodnia wprowadzono limit dzienny 25 osób, które mogą uzyskać pomoc w tej sprawie. (formalności związane z nadaniem statusu uchodźcy dla 1 osoby trwają od 20-30 minut). Dla wszystkich zainteresowanych nadaniem numeru PESEL zostały już wydane w ubiegłym tygodniu numery z terminem wizyty – włącznie do dnia 8 kwietnia 2022r. Z uwagi, iż Urząd posiada 1 stanowisko zorganizowane wyłącznie do nadawania numerów PESEL dla uchodźców- kolejna transza numerów z rezerwacją wizyt będzie wydawana od 11 kwietnia br. (poniedziałek) W celu umówienia wizyty prosimy wyznaczyć jedną osobę z domu, która przyjdzie do urzędu, umówi termin wizyty i odbierze stosowną liczbę numerów z rezerwacją.

+ czytaj więcej

Od środy (16 marca b.r.) ruszył proces nadawania PESEL obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed wojną.

17 marca 2022

Wniosek o nadanie numeru PESEL możesz złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w Urzędzie Gminy Mogilany.Wniosek musisz zgłosić osobiście w godzinach pracy urzędu.W tym celu należy udać do Urzędu Gminy , wejście oznaczone jako A, I piętro, przy Sali narad, gdzie zostało przygotowane specjalne stanowisko, wyłącznie do nadawania PESEL dla obywateli Ukrainy.Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego są do Twojej dyspozycji w godzinach;Poniedziałek – 8.00 – 15.30 oraz od wtorku do piątku od 7.00 do 14.30.Co należy przygotować? Twój wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy. Formularze w polsko-ukraińskiej lub polsko-rosyjskiej wersji językowej znajdują się w Urzędzie Gminy lub mogą być pobrane ze strony www.mogilany.pl Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35x45 mm. Dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość. Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jeśli składasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), musisz podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosek, z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia, nie pobiera się odcisków palców.Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i swój numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie Profilu Zaufanego ePUAP. Profil ten umożliwia załatwianie równych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenie pieniężne).Uwaga: Czas przyjęcia jednej osoby to ok.40. Prosimy o cierpliwość.Po złożeniu wszystkich dokumentów, wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.Usługa jest bezpłatna.

+ czytaj więcej