Dla uchodźców z Ukrainy przebywających obecnie na terenie Gminy Mogilany, od 29.03.2022 r. zostanie uruchomione darmowe wsparcie psychologiczne w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach. W przypadku osób nieporozumiewających się w języku polskim, konsultacje psychologiczne będą prowadzone w obecności osoby tłumaczącej z języka rosyjskiego i ukraińskiego.
Konsultacje będą odbywać się przy ul. św. Bartłomieja Apostoła 21 w Mogilanach po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.
Umawianie konsultacji przez osoby rosyjsko- bądź ukraińskojęzyczne: poniedziałek-czwartek w godzinach 9:00-14:00 pod numerem 513 698 669.
Umawianie konsultacji dla osób polskojęzycznych: poniedziałek-czwartek w godzinach 9:00-15:00 pod numerem 533 347 728.
Obecnie działające darmowe wsparcie psychologiczne:
1 ) Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, całodobowa infolinia (również w języku rosyjskim i/lub ukraińskim) pod numerem 510 132 396 oraz 506 318 838
2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, całodobowa infolinia (wyłącznie w języku polskim) pod numerem 12 421 92  82.


Бесплатная психологическая помощь для беженцев из Украины , находящихся на территории гмины Могиляны.
Для беженцев из Украины , которые сейчас находятся на территории гмины Могиляны, от 29.03.2022 г.будет предоставлена бесплатная психологическая помощь в центре социальной помощи в Могилянах.В случае незнания польского языка психологические консультации будут проходить в присутствии переводчика российского или украинского языка. Консультации будут проходить по адресу ул.Св.Бартоломея Апостола 21,просим заранее договориться по телефону. Для людей которым нужна консультация на русском или украинском языке : понедельник- четверг от 9.00-14.00 тел.513 698 669. Для тех, кто знает польский язык : понедельник- четверг от 9.00-15.00 тел.533 347 728. В данный момент бесплатную психологическую помощь можно получить :. 1) Сообщество Критической Интервенции в Мысленицах , круглосуточная телефонная линия язык русский а так же украинский) тел.510 132 396 тел.506 318 838. 2) Сообщество Критической Интервенции в Кракове, круглосуточная телефонная линия ( исключительно язык польский) тел.12 421 92 82.


Безплатна допомога психологічна для осіб з України які перебувають на території Гміни Могілани.
    Для біженців з України,які на даний момент перебувають на території Гміни Могілани, від 29.03.2022 відкриється безплатна допомога
 психологічна в рамках Гмінного центру допомоги суспільної в Могіланах. В випадку, якщо особа не розуміє польської мови, консультація
психологічна буде проводитися в присутності перекладача мови української і російської.
    Консультації будуть проводитися за адресою   Могілани, вулиця св. Бартломія Апостола 21 за попереднім записом телефонічним.
    Для запису консультації з особою українськомовної чи російськомовної : понеділок-четвер 9:00-14:00 за номером 513698669.
    Для запису консультації з особою польськомовною за номером 533347728.
    На даний час діє безплатна психологічна допомога :
    1)Центр Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa в Мисленіцах, цілодобова інфолінія(також на російській і українській мовах)
за номером 510 132 396 і 506 318 838
    2)Центр  Interwencji Kryzysowej в Кракові, цілодобова інфолінія( тільки на польській мові) за номером 124219282