Dnia 07.04.2022 (czwartek) , 13.04.2022 (środa),21.04.2022 (czwartek), 28.04.2022 (czwartek) w budynku Urzędu Gminy Mogilany w godzinach
od 9.00 – 12.00
będzie możliwość wykonania darmowych zdjęć do dokumentów potrzebnych obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (PESEL)

В дни 07.04.2022(четверг) ,. 13.04.2022 (среда),. 21.04.2022 (четверг),. 28.04.2022 (четверг) в здании Учреждения Гмины Могиляны от 9.00-12.00 будет возможность сделать бесплатные фотографии к документам, необходимым гражданам Украины ,которые находятся на территории Польши в связи с военными действиями , проходящими на территории Украины ( PESEL).