Dnia 05.05.2022 (czwartek) i w dniu  19.05.2022 (czwartek)  w budynku Urzędu Gminy Mogilany w godzinach od 9.00 – 11.00 będzie możliwość wykonania darmowych zdjęć do dokumentów potrzebnych  obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na  terytorium Ukrainy (PESEL)

В дню 05.05.2022 (четверг) и в дню 19.05.2022 ( четверг) в зданию Учреждения Гмины Могиляны    от 9-11 часов будет возможность  сделать бесплатные фотографии до документов, нужных  гражданам Украины, которые находятся на территории Республики Польши в связи с военными действиями, проходящими на территории Украины ( PESEL).