Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła rozwiązania mające na celu zwiększenie
dostępu do miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla dzieci z Ukrainy, poprzez ułatwienia w tworzeniu nowych, ale
nadal bezpiecznych, placówek lub zwiększaniu liczby miejsc w już istniejących.

Szczegółowe informacje pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/opieka-nad-dzieckie...