Wójt Gminy Mogilany zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców, którzy przyjęli do swoich domów uchodźców z Ukrainy o obowiązkowe i pilne zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy Mogilany. W dalszym ciągu trwa zbiórka produktów żywnościowych i higienicznych  w Szkołach, Przedszkolach publicznych na terenie Gminy Mogilany  i w Gminnym Punkcie Zbiórki, budynek przy  ul. Świętego Bartłomieja Apostoła 2  w Mogilanach (stara plebania). Lista potrzebnych produktów będzie na bieżąco aktualizowana na stronie www.mogilany.pl  oraz na Fb Gminy i  Fb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach.

Dary przyjmowane są:

- w szkołach na terenie gminy  - w godzinach nauki uczniów,
w punkcie zbiórki w Mogilanach – codziennie w dni powszednie od 17.30 do 18.30.

Jest również możliwe udzielenie pomocy psychologicznej  osobom poszkodowanym na skutek wojny i kryzysu na Ukrainie, potrzeby takie należy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach , dotyczy to także  potrzeb w zakresie żywności dla osób zakwaterowanych w prywatnych domach , tel : 533-347-729

W innych sprawach dotyczących uchodźców z Ukrainy można kontaktować się pod numerem tel. 508-779-602
 

     Wójt
   Piotr Piotrowski