W dniu dzisiejszym w zostanie uruchomiona infolinia w ramach Wydziału Spraw Cudzoziemców.  Pod numerem: 12 210 20 02 nasi będzie udzielana informacja Ukraińcom szukającym schronienia w naszym województwie.
 
Infolinia będzie czynna 24 h na dobę. Podstawowe informacje dla uchodźców z Ukrainy są opublikowane tutaj:
 https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodz...
 
Szczegółowe informacje
Urząd do Spraw Cudzoziemców:
www.gov.pl/udsc
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2
 Tel.: +48 47 721 75 75
 
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Spraw Cudzoziemców
Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia  w Małopolsce, Infolinia działa 24 h na dobę.
Tel.: +48 12 210 20 02
e-mail: info.spec@muw.pl

INFOLINIA INFO.OPT – kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
Tel.: +48 12 210 20 20
e-mail: info.opt@muw.pl
 https://infoopt.pl/
 
Informacja dla Obywateli Ukrainy

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

• ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;

• wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);

• wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;

• posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;

• wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;

• zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się

w PUNKTACH RECEPCYJNYCH,

w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.


Punkty recepcyjne:

- Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5)
- Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8)
- Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58)
- Lubycza Królewska (Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5)
- Korczowa (Świetlica, Korczowa 155)
- Medyka (Hala sportowa, Medyka 285)
- Krowica Sama (Szkoła Podstawowa, Krowica Sama 183)
- Ustrzyki Dolne (była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41)


Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski na podstawie:
• ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni;
• wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym;

Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;

• wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen - legalny pobyt trwa do 90 dni;
• zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

Przedłużenie legalnego pobytu jest możliwe przed jego upływem poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu.

Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego przebywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.