Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

Nowe umundurowanie dla strażaków OSP Konary i OSP Włosań

02 stycznia 2023

W dniu 30 grudnia 2022 roku w sali narad Urzędu Gminy Mogilany miało miejsce przekazanieodzieży specjalistycznej dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Konar i Włosani. W ramach zadania zakupiono ubrania koszarowe, ubrania ochronne, rękawice, buty strażackie, hełmy, bluzy polarowe i organizacyjne koszulki polo. Umundurowanie zostało zakupione w ramach pomocy finansowej udzielonej dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego, które zadeklarowały współpracę przy zabezpieczeniu Igrzysk Europejskich w Krakowie i w Małopolsce w 2023 roku. Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego.

+ czytaj więcej

Informacja dotycząca pracy Urzędu Gminy Mogilany w dniu 30.12.2022 r.

29 grudnia 2022

30 grudnia 2022 roku (piątek) URZĄD GMINY MOGILANY  ORAZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 13.00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

+ czytaj więcej

Informacja o działalności Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

28 grudnia 2022

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniach 23.12.2022  oraz 30.12.2022 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów w Gaju (PSZOK) będzie czynny do godziny 12.00. Natomiast 29.12.2022 r. będzie nieczynny. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

+ czytaj więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych STYCZEŃ-GRUDZIEŃ

22 grudnia 2022

Poniżej zamieszczamy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miejscowościach

+ czytaj więcej

Projekty zrealizowane na obszarze LGD Blisko Krakowa w 2022 roku

22 grudnia 2022

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa działająca na terenie gmin Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne oraz Zabierzów zachęca do zapoznania się z projektami, które zostały zrealizowane dzięki otrzymanemu wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Prezentowane projekty współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja zarządzająca PROW – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Galeria projektów dostępna jest na stronie internetowej stowarzyszenia Blisko Krakowa pod linkiem: http://www.bliskokrakowa.pl/zrealizowane-projekty/projekty.html Wśród zrealizowanych zadań znajdziecie Państwo przedsięwzięcia m.in. Stowarzyszenia dla Włosani i Parafii pw. Narodzenia NMP w Gaju.

+ czytaj więcej

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 przez LGD Blisko Krakowa

22 grudnia 2022

W związku z możliwością zagospodarowania oszczędności wynikających z uwolnienia kursu EURO w budżecie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów. Zmiany dokonane w dokumencie wprowadzone zostały w trybie śledzenia zmian. Zakres zmian dotyczy również wysokości wsparcia udzielanej dla beneficjenta w ramach poszczególnych przedsięwzięć, ujednolicenia jednostek miar wskaźników osiąganych w ramach wdrażania strategii, realizacji planu komunikacji oraz poprawy oczywistych omyłek pisarskich w treści dokumentu. Zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, będącą załącznikiem nr 1 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022. Uwagi do propozycji zmian zapisów dokumentów LGD należy przesyłać na adres biuro@bliskokrakowa.pl do dnia 29.12.2022 r. do godziny 15.00, można je przygotować w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag. Dokumenty konsultować można również podczas spotkania w biurze LGD (Radziszów, ul. Szkolna 4), które odbędzie się 28.12.2022 r. w godzinach 15:00-16:00, lub telefonicznie. Więcej informacji: http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2022/1722-konsultacje-spoleczne-aktualizacji-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

+ czytaj więcej

OTWARTY KONKURS OFERT – SPORT I REKREACJA

20 grudnia 2022

Wójt Gminy Mogilany ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie sportu i rekreacji w 2023 roku. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Obowiązujące dokumenty: Program współpracy na rok 2023. Zarządzenie Nr 215/2022 Wójta Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie sportu i rekreacji w 2023 roku. Ogłoszenie o konkursie. Regulamin pracy Komisji Konkursowej(karta oceny: formalna i merytoryczna). Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej. Wzór oferty Wzór sprawozdania Link do BIP https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,2208638,ogl...

+ czytaj więcej

Informacja o nieobecności ekodoradców w dniu 20.12.2022 r.

19 grudnia 2022

W związku z organizowanym przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska spotkania Forum Czystego Powietrza w dniu 20.12.2022, Ekodoradcy nie będą dostępni w Urzędzie Gminy Mogilany.  Prosimy o kontaktowanie się w pilnych sprawach z Ekodoradcami pod telefonem: 537 970 006 lub 537 970 009.  Dziękujemy.

+ czytaj więcej

Przedsmak Świąt

15 grudnia 2022

Wójt Piotr Piotrowski, GOK w Mogilanach oraz Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany” serdecznie zapraszają na organizowane po raz pierwszy targi bożonarodzeniowe. Podczas wydarzenia będziemy mieli możliwość wspólnego wejścia w bożonarodzeniowy klimat. Wszystko to odbędzie się w śnieżnej atmosferze Parku w Mogilanach. Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa od godz. 12.00 do godz. 15.00. Dodatkowo po godz. 15.00 zapraszamy na wspólne, rodzinne kolędowanie przy żywej szopce. Na dzieci czeka Św. Mikołaj, a na wszystkich gorący posiłek. Zapraszamy do spróbowania zwyczajowych produktów – nie sposób wyobrazić sobie świąt bez polskich pierogów, czerwonego barszczu, czy następnie tradycyjnego chleba. W czasie „Przedsmaku Świąt” zachęcamy do obejrzenia kompozycji i dekoracji świątecznych oraz uzupełnienia własnych zapasów. To także możliwość do kupienia lokalnych produktów. Piękne prace i drobiazgi będzie można nabyć również z myślą o działalności charytatywnej. Zapraszamy! Dołącz, udostępnij i przyjdź w niedzielę: Przedsmak Świąt – targi bożonarodzeniowe i rodzinne kolędowanie

+ czytaj więcej

Szlachetna paczka

13 grudnia 2022

Weekend 9-11 grudnia br. to już 22 „weekend cudów” w ramach akcji „Szlachetna Paczka” której pomysłodawcą i organizatorem jest krakowskie Stowarzyszenie WIOSNA. To właśnie w tych dniach po wielu tygodniach żmudnych przygotowań do wytypowanych a następnie zweryfikowanych rodzin trafiły paczki przygotowany przez ludzi o wielkich sercach otwartych na ludzie potrzeby. W tym roku akcja „Szlachetna Paczka” po dłuższej przerwie zawitała również do Mogilan. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy 504 paczki trafiły do mieszkańców Gminy Mogilany i Świątniki Górne. Mając świadomość jak wielka jest to pomoc Wójt Gminy Mogilany użyczył organizatorom akcji pomieszczeń by zmagazynować przygotowane dary oraz ugościć przywożących je darczyńców. Zapraszamy w przyszłym roku. Dziękujemy 7 wolontariuszom na czele z Panią Iwoną Piszczek liderem rejonu oraz grupie sympatyków akcji za zorganizowanie tej pełnej dobra akcji. Podziękowania kierujemy również do Pani Marzeny Kowalczyk, która z ramienia Stowarzyszenia Wiosna czuwała na przebiegiem akcji.

+ czytaj więcej