Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM

13 kwietnia 2022

Szanowni Państwo Urząd Gminy Mogilany informuje, że w związku z organizacją przez Stowarzyszenie Dla Naszej Gminy Mogilany protestu „Nie dla S7 przez Gminę Mogilany” w dniu 13 kwietnia 2022 r. w godz. 15.00 – 15.30 w Libertowie na drodze DK7 - Zakopianka (w obrębie przejścia dla pieszych, ul. Góra Libertowska) pojawią się utrudnienia w ruchu drogowym. Urząd Gminy Mogilany

+ czytaj więcej

Informacja o godzinach pracy Urzędu Gminy Mogilany w Wielki Piątek

12 kwietnia 2022

Urząd Gminy Mogilany uprzejmie informuje, iż dnia 15.04.2022 roku (Wielki Piątek) tut. Urząd pracuje w godzinach 7.00 – 12.00.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach , Baza Usług Komunalnych w Gaju również pracują w godzinach 7.00 – 12.00.Za utrudnienia przepraszamy

+ czytaj więcej

Informacja o proteście

11 kwietnia 2022

Urząd Gminy Mogilany informuje, że wyłącznym organizatorem protestu „Nie dla S7 przez Gminę Mogilany” w dniu 13 kwietnia 2022 r. w godz. 15.00 – 15.30 w Libertowie jest Stowarzyszenie Dla Naszej Gminy Mogilany. Wójt Gminy Mogilany i Przewodniczący Rady Gminy Mogilany popierają protest i będą w nim aktywnie uczestniczyć. Urząd Gminy Mogilany

+ czytaj więcej

Darmowe zdjęcia do dokumentów potrzebnych obywatelom Ukrainy

06 kwietnia 2022

Dnia 07.04.2022 (czwartek) , 13.04.2022 (środa),21.04.2022 (czwartek), 28.04.2022 (czwartek) w budynku Urzędu Gminy Mogilany w godzinach od 9.00 – 12.00 będzie możliwość wykonania darmowych zdjęć do dokumentów potrzebnych obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (PESEL) В дни 07.04.2022(четверг) ,. 13.04.2022 (среда),. 21.04.2022 (четверг),. 28.04.2022 (четверг) в здании Учреждения Гмины Могиляны от 9.00-12.00 будет возможность сделать бесплатные фотографии к документам, необходимым гражданам Украины ,которые находятся на территории Польши в связи с военными действиями , проходящими на территории Украины ( PESEL).

+ czytaj więcej

1 kwietnia 2022 roku o godzinie 12:00 startuje głosowanie internetowe Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

06 kwietnia 2022

Szanowni Państwo! Przed nami kolejna szansa na wyróżnienie zrealizowanej przez naszą Gminę inwestycji. Tym razem o tytuł „Modernizacji Roku & Budowy XXI w.” powalczy Przedszkole Samorządowe w Mogilanach "Iskierka" z Oddziałem w Libertowie i zrealizowana rozbudowa budynku. Aby oddać głos należy kliknąć w link: https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/editions/2837/plebiscite/stage-1?arg_1=stage-1 następnie w niebieski przycisk „ZAGŁOSUJ NA TEN OBIEKT”. Dalej należy uzupełnić adres email oraz imię i nazwisko i zaznaczyć „Nie jestem robotem”. Ostatnia rzecz to kliknięcie „Wyślij głos”. WAŻNE! Aby głos uznany był jako ważny należy zalogować się na swoją skrzynkę mailową i potwierdzić oddanie głosu poprzez kliknięcie w podany w wiadomości link. Głosować można codziennie! Zachęcam do aktywnego włączenia się w akcje! WójtPiotr Piotrowski

+ czytaj więcej

Komunikat w sprawie możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego

05 kwietnia 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach informuje, że w przypadku gdy wnioskodawca złożył wniosek o dodatek osłonowy do dnia 31.01.2022 r., a nie wskazał we wniosku adresu poczty elektronicznej, informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odbierać od dnia 31.03.2022 r. w siedzibie Ośrodka - Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (budynek Urzędu Gminy Mogilany, wejście B, II p. pok. nr 05B UWAGA !!! Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

+ czytaj więcej

PRZYŁĄCZ SIĘ DO PROTESTU NIE DLA S7 PRZEZ GMINĘ MOGILANY

05 kwietnia 2022

Protest odbędzie w dniu 13 kwietnia 2022 r. w godz. 15.00 – 15.30. Spotykamy się przy przejściu dla pieszych na „Zakopiance” (DK7) w Libertowie (ul. Góra Libertowska 45, przy nowym budynku biurowym). Wszystkich przepraszamy za utrudnienia w ruchu w dniu 13.04 w godz.15.00 – 15.30. Zalecamy by w tym dniu przez te pół godziny nie korzystać z „Zakopianki”. Protest został zgłoszony i jest zgodny z prawem. O proteście zostały poinformowane odpowiednie służby. Stowarzyszenie Dla Naszej Gminy Mogilany                     Przewodniczący Rady Gminy Mogilany                                              Wójt Gminy Mogilany

+ czytaj więcej

Nekrolog

04 kwietnia 2022

+ czytaj więcej

Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku.

01 kwietnia 2022

Od 1 kwietnia 2022 r. rodzice i opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujących się pod opieką dziennego opiekunamogą składać wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania pobytu dziecka.Dofinansowanie dotyczy dzieci pierwszych lub jedynych w rodzinie oraz dzieci w wieku przed miesiącem ukończenia 12 miesiąca życia i po miesiącuukończeniu 35 miesiąca życia, czyli niekorzystających z rodzinnego kapitału opiekuńczego. Wniosek można składać wyłącznie przez Internet za pośrednictwem portalu PUE ZUS, portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lubbankowości elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna zprzeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica na pobyt dziecka. Dofinansowanie będzie przekazywane w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, za poprzednimiesiąc. Więcej informacji pod linkiem:https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-poby...

+ czytaj więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY, KTÓRE PRZYBYŁY DO POLSKI W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

01 kwietnia 2022

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła rozwiązania mające na celu zwiększeniedostępu do miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla dzieci z Ukrainy, poprzez ułatwienia w tworzeniu nowych, alenadal bezpiecznych, placówek lub zwiększaniu liczby miejsc w już istniejących.Szczegółowe informacje pod linkiem:https://www.gov.pl/web/rodzina/opieka-nad-dzieckie...

+ czytaj więcej