Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

I Gminny Konkurs "Po prostu odetchnij"

16 maja 2023

15 maja w Urzędzie Gminy Mogilany laureaci I Gminnego Konkursu "Po prostu odetchnij" odebrali dyplomy i nagrody. Pomysł I Gminnego Konkursu Po prostu odetchnij pojawił się już pod koniec ubiegłego roku. Jednak najlepszym czasem na jego organizację była wiosna - moment, w którym przyroda budzi się do życia Pierwsza edycja konkursu została skierowana do dzieci i młodzieży z naszej gminy. Ilość i jakość prac przysporzyła komisji oceniającej wiele dylematów przy wyborze zwycięzców. Do konkursu zgłoszono ponad 60 prac. Uczestnicy w różnorodnych formach graficznych, ale też interaktywnych jak krzyżówki i rebusy zwracali uwagę na konieczność dbania o środowisko, na możliwości oszczędzania zasobów naturalnych i popularyzację zachowań na rzecz poprawy jakości powietrza. Oprócz dokonywania codziennych drobnych wyborów dotyczących choćby segregacji odpadów czy oszczędzania energii, pamiętajmy też, że jest to ostatni moment na wymianę pieców na ekologiczne źródła energii do czego Państwa zachęcamy. Przypominamy, że nadal można skorzystać z dotacji na taką inwestycję. Zainteresowane osoby zapraszamy do spotkania z zespołem EkoTEAM, który udzieli wskazówek i pomoże z dokonaniem niezbędnych formalności.

+ czytaj więcej

DODATKOWA REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

15 maja 2023

Wójt Gminy Mogilany informuje Rodziców dzieci nieprzyjętych do wybranych przez Nich oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w Przedszkolu Samorządowym w Libertowie i Mogilanach, iż są jeszcze wolne miejsca w oddziale przedszkolnym, w Szkole Podstawowej we Włosani, dla dzieci 4, 5 i 6 letnich: Szkoła Podstawowa im. Św. Faustyny Kowalskiej we Włosani- godziny pracy 7.00- 17.00. Telefon kontaktowy: 12 270-10-03. Dla dzieci 3 i 4 letnich, została podjęta decyzja o uruchomieniu dodatkowego oddziału przedszkolnego, w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach, ul. Szkolna 13, - godziny pracy 7.00- 17.00. Telefon kontaktowy do SP Konary: 12 270-41-42. Rekrutacja do tego oddziału nastąpi, zgodnie z harmonogramem, określonym: Zarządzeniem Nr 84/2023 Wójta Gminy Mogilany z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów do dodatkowo uruchamianego oddziału przedszkolnego, w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach, na rok szkolny 2023/2024. rozpocznie się od 22 maja 2023 r. Wnioski należy składać do 31 maja 2023 r. Rodziców dzieci, 3 i 4- letnich, które nie zostały przyjęte do oddziałów przedszkolnych, podczas rekrutacji, także uzupełniającej, informujemy, że w związku z zamiarem uruchomienia nowego oddziału w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach, ul. Szkolna 13, 32- 031 Mogilany., od 1 września 2023 r., utworzenie go nastąpi pod warunkiem zainteresowania- ze strony Państwa- naszą ofertą. W dalszym ciągu, będziemy podejmować działania zmierzające do zorganizowania dodatkowych miejsc, przy kolejnych rekrutacjach.

+ czytaj więcej

SPINKA KRAKOWSKA

11 maja 2023

SPINKA KRAKOWSKA - Przegląd Folklorystyczny

+ czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach pt. „Nowoczesne technologie uprawy zbóż”

11 maja 2023

Na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie realizowany będzie  cykl bezpłatnych szkoleń pt. „Nowoczesne technologie uprawy zbóż”. Na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie realizowany będzie  cykl bezpłatnych szkoleń pt. „Nowoczesne technologie uprawy zbóż”. I. Grupą docelową są wyłącznie:1.Rolnicy2..Domownicy rolników3. Małżonkowie rolników4. Osoby zatrudnione w rolnictwie5.Właściciele lasów6. Wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” II.Organizacja szkoleń:Szkolenia są jednodniowe w godzinach 09:00 – 15:45. Podczas szkoleń zapewniamy wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat oraz profesjonalną kadrę dydaktyczną. Szkolenia jesteśmy w stanie zorganizować w większości miejsc na terenie województwa po uprzedniej weryfikacji sali szkoleniowej. Dla Firm lub szkół jest możliwość zorganizowania szkolenia w miejscu pracy/nauki jeśli posiada salę szkoleniową, jeśli nie my zajmiemy się wynajmem obiektu. Terminy szkoleń oraz lokalizację dla pełnej grupy 25/30 osobowej jesteśmy w stanie ustalić indywidualnie.  Pierwszy termin odbędzie się  22 maja w Krakowie w Hotelu Polonia ul. Basztowa 25.III.          Forma zgłoszeniaW załączeniu znajduje się formularz zgłoszeniowy, którego uzupełnienie oraz odesłanie jest warunkiem zgłoszenia. Formularz należy odesłać w formie skanu albo zdjęcia dobrej jakości na adres mail - astachyra@pir.pl lub ekoczwara@pir.plIV.          Cel szkoleńGłównym celem szkoleń jest poprawa funkcjonowania gospodarstw oraz poznania nowych i skutecznych technik uprawy wszelkich zbóż. Poznanie czynników mających szczególny wpływ na lepsze oraz efektywniejsze uprawy, w jaki sposób dobierać zboże i pielęgnować od momentu zasiewu do przechowywania pozbiorowego.

+ czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o sporządzenie spisu wyborców

11 maja 2023

Wójt Gminy Mogilany zawiadamia o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Mogilany w okręgu wyborczym nr 11 obwód nr 6, zarządzonych na dzień 21 maja 2023r. Spis jest udostępniony do wglądu od dnia 30 kwietnia 2023 r. do dnia 19 maja 2023r. w Urzędzie Stanu Cywilnego pok. nr 2A, w godzinach pracy urzędu gminy.

+ czytaj więcej

PRZERWA W DOSTAWIE WODY W LIBERTOWIE

09 maja 2023

Urząd Gminy Mogilany informuje, że w dniu 11 maja 2023 r. (czwartek), w godzinach od 9:00 do 15:00 nastąpi przerwa  w dostawie wody w Libertowie, w części zasilanej z Krakowa i przez hydrofornię. Wody nie będzie z powodu planowanych robót na sieci wodociągowej. Prosimy o zabezpieczenie zapasów wody oraz zamknięcie kranów przy urządzeniach sanitarnych.Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

+ czytaj więcej

Informacja RDOŚ w Krakowie

05 maja 2023

W związku z pojawieniem się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również na obszarze województwa małopolskiego, ognisk zjadliwej grypy ptaków tzw. ,,ptasiej grypy" (HPAI) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przypomina o obowiązkowych środkach bioasekuracji określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2022 r. (tj. Dz. U. z 2022 poz.768) oraz prosi o zgłaszanie do odpowiednich służb np. do Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, właściwych terytorialnie Nadleśnictw czy Powiatowych lekarzy weterynarii wszelkich informacji o ewentualnych zaobserwowanych w większych ilościach, padłych okazach dzikiego ptactwa. Działanie to jest istotne ze względu na to, że główne przyczyny rozprzestrzeniania się wirusa ,,ptasiej grypy" są zarażone dzikie ptaki, które w związku z wiosenną migracją na tereny lęgowe mogą w najbliższym okresie masowo pojawiać się w różnych rejonach województwa małopolskiego. Uzyskane informacje mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się choroby. Apelujemy, aby bez istotnego powodu nie wchodzić na tereny grupowania się migrujących ptaków.

+ czytaj więcej

Komunikat w sprawie czasowego zamknięcia ul. Św. Floriana w Lusinie i ul. Leśny Stok w Libertowie

04 maja 2023

W związku z budową kanalizacji sanitarnej  w ulicy Św. Floriana w Lusinie (ul. Leśny Stok w Libertowie), w dniach od 8 maja 2023 r. do dnia 13 maja 2023 roku nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu na ww. ulicach polegająca na zamknięciu dla ruchu drogowego odcinka drogi w rejonie międzynarodowej szkoły w Lusinie. Na okres budowy wyznaczony został objazd pomiędzy miejscowościami Gaj i Lusina ulicami: Krakowską, Zdrojową, Kościelną i Kotarbówki. Prosimy o zwracanie uwagi na obowiązujące oznakowanie i ewentualne stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. Przepraszamy za utrudnienia.

+ czytaj więcej

Konkursy na dyrektorów szkół i przedszkola rozstrzygnięte.

04 maja 2023

W czwartek, 27 kwietnia w Urzędzie Gminy Mogilany, Pan Wójt Piotr Piotrowski wręczył akty powierzenia stanowisk dyrektorom szkół i przedszkola, którzy po rozstrzygniętych konkursach obejmą kierowanie placówkami od 1 września 2023 roku, na okres pięciu lat. Funkcję dyrektorów będą pełnić: - Pani mgr Monika Gumółka w Przedszkolu Samorządowym w Mogilanach - Pani mgr Agata Górak-Suder w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie - Pani mgr Małgorzata Biśta w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie - Pan mgr Mirosław Pulikowski w Szkole Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w dalszej pracy zawodowej

+ czytaj więcej

Wyniki I Gminnego Konkursu Po Prostu Odetchnij!

04 maja 2023

Ogłaszamy wyniki I Gminnego Konkursu Po Prostu Odetchnij! Dziękujemy za ogromne zaangażowanie osób, które wzięły w nim udział i z taką łatwością, estetyką oraz pomysłem przedstawiły graficznie cel konkursu. Mamy pewność, że świadomość ekologiczna i potrzeba dbałości o środowisko żyje w każdej osobie, która złożyła pracę! Komisja po długich dyskusjach wybrała zwycięzców, a biorąc pod uwagę wysoki poziom prac przyznane zostały również wyróżnienia. Gratulujemy wszystkim i dziękujemy za zaangażowanie! Zwycięzców poinformujemy telefonicznie o terminie wręczenia nagród. Kategoria wiekowa – przedszkole Kategoria wiekowa – klasy I – III Kategoria wiekowa – klasy IV – VIII Zwycięzca – Justyna Smus Przyznano następujące wyróżnienia: Kaja de Lehenstein-Szczurek Maja Radwańska Marcel Tsiubko Zwycięzca – Michał Strzeboński Przyznano następujące wyróżnienia: Jerzy Bartoszek Karol Bomba Piotr Górka Anastazja Słowik Zwycięzca – Jakub Pulchny Przyznano następujące wyróżnienia: Klaudia Gaj Amelia Gorgosz Kornelia Płonka Amelia Słowik

+ czytaj więcej