Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany.

25 października 2022

W dniu dzisiejszym tj. 25 października b.r. o godz.11.00 odbyła się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie rozprawa w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na UCHWAŁĘ NR XXII/223/2020 RADY GMINY MOGILANY z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą nr XI/65/99 z Rady Gminy Mogilany z dnia 17 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie ODDALIŁ SKARGĘ, UZNAJĄC JĄ ZA BEZZASADNĄ, a więc NIE DOPATRZYŁ SIĘ NARUSZENIA PRAWA PRZEZ ORGANY GMINY MOGILANY W ZWIĄZKU Z PROCEDOWANIEM I PODJĘCIEM PRZEDMIOTOWEJ UCHWAŁY. Przypominamy, że cały czas trwają prace nad planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany.

+ czytaj więcej

Zaćmienie Słońca 2022 - TVP Nauka z Parku w Mogilanach!

25 października 2022

25 października od godz. 11:00 na antenie TVP Nauka trwała transmisja częściowego zaćmienia Słońca. Dzięki specjalnym kamerom i teleskopom na żywo pokazany był  obraz Słońca zasłanianego przez Księżyc. W studiu plenerowym umiejscowionych w Parku w Mogilanach  gośćmi byli eksperci, którzy przybliżyli jasne i ciemne strony gwiazdy rządzącej naszym Układem Słonecznym. Astronomowie, fizycy, lekarze odpowiedzą na pytania związane z kosmosem, energią słoneczną czy wpływem Słońca na człowieka. Retransmisje programu będzie można oglądać 25 października o godz. 21:00 oraz 22:20 w TVP Nauka

+ czytaj więcej

ANKIETA dotycząca zainteresowania Mieszkańców Gminy Mogilany zakupem węgla kamiennego (NIE JEST ZAMÓWIENIEM - WNIOSKIEM)

22 października 2022

Wyniki ankiety pozwolą ocenić zainteresowanie Mieszkańców Gminy Mogilany na zakup preferencyjnego paliwa stałego.Ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Mogilany osobiście, lub przesłać na adres e-mail: gmina@mogilany.pl, lub przekazać telefonicznie na nr 12/4445262, 12/4445231, 12/2701013 lub przesłać wniosek na adres: Urząd Gminy Mogilany 32-031 Mogilany, ul. Rynek 2W związku z procedowaną ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe gminy będą mogły włączyć się w proces sprzedaży węgla kamiennego, zakupionego po preferencyjnych cenach od spółek Skarbu Państwa. W celu uzyskania wiarygodnych danych na temat zapotrzebowania/zainteresowania Mieszkańców naszej Gminy zakupem paliwa stałego w trybie i po cenie proponowanych ustawą uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety.UWAGA !!! Ankieta nie jest ZAMÓWIENIEM !!!

+ czytaj więcej

„Przerwa w dostawie wody w Mogilanach.

21 października 2022

Urząd Gminy Mogilany informuje, że z powodu naprawy awarii sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w Mogilanach, w dniu 24 października 2022 roku od godz. 9:00  do godz. 16:00. Przerwa w dostawie wody dotyczy posesji położonych przy ulicach: Spacerowej, Łobzowskiej, Magnoliowej, Wesołej, Świątnickiej (od ul. Zakopiańskiej do wiaduktu), Oskara Kolberga, Leszka Białego, Podedworze, Południowej, Wschodniej, Mogilańskiej, Stromej, Kwiatowej, Rzymskiej, Ogrodowej, Podgórskiej, Rzemieślniczej, Żary, Kolorowej, Widokowej, Jaśminowej, oraz część ul. Zakopiańskiej (posesje położone poniżej ul. Spacerowej), i części ulicy Myślenickiej (posesje położone poniżej ul. Spacerowej). Za powstałe z powodu braku wody utrudnienia serdecznie przepraszamy”

+ czytaj więcej

NEKROLOG

21 października 2022

+ czytaj więcej

Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023.

20 października 2022

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu Współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2023 rok”. Konsultacje projektu programu odbywają się od 20 października do 14 listopada br. Uwagi i zastrzeżenia do przedmiotowego projektu Programu będzie można składać pisemnie w następujących formach: ustnie podczas spotkania w dniu 9 listopada 2022 roku. w siedzibie Urzędu Gminy Mogilany, na Dzienniku Podawczym, Rynek 2, 32-031 Mogilany. pocztą na adres Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32- 031 Mogilany (decyduje data wpływu do Urzędu), poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Mogilany ePUAP:/7c1o97cpbw/skrytka, Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji. Zapraszamy do współpracy i udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy. Załączniki: Projekt Programu Współpracy na rok 2023 Zarządzenie Wójta ws. konsultacji społecznych

+ czytaj więcej

Informacja o naprawie linii telefonicznych

19 października 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach informuje, iż awaria linii telefonicznych została usunięta i telefony Ośrodka Pomocy Społecznej znów działają. Za utrudnienia przepraszamy.

+ czytaj więcej

Informacja o awarii linii telefonicznych

19 października 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach informuje, iż w związku z awarią linii telefonicznych, mogą wystąpić problemy z połączeniami telefonicznymi z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Awaria została zgłoszona do operatora. Za utrudnienia przepraszamy.

+ czytaj więcej

Finał: LAS BRONACZOWA. Po prostu odetchnij!

18 października 2022

13 października w lesie Bronaczowa odbył się finał projektu pn. „LAS BRONACZOWA. Po prostu odetchnij!”, którego ideą było propagowanie postaw proekologicznych h zasad zrównoważonego rozwoju. Od rana, na leśnym parkingu na reprezentacje szkół czekała moc leśnych atrakcji i aktywności ekologicznych. Jednak wszyscy czekali na rozpoczęcie zawodów orienteeringowych. W grze wzięło udział ponad 100 uczniów i uczennic reprezentujących wszystkie szkoły podstawowe z Gminy Mogilany. 19 drużyn wystartowało w trzech kategoriach wiekowych, otrzymali specjalne mapy i odszukiwali punkty kontrolne, odpowiadając na pytania z zakresu edukacji ekologicznej i gospodarki leśnej. Trasy, a także pytania, które nawiązywały do wiedzy zdobywanej na leśnych warsztatach, były dostosowane do wieku startujących. Oto wyniki: Kategoria I-III 1. miejsce: Szkoła Podstawowa w Mogilanach 2. miejsce: Szkoła Podstawowa w Lusinie 3. miejsce: Szkoła Podstawowa w Libertowie Kategoria IV-VI 1. miejsce: Szkoła Podstawowa w Bukowie 2. miejsce: Szkoła Podstawowa w Mogilanach 3. miejsce: Szkoła Podstawowa w Konarach Kategoria VII-VIII 1. miejsce: Szkoła Podstawowa w Gaju 2. miejsce: Szkoła Podstawowa w Lusinie 3. miejsce: Szkoła Podstawowa we Włosani Serdecznie gratulujemy. Każdy uczestnik wrócił z upominkiem, a zdobywcy miejsc na podium otrzymali książki, gry i niespodzianki o tematyce przyrodniczej i leśnej. Jednak to co było najważniejsze to świetna zabawa, wiedza zdobyta w praktyce i zachęta do aktywnego spędzania czasu połączonego z odkrywaniem lasu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Oficjalnym Patronem wydarzenia był Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie. Dziękujemy. Gratulujemy i dziękujemy partnerom i podmiotom dzięki którym, udało się zrealizować tak ciekawe i ambitne przedsięwzięcie: Nadleśnictwo Myślenice Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu Eco2you OSP Buków Dziękujemy również szkołom i zaangażowanym nauczycielom, mamy nadzieję na kolejne wspólne projekty.

+ czytaj więcej

Jubileusz 25 lecia Ludowego Klubu Sportowego Mogilany

18 października 2022

W ramach jubileuszu 25 lecia Ludowego Klubu Sportowego Mogilany i 5 lecia Tiger Hearts Academy w najbliższy weekend 22 października 2022 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mogilany, Rynek 2 odbędzie się konferencja trenerska z przeznaczeniem dla nauczycieli wychowania fizycznego w formie warsztatu. Podczas finału obchodów rozegrany zostanie mecz gwiazd, na stadionie LKS Mogilany 23 października o godz. 12:00,na którym pojawią się prawdziwe gwiazdy futbolu. Drużyna LKS Tiger Hearts Mogilany i Reprezentacja Dziennikarzy TVP. Przed meczem i w jego trakcie zaplanowano wiele atrakcji: liczne konkursy, dmuchańce dla dzieci, ciekawe stoiska, strefę z różnymi przysmakami. Serdecznie zapraszamy. Szczegóły na plakacie.

+ czytaj więcej