Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

12 lipca 2022

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.) Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

+ czytaj więcej

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zaprasza do udziału w badaniach społecznych.

11 lipca 2022

W lipcu i w sierpniu br. wśród mieszkańców gmin Metropolii Krakowskiej (z wyłączeniem miasta Krakowa) zostaną przeprowadzone badania społeczne służące m.in. monitorowaniu wskaźników Strategii Metropolia Krakowska 2030. Główne zagadnienie: Co mieszkańcy Metropolii Krakowskiej sądzą na temat funkcjonowania gmin? Jakie są ich priorytetowe potrzeby? Dlaczego wzięcie udziału w badaniu jest ważne? Wyniki badań posłużą do zaplanowania i podjęcia jeszcze bardziej efektywnych działań służących poprawie jakości życia mieszkańców. Będzie to możliwe dzięki: ✔ pozyskaniu danych do określenia bazowych wartości wskaźników strategicznych, wpisanych do Strategii Metropolia Krakowska 2030 ✔ poznaniu opinii, priorytetowych potrzeb i postaw mieszkańców Metropolii Krakowskiej na temat różnych obszarów funkcjonowania gmin wchodzących w jej skład. Jak przebiegać będzie badanie? ✔ badanie jest anonimowe ✔ badania poprowadzą ankieterzy Market Research World Anna Sojka od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 20.00, a w soboty w godz. 9.00 - 18.00 ✔ badanie trwa ok. 30 minut Kto może wziąć udział w badaniu? ✔ pełnoletni mieszkańcy gmin Metropolii Krakowskiej (z wyłączeniem miasta Krakowa) ✔ zaproszenia do udziału w badaniach zostaną wysłane do wyłonionych losowo respondentów – po wyrażaniu zgody przez respondenta, ankieter przeprowadzi badanie.

+ czytaj więcej

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP z terenu powiatu krakowskiego

08 lipca 2022

Już w najbliższą sobotę, 9 lipca odbędą się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu krakowskiego na które serdecznie zapraszamy. Tegorocznym gospodarzem zawodów jest gmina Jerzmanowice-Przeginia, a zawody odbędą się na stadionie sportowym LKS Promień Przeginia. W zmaganiach wezmą udział najlepsze jednostki OSP ze wszystkich gmin Powiatu Krakowskiego. Łącznie wystartuje 17 drużyn męskich i 10 drużyn żeńskich. W załączeniu plakat.

+ czytaj więcej

Sołectwo Mogilany wyróżnione

07 lipca 2022

+ czytaj więcej

Wypłaty świadczenia osobom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

06 lipca 2022

W związku z wejściem w życie 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1336) zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty – zwracam Państwa uwagę na nowe brzmienie § 4 zmienianego Rozporządzenia. Zmianie uległy zapisy dotyczące wydania zgody na przedłużenie okresu wypłaty świadczenia z art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn. zm.), na okres dłuższy niż 120 dni. Wskutek wprowadzenia nowych regulacji to gmina, a nie jak do tej pory wojewoda, może przedłużyć okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni podmiotowi, zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, który: posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558); posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności; ukończył 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyźni); jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia; samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci; jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy. Rozpatrywanie wniosków o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy leży zatem w gestii gminy.

+ czytaj więcej

LKS Gajowianka zaprasza na treningi piłki nożnej

05 lipca 2022

LKS Gajowianka zaprasza chętnych powyżej 16 roku życia do gry w drużynie seniorów. W drugiej połowie lipca rozpoczynają się przygotowania do gry w krakowskiej A klasie (grupa III). Mile widziani zawodnicy mieszkający w gminie Mogilany. Treningi są zaplanowane na g. 19:30 we wtorki i czwartki. Zapraszamy do Gaja na naturalną murawę przy ul. Parkowej ze sztucznym oświetleniem i zachęcamy do aktywności sportowej. Zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośrednio z trenerami, tel. 516 132 683 i 510 628 899.

+ czytaj więcej

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”

30 czerwca 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.  Głównym celem Strategii Wizja Zero jest promowanie bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie.  Działania mają na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym w oparciu o jej trzy filary oraz jej Siedem Złotych Zasad. Załączniki: - regulamin konkursu, - plakat

+ czytaj więcej

#Aktywnie w Mogilanach

30 czerwca 2022

26 czerwca odbyło się Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych w Gminie Mogilany. Upalna niedziela w mogilańskim parku obfitowała w świetną zabawę i nutkę rywalizacji. Święto odbyło się w formule piknikowej gry stanowiskowej. Organizacje pozarządowe przygotowały mnóstwo aktywności i atrakcji dla mieszkańców w każdym wieku. Ideą gry była okazja do zapoznania się z ofertą poszczególnych inicjatyw, a także zdobycia wiedzy, jak można włączyć się w poszczególne działania stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych. Odwiedzenie NGO i wykonanie przygotowanych zadań, uprawniało do udziału w losowaniu nagród. Przygotowano kilkanaście stanowisk. Były krzyżówki, rebusy i quizy, kreatywne prace plastyczne, dekorowanie kubeczków ukraińskimi wzorami, przysmaki m.in. od koła gospodyń wiejskich. Mogliśmy zainspirować się obozowiskiem turystycznym Uczniowskiego Klubu Sportowego Konary, zagrać w leśne gry podwórkowe z grupą nieformalną Razem Aktywnie, skorzystać z przygotowanych przez LKS Mogilany aktywności fizycznych. Pojawiły się straże pożarne z Konar i Włosani, których przygotowane atrakcje wodne cieszyły się dużym zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców gminy. Występ Orkiestry Dętej umilił czas zgromadzonym przy scenie, a kameralny występ ukraińskiej wokalistki Sofii Katrin dostarczył wielu wzruszeń. Przedstawiciele organizacji, którzy pierwszy raz wzięli udział w tej akcji wielokrotnie powtarzali, że nie spodziewali się tak udanej imprezy i już zgłosili swój udział w kolejnym święcie, które już za rok. Nie możemy się doczekać!

+ czytaj więcej

PLENEROWE WARSZTATY MALARSKIE

29 czerwca 2022

+ czytaj więcej

Wakacje z kulturą

29 czerwca 2022

+ czytaj więcej