Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Druki kierowane do ZEAS

Wydział 

Nazwa druku 

druk w formacie pdf 

Rekrutacja do
kl. I szkół podstawowych


Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej
 
POBIERZ
Wniosek o zapisanie dziecka sześcioletniego do I klasy szkoły podstawowej  
POBIERZ

Rekrutacja do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych 


Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w szkole
 
POBIERZ
Deklaracja  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Mogilanach ISKIERKA  z Oddziałem w Libertowie w roku szkolnym 2019/2020  POBIERZ
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Mogilanach ISKIERKA POBIERZ
Deklaracja  o  kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego w oddziale przedszkolnym  w roku szkolnym 2018/2019 POBIERZ

Potwierdzenie woli zapisu dziecka

POBIERZ

 Kadry

karta urlopowa

POBIERZ

oświadczenie - opieka nad zdrowym dzieckiem

POBIERZ

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

POBIERZ

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

POBIERZ

oświadczenie do akt

POBIERZ

wniosek o urlop

POBIERZ

kwestionariusz osobowy dla pracownika

POBIERZ

skierowanie na badanie lekarskie

POBIERZ

karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP

POBIERZ

oświadczenie do umowy o pracę

POBIERZ

oświadczenie o ochronie danych osobowych

POBIERZ

oświadczenie o podstawowym miejscu pracy

POBIERZ

oświadczenie podatkowe

POBIERZ

oświadczenie o wypłacie wynagrodzenia

POBIERZ

oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem pracy oraz instrukcją p.poż.

POBIERZ

wniosek o przyznanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

POBIERZ

oświadczenie - urlop rodzicielski

POBIERZ

oświadczenie - opieka nad zdrowym dzieckiem

POBIERZ

 Księgowość

oświadczenie-wpłata wynagrodzenia

 POBIERZ

oświadczenie-zaliczka na podatek dochodowy

POBIERZ

oświadczenie podatkowe-koszty

 POBIERZ

wniosek o zasiłek celowy

 POBIERZ

 Ochrona 
 danych 
osobowych

zobowiązanie osoby upoważnionej

 POBIERZ

upoważnienie do wglądu w akta personalne

 POBIERZ

wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

 POBIERZ

udostępnienie danych osobowych-szkoły

 POBIERZ

 PKZP

regulamin PKZP

 POBIERZ

statut PKZP

 POBIERZ

deklaracja przystąpienia do PKZP

 POBIERZ

skreślenie z listy członków PKZP

 POBIERZ

zmiana wkładu członkowskiego PKZP

 POBIERZ

wniosek o pożyczkę z PKZP

 POBIERZ

 Ubezpieczenia
społeczne
i zdrowotne

wniosek o sprostowanie danych

 POBIERZ

zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny

 POBIERZ

zgłoszenie do ZUS zapytania ubezpieczonego

 POBIERZ

wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny

 POBIERZ

wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika

 POBIERZ

zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

 POBIERZ

zgłoszenie do ZUS reklamacji

 POBIERZ

 Stypendia socjalne

informacja dotycząca  pomocy materialnej dla uczniów

POBIERZ

informacja dotycząca rozliczania stypendiów POBIERZ

wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

POBIERZ

wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego

POBIERZ
ZFŚS wniosek o dofinansowanie wypoczynku

POBIERZ

wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS

 POBIERZ

wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela

 POBIERZ

wniosek o przyznanie zapomogi doraźnej

 POBIERZ

wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS + umowa

 POBIERZ

wniosek o przyznanie zapomogi losowej

 POBIERZ

przedszkola niepubliczne Wniosek zgłoszenie do ewidencji działalności oświatowej

POBIERZ

Informacja o faktycznej liczbie uczniów

POBIERZ

Liczba uczniów w poszczególnych klasach

POBIERZ

Sprawozdanie z wydatkowania kwoty otrzymanej dotacji z budżetu gminy mogilany

POBIERZ

Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej z budżetu gminy mogilany

POBIERZ

Wykaz uczniów

POBIERZ

 
 
 
Doskonalenie zawodowe
nauczycieli
 
 
 
 
Regulamin  POBIERZ
Klauzula informacyjna- informacja o przetwarzaniu danych osobowych  POBIERZ
Wieloletni   plan   doskonalenia   zawodowego   nauczycieli  POBIERZ
Wniosek/ plan Dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli POBIERZ
Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli POBIERZ
Wniosek o dofinansowani e studiów i kursów kwalifikacyjnych POBIERZ
Wniosek o dofinansowanie szkoleń, kursów dla nauczycieli zatrudnionych w  placówkach oświatowych gminy mogilany POBIERZ

 Różne

ryczałt za używanie własnego samochodu

POBIERZ

wniosek o dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych POBIERZ
rachunek U-Z

 POBIERZ

wniosek stypendialny WGM dla uczniów

POBIERZ

oświadczenie do celów podatkowych oraz ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

POBIERZ

stan sublicznika

POBIERZ

wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy

POBIERZ

zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem POBIERZ

wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

POBIERZ
rachunek za dowóz dziecka niepełnosprawnego POBIERZ
oświadczenie do rozliczenia podróży służbowej POBIERZ
Obowiązki rodziców dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu - informacja POBIERZ
Obowiązki rodziców dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu - oświadczenie POBIERZ
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania POBIERZ
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

Klauzula informacyjna- informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: