Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej

w dniu 6 września 2021 roku o godz. 12.00

w sali narad Urzędu Gminy Mogilany

Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczo – Komunalnej.

 Porządek posiedzenia:

 1. Dyskusja i opiniowanie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2021 rok Nr XXIV/251/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku;
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;
  3. w sprawie przekazania projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr V/43/2019 z 28 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Mogilany, do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie;
  4. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/216/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 3 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilany zmienionej uchwałą Nr XXV/263/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/216/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 3 września w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilany;
  5. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/217/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 3 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  6. w sprawie pozbawienia drogi nr K600693 kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej;
  7. w sprawie zmiany przebiegu drogi nr K600694 zaliczonej do kategorii dróg gminnych;
  8. w sprawie zmiany przebiegu drogi nr K600566 zaliczonej do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii części drogi nr K600566 poprzez wyłączenie jej z użytkowania;
  9. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/262/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2021;
  10. w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w roku 2021;
  11. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mogilany.
 2. Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Gospodarczo - Komunalnej

Jan Marek

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: