Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Komunikat w sprawie naboru wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Szanowni Państwo,

W dniu 8 października 2021 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, realizowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787). Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., a na jego realizację zaplanowano kwotę 60 mln zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2.    osobami posiadającymi:
-   orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniani osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
-   orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
 

Program jest realizowany w dwóch formach:

1.    świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
1.    miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
2.    ośrodku wsparcia,
3.    innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
4.    domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.
2.    świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
1.    ośrodku wsparcia,
2.    ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
3.    innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
4.    domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

Realizacja Programu odbywa się w trybie naboru wniosków. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 100% kosztów. Wniosek wraz z kalkulacją kosztów Gmina składa w terminie 22 października 2021 roku.
 
Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy  mogą zgłaszać się w terminie do 18 października 2021r. pod numerem telefonu: 533-347-713 lub 533-347-715 od poniedziałku  do piątku od 8.00 do 15.00.

Informacji o realizacji projektu udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach Edyta Latoń- Staszel i Krzysztof Banasik.
Informacje o prowadzonym naborze, opublikowano na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: