Wójt Gminy Mogilany Zarządzeniem Nr 83/2022 z dnia 9 maja 2022 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Libertowie