Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu
  1. PROGRAMY GMINY MOGILANY
  2. INNE PROGRAMY
  3. POMOCNE INFORMACJE
RPO Nagłówek
 
Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany - II EDYCJA
(ilość miejsc na liście głównej wyczerpana, nabór zamknięty)
 
Projekt nr RPMP.04.04.01-12-0293/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 

Od 9 września 2019 roku ruszyła druga edycja programu wymiany pieców w Gminie Mogilany! Dofinansowanie w wysokości około 519 000,00 złotych, jakie uzyskał Wójt Gminy to kolejny sukces, który pozwoli na wymianę 75 nieekologicznych urządzeń z terenu Gminy. Z uwagi na ogromne zainteresowanie programem, ilość miejsc na liście głównej została wyczerpana. Nabór do projektu został zakończony.
 
Mieszkańcy zgłaszający się do programu w swoich budynkach muszą mieć zamontowane nieekologiczne źródło ciepła na paliwo stałe (węgiel, drewno, ekogroszek), a po podpisaniu umowy z Gminą na dofinansowanie inwestycji mają obowiązek je usunąć, zastępując je nowym źródła ciepła na paliwo gazowe lub biomasę.
 
 
Liczba podpisanych umów na dofinansowanie wymiany źródła ciepła:
- w roku 2020: 22
 
Liczba wymienionych urządzeń w programie (liczone według daty wypłaty dofinansowania):
- w roku 2020: 11
 
(Następna aktualizacja: 4.01.2021 r.)

Maksymalny poziom dofinansowania to 7 000 zł.

Zasady dofinansowania:
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia bezpłatnej oceny energetycznej budynku i będzie wynosiło:

a.550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
b.500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
c.450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
d.400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie
 
Złożenie wstępnej deklaracji przystąpienia do programu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie Oceny energetycznej budynku. Przypominamy, że ocena będzie wykonywana u osób zakwalifikowanych do programu.
 
 Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

1 KROK – Złóż na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Mogilany uzupełnioną Wstępną deklarację przystąpienia do programu (od 12 marca 2020 roku NABÓR ZAKOŃCZONY!)
2 KROK – Poczekaj na informację od pracownika Urzędu o zakwalifikowaniu się do programu
3 KROK – Po uzyskaniu powyższej informacji, w najbliższym czasie odwiedzi Cię audytor, który wykona ocenę energetyczną Twojego budynku. Dzięki niej otrzymasz informacje m.in.:
a) czy Twój budynek spełnia minimalne standardy efektywności energetycznej,
b) jaka moc pieca przypada na Twój budynek – na podstawie tych danych zostanie obliczona kwota dofinansowania, przypadająca na zakup pieca w Twoim budynku.
4 KROK – Konieczne jest podpisanie umowy z Urzędem Gminy Mogilany. Poczekaj na informację z Gminy o planowanej dacie podpisania umowy. Bez tego nie wymieniaj pieca, inaczej stracisz szansę na dotację!
5 KROK – WYMIANA PIECA – o działaniach, jakie musisz podjąć, poinformuje Cię pracownik Urzędu Gminy.
6 KROK – Złożenie wniosku o rozliczenie wymiany pieca na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy lub w specjalnym miejscu przed Urzędem Gminy (wraz z niezbędnymi dokumentami jak: protokół odbioru pieca, informacja o pierwszym rozruchu, potwierdzenie trwałej likwidacji starego źródła ciepła, faktury informujące o poniesionych kosztach wraz z ODRĘBNYM potwierdzeniem zapłaty, dane techniczne dot. nowego pieca)
7 KROK - Kontrola prawidłowości wymiany pieca.
8 KROK – Refundacja poniesionych kosztów przez uczestnika projektu (według umowy).
 
Z uwagi na stałe zainteresowanie mieszkańców działaniami związanymi z poprawą jakości powietrza na terenie Gminy, Wójt Piotr Piotrowski oraz pracownicy Urzędu dokładają wszelkich starań aby pozyskać kolejne środki na dalsze wymiany pieców.
 
Zachęcamy do sukcesywnego przeglądania aktualności na Oficjalnej Stronie Urzędu Gminy www.mogilany.pl.
 
 logo
 
Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany - I EDYCJA
(program w trakcie realizacji, nabór zakończony)
 
Projekt nr RPMP.04.04.01-12-0797/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 
 
Od 2018 roku na terenie naszej Gminy realizowany jest projekt pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany”. Zakłada on wymianę 159 nieekologicznych urządzeń grzewczych na paliwo stałe na nowe piece spełniające dyrektywy ecodesign/ekoprojekt na paliwo gazowe bądź spalające biomasę. Mieszkaniec, który złożył wstępną deklarację uczestnictwa w programie oraz został do niego zakwalifikowany ma szanse na otrzymanie dofinansowania w maksymalnej kwocie 8 000 zł  (więcej tutaj: http://mogilany.pl/fundusze-zewnetrzne/realizowane-projekty/59-projekty-w-trakcie-realizacji/1582-wymiana-piecow-weglowych-metropolitarny-program-promocji-postaw-niskoemisyjnych).
Dzięki zaangażowaniu Wójta, pracowników Urzędu Gminy, pracowników Stowarzyszenia Metropolia Krakowska oraz pozytywnej ocenie Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego nz realizację projektu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 1 158 360 złotych.

Regulamin do programu (Uchwała Rady Gminy)
 
Liczba podpisanych umów na dofinansowanie wymiany źródła ciepła:
- w roku 2019: 141 (za porozumieniem stron rozwiązano 8 umów)
- w roku 2020: 26
 
Liczba wymienionych urządzeń w programie (liczone według daty wypłaty dofinansowania):
- w roku 2019: 88
- w roku 2020: 66
 
Następna aktualizacja: 4.01.2021 r.
 
WAŻNE! Osoby, które podpisały umowę z Gminą Mogilany na dofinansowanie wymiany pieca, zrealizowały inwestycję i chcą złożyć WNIOSEK O ROZLICZENIE DOFINSOWANIA proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 12 270-10-13 wew. 259 w celu wstępnej oceny dokumentów bez konieczności wizyty w Urzędzie. Następnie należy umówić się na przekazanie dokumentów z pracownikiem koordynującym projekt/umieścić go w białej urnie dostępnej w budynku Urzędu Gminy Mogilany - wejście A - lub przesłać pocztą.
 
Sprawdź aktualny stan jakości powietrza: https://powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza/
Aktualizacja: 27 października 2020 r.
SPIS TREŚCI - INNE PROGRAMY:
- CZYSTE POWIETRZE - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej
- MÓJ PRĄD - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- ULGA TERMOMODERNIZACYJNA - Ministerstwo Finansów
 
 
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - WFOSiGW
 

Program „CZYSTE POWIETRZE”

(ZMIANY OD 15 MAJA 2020 ROKU ! Więcej informacji na stronie: https://www.wfos.krakow.pl/zmiany-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze/)

Celem programu jest dofinansowanie poniższych inwestycji w już istniejących budynkach:
- wymiana, zakup i montaż źródła ciepła
- instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
- mikroinstalacja fotowoltaiczna
- ocieplenie przegród budowlanych
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)

DWA NOWE POZIOMY DOFINANSOWANIA:
 
- PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA=dochód roczny do 100 000zł wnioskodawcy
 
- PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA (trwają prace legislacyjne) =
- gospodarstwo wieloosobowe – dochody miesięczne netto do 1400 zł/osobę
- gospodarstwo jednoosobowe – dochody miesięczne netto do 1960 zł/osobę

WAŻNE INFORMACJE!

Czas rozpatrywania wniosku do 30 dni kalendarzowych.
 
Realizację inwestycji można rozpocząć do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż przed 15-05-2020.
 
Dotacje gminne uzyskane po 30-04-2020r. można łączyć z dotacjami „CZYSTE POWIETRZE”
 
 
 
Informujemy, że WFOŚiGW uruchomił podwyższony poziom dofinansowania w programie CZYSTE POWIETRZE. W związku z powyższą informacją beneficjenci mogą ubiegać się o wydanie zaświadczenia przez Urząd Gminy Mogilany, o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
 
W celu wydania w/w zaświadczenia należy pobrać dokument „ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO”, a po jego wypełnieniu, złożyć na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Mogilany. Zaświadczenia będą wydawane beneficjentom przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach.
 
Zachęcamy do bezpłatnego korzystania z pomocy Eko Doradców oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do programu Czyste Powietrze.
 
Druki do pobrania :
 
 
 
Integracja z programem „Mój Prąd” – wnioskodawca może uczestniczyć w projekcie „Mój Prąd” składając wniosek tylko w projekcie „CZYSTE POWIETRZE” (starając się o dofinansowanie wymiany głównego źródła ogrzewania wraz z instalacją fotowoltaiczną na ogrzanie ciepłej wody użytkowej).
JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

Wniosek można złożyć:
- przez portal beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW (dodatkowo należy dostarczyć wersję papierową wniosku do WFOŚiGW) https://portal.wfos.krakow.pl/
- w serwisie gov.pl – aktywacja usługi przełom maja/czerwca 2020
 
Do wniosku należy dołączyć tylko 3 załączniki:
- Dokument poświadczający własność budynku,
- W przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania wymagane zaświadczenie o dochodach z Urzędu Gminy,
- Zgoda współmałżonka.
 
Jeśli zostało już wymienione źródło ciepła w budynku można starać się o dofinansowanie do kwoty 10 000 zł (podstawowy poziom dofinansowania) lub 15 000 zł (podwyższony poziom dofinansowania) na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
 
Maksymalne wartości dotacji dla poszczególnych kategorii kosztów:
 
PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA
- kocioł gazowy kondensacyjny 30% - 4500 zł  
- pompa ciepła powietrze/woda 30% - 9000 zł   
- instalacja C.O. i C.W.U. 30% - 4500 zł 
- wentylacja mechaniczna 30% - 5000 zł  
- audyt energetyczny 100% - 1000 zł 
- ocieplenie przegród budowlanych 30% - 45zł/m2  
 
PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA
- kocioł gazowy kondensacyjny 60% - 9000 zł
- pompa ciepła powietrze/woda 60% - 18000 zł
- instalacja C.O. i C.W.U. 60% - 9000 zł
- wentylacja mechaniczna 60% - 10000 zł
- audyt energetyczny 100% - 1000 zł
- ocieplenie przegród budowlanych 60% - 90zł/m2
 
 
Ogólna informacja o programie:
 https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/
 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - NFOŚiGW

„MÓJ PRĄD” – nowy instrument finansowy wsparcia Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Kto może złożyć wniosek?

Osoba fizyczna, która:
- ma zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej
- wytwarzaną energię elektryczną wykorzystuje na własne potrzeby 

Główne założenia programu „Mój Prąd ”:

- Kosztami kwalifikowanymi (koszty które można rozliczyć w projekcie) są koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Wymagania dotyczące instalacji
• od 2kW do 10kW
• wytwarzana energia – na potrzeby budynku mieszkalnego
Wysokość wsparcia
• Dotacja
• do 50% kosztów kwalifikowanych
• nie więcej niż 5 tys. zł
Nabory
• I nabór od 30.08.2019r. do 20.12.2019r. – zakończony
• II nabór od 13.01.2020r. do 18.12.2020r.– trwa

Od 31.03.2020 r. tylko e-wnioski! Do jego złożenia potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód.

Załączniki do wniosku:
1.    Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.
• Na fakturze powinny być dane umożliwiające identyfikację miejsca wykonania instalacji,
• Faktura może być wystawiona na inną osobę niż Wnioskodawca – trzeba jednak pamiętać, że o ulgę termomodernizacyjną może ubiegać się tylko właściciel lub współwłaściciel budynku, trzeba w takim wypadku dopisać wyjaśnienie kim jest płatnik dla Wnioskodawcy, oraz że ta faktura będzie załącznikiem tylko do wniosku tej osoby (1 raz)
• Można załączyć kilka skanów faktur,
2.    Potwierdzenie płatności.
3.    Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii w którym go zainstalowano, opracowane wg wzoru lub równoważne zawierające minimum informacje ujęte we wzorze.
4. Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji – jeśli osoba taka posiada odpowiednie uprawnienia.
5. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.
 

 WAŻNE!

1. Wydatki podlegające dofinansowaniu nie mogą być poniesione wcześniej niż 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury).
2. Inwestycja nie może zostać zakończona (tj. przyłączona do sieci dystrybucji energii) przed rozpoczęciem naboru.
3. Dofinansowanie będzie udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją).

 Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://mojprad.gov.pl/jak-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wniosek/

 Wzór wniosku oraz załączniki dostępne na stronie https://mojprad.gov.pl/

 

Ministerstwo Finansów

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Ulga pozwala na odliczenie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (ocieplenie domu etc.) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Kto może skorzystać z ulgi?

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są podatnicy podatku PIT opłacający podatek:

- według skali podatkowej,
- według 19% stawki podatku,
- ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Punkt informacyjny

Konsultanci infolinii Krajowej Informacji Skarbowej są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 pod numerami:

- tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
- tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)
- tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

Zadaj pytanie poprzez formularz kontaktowy na Portalu Podatkowym (kliknij tutaj: https://www.podatki.gov.pl/zadaj-pytanie/pytanie-e-mail/) i dowiedz się więcej!

Więcej również tutaj: https://powietrze.malopolska.pl/dofinansowanie/ulga-termomodernizacyjna/

 

Ostatnia aktualizacja: 02.07.2020 r.

 

Kalkulator emisji i kosztów ogrzewania - zachęcamy do sprawdzenia emisji oraz kosztów ogrzewania, jakie generuje Państwa dom. Poniższe narzędzie pozwala sprawdzić stan faktyczny, jak również przedstawi różnicę po planowanej wymianie źródła ciepła.

Kalkulator dostępny jest tutaj : https://powietrze.malopolska.pl/kalkulator/  

 

Chroń swoje zdrowie - pył zawieszony PM10 i PM2,5 co to jest?

Pył składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc, natomiast pył PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą także przenikać do krwi.

Największa emisja pyłów powodowana jest w wyniku spalania węgla i drewna w starych kotłach oraz piecach domowych. Duże znaczenie ma również spalanie odpadów w tych kotłach, które jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Istotna jest również jakość spalanego węgla. Znacząca emisja pyłu powodowana jest również przez komunikację – zarówno w wyniku spalania paliw w silnikach, jak również jako emisja wtórna z unoszenia pyłów z brudnych i będących w złym stanie dróg. Emisja pyłów powodowana jest również przez przemysł, szczególnie energetyczny, chemiczny, wydobywczy i metalurgiczny, ale ze względu na wysokość emitorów oraz obowiązujące przepisy ograniczające dopuszczalne wartości emisji, źródła te mają zwykle dużo mniejszy wpływ na jakość powietrza.

obszary zagrozenia

Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym i benzo(a)pirenem przyczynia się do:

  • chorób układu oddechowego: astmy, raka płuca, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, częstych infekcji dróg oddechowych,
  • chorób układu krwionośnego: zawału serca, nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolności serca,
  • chorób układu nerwowego: problemów z pamięcią i koncentracją, wyższego poziomu niepokoju, stanów depresyjnych, zmian anatomicznych w mózgu, choroby Alzhaimera, przyspieszonego starzenia układu nerwowego, udaru mózgu,
  • chorób układu rozrodczego: bezpłodności, przedwczesnego porodu, obumarcia płodu.

Zanieczyszczone powietrze ma również negatywny wpływ na płód. Prowadzone w Krakowie badania zespołu prof. Wiesława Jędrychowskiego z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego dowodzą, że kobiety, które podczas ciąży oddychały powietrzem o wysokim stężeniu benzo(a)pirenu rodzą dzieci o niższym wzroście, z mniejszą wagą urodzeniową, o mniejszym obwodzie głowy i niższym ilorazie inteligencji. Dzieci te są mniej odporne na infekcje w wieku późniejszym.

09 1

Ekspozycja krótkoterminowa na pył zawieszony

Niebezpieczna jest nawet stosunkowo krótka ekspozycja na pył zawieszony, zwłaszcza w przypadku wysokich stężeń tej substancji. Szczególnie zagrożone są dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia lub choroby układu oddechowego. Badania dowodzą, że w danej grupie wiekowej ­najbardziej wrażliwe na wpływ zanieczyszczeń powietrza są osoby o niskim statusie socjoekonomicznym. W wielu badaniach wykazano, że krótkoterminowa ekspozycja na PM2,5 istotnie zwiększa ryzyko zgonu. Głównym powodem są dolegliwości ze strony układu krążenia, ale także ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego czy też nagłego zatrzymania krążenia. Inne skutki zdrowotne krótkotrwałej ekspozycji na pył zwieszony to także wzrost ciśnienia tętniczego, nasilenie objawów astmy oskrzelowej i wzrost zachorowalności na infekcje dróg oddechowych, w tym zapalenie płuc.

Zachęcamy do dalszej lektury!

Więcej ciekawych informacji tutaj: https://powietrze.malopolska.pl/chron-swoje-zdrowie/

page 21
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: