Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Biuletynem Informacyjnym „Głos Gminy Mogilany”. Znaleźć w nim można życzenia bożonarodzeniowo-noworoczne od Piotra Piotrowskiego, Wójta Gminy Mogilany wraz z pracownikami oraz Zbigniewa Staszczaka, Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany z Radnymi. Ponadto zostały zawarte informacje o najważniejszych inwestycjach, które mają miejsce na terenie Gminy Mogilany, tj. przebudowie drogi S7 w Gaju, rozbudowie SP Mogilany, remoncie mogilańskiego rynku, przebudowie dróg powiatowych Gaj-Lusina-Libertów, czy pracach związanych z kanalizacją w Gaju i Włosani. Znalazła się również informacja o sprzedaży nieruchomości z rozpoczętą budową gimnazjum i hali widowiskowo-sportowej w Mogilanach.

Nasz kwartalnik to tradycyjnie miejsce, w którym można znaleźć informacje dotyczące zewnętrznych dofinansowań, pomocy społecznej, czy też rynku pracy. W obecnym numerze miejsce poświęciliśmy również polityce senioralnej. Ponadto zachęcamy do lektury także informacji na temat organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i Gminnego Ośrodka Kultury.

„Głos Gminy Mogilany” (nr 4/2022) można znaleźć w Internecie, urzędach i sklepach. Zachęcamy do lektury!