25 maja 2022 r.

Przypominamy, że dnia 25 maja 2022 roku upływa termin składania ofert w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Święto organizacji pozarządowych”.

Więcej informacji:

https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,m,411819,otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-pn-swieto-organizacji-pozarzadowych.html