Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu
 1. PROGRAMY GMINY MOGILANY
 2. INNE PROGRAMY
 3. POMOCNE INFORMACJE
 
Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany - I EDYCJA
(program w trakcie realizacji, nabór zakończony)
 
Od 2018 roku na terenie naszej Gminy realizowany jest projekt pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany”. Zakłada on wymianę minimum 147 nieekologicznych urządzeń grzewczych na paliwo stałe na nowe piece spełniające dyrektywy ecodesign/ekoprojekt na paliwo gazowe bądź spalające biomasę. Mieszkaniec, który złożył wstępną deklarację uczestnictwa w programie oraz został do niego zakwalifikowany ma szanse na otrzymanie dofinansowania w maksymalnej kwocie 8 000 zł  (więcej tutaj: http://mogilany.pl/fundusze-zewnetrzne/realizowane-projekty/59-projekty-w-trakcie-realizacji/1582-wymiana-piecow-weglowych-metropolitarny-program-promocji-postaw-niskoemisyjnych).
Dzięki zaangażowaniu Wójta, pracowników Urzędu Gminy, Pracowników Stowarzyszenia Metropolia Krakowska oraz pozytywnej ocenie Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 1 158 360 złotych (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT).
Liczba podpisanych umów na dofinansowanie wymiany źródła ciepła:
- w roku 2019: 141
- w roku 2020: 5
 
Liczba wymienionych urządzeń w programie:
- w roku 2019: 104
- w roku 2020: 6
 
Następna aktualizacja: 30.06.2020 r.
 
WAŻNE! Osoby, które podpisały umowę z Gminą Mogilany na dofinansowanie wymiany pieca, zrealizowały inwestycję i chcą złożyć WNIOSEK O ROZLICZENIE DOFINSOWANIA proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 12 270-10-13 wew. 259 w celu wstępnej oceny dokumentów bez konieczności wizyty w Urzędzie. Po zaakceptowaniu, kompletny wniosek należy złożyć wyłącznie na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Mogilany (I piętro) lub przesłać pocztą.
 
Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany - II EDYCJA
(ilość miejsc na liście głównej wyczerpana)

RUSZYŁA DRUGA EDYCJA PROGRAMU WYMIANY PIECÓW W GMINIE MOGILANY!
Od 9 września 2019 roku mieszkańcy Gminy Mogilany mają możliwość złożenia "Wstępnej deklaracji przystąpienia do programu" pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany - druga edycja”. Miejscem składania deklaracji jest Urząd Gminy Mogilany - Dziennik Podawczy - I piętro. Uzyskanie dofinansowania w wysokości około 519 000,00 złotych to kolejny sukces, który pozwoli na wymianę 75 nieekologicznych urządzeń.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie źródła ciepła na paliwo stałe (węgiel, drewno, ekogroszek).
 

Maksymalny poziom dofinansowania to 7 000 zł.

Zasady dofinansowania:
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia bezpłatnej oceny energetycznej budynku i będzie wynosiło:

a.550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
b.500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
c.450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
d.400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie
 
Złożenie wstępnej deklaracji przystąpienia do programu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie Oceny energetycznej budynku. Przypominamy, że ocena będzie wykonywana u osób zakwalifikowanych do programu.
 
 Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

1 KROK – Złóż na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Mogilany uzupełnioną Wstępną deklarację przystąpienia do programu (od 12 marca 2020 roku NABÓR ZAKOŃCZONY!)
2 KROK – Poczekaj na informację od pracownika Urzędu o zakwalifikowaniu się do programu
3 KROK – Po uzyskaniu powyższej informacji, w najbliższym czasie odwiedzi Cię audytor, który wykona ocenę energetyczną Twojego budynku. Dzięki niej otrzymasz informacje m.in.:
a) czy Twój budynek spełnia minimalne standardy efektywności energetycznej,
b) jaka moc pieca przypada na Twój budynek – na podstawie tych danych zostanie obliczona kwota dofinansowania, przypadająca na zakup pieca w Twoim budynku.
Odbiór audytów energetycznych w wersji papierowej zostaje wstrzymany. W celu otrzymania informacji na temat wyniku oceny energetycznej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 12 270-10-13 wew. 259.
4 KROK – Konieczne jest podpisanie umowy z Urzędem Gminy Mogilany. Poczekaj na informację z Gminy o planowanej dacie podpisania umowy. Bez tego nie wymieniaj pieca, inaczej stracisz szansę na dotację!
5 KROK – WYMIANA PIECA – o działaniach, jakie musisz podjąć, poinformuje Cię pracownik Urzędu Gminy.
6 KROK – Złożenie wniosku o rozliczenie wymiany pieca (wraz z niezbędnymi dokumentami jak: protokół odbioru pieca, informacja o pierwszym rozruchu, potwierdzenie trwałej likwidacji starego źródła ciepła, faktury informujące o poniesionych kosztach wraz z ODRĘBNYM potwierdzeniem zapłaty, dane techniczne dot. nowego pieca)7 KROK - Kontrola prawidłowości wymiany pieca.
8 KROK – Refundacja poniesionych kosztów przez uczestnika projektu (według umowy).
 
UWAGA! Ilość miejsc na liście głównej w programie wyczerpana! Z uwagi na stałe zainteresowanie mieszkańców działaniami związanymi z poprawą jakości powietrza na terenie Gminy, Wójt Piotr Piotrowski oraz pracownicy Urzędu dokładają wszelkich starań aby pozyskać kolejne środki na dalsze wymiany pieców.
 
Już teraz zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej ochrony powietrza mającej na celu m.in. ustalenie ilości pieców na paliwo stałe pozostających do wymiany na terenie Gminy. Ankietyzację przeprowadzają Sołtysi oraz upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy. Przypominamy, że ankieta ma charakter informacyjny, nie jest to wniosek na dofinansowanie (więcej tutaj: http://mogilany.pl/techniczna-lista/2248-inwentaryzacja-ogrzewania-budynkow-ewidencja-zbiornikow-bezodplywowych-szamb)
Zachęcamy do sukcesywnego przeglądania aktualności na Oficjalnej Stronie Urzędu Gminy www.mogilany.pl.
 
Aktualizacja: 11 marca 2020 r.
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - WFOSiGW

Program „CZYSTE POWIETRZE”

Planują Państwo docieplenie budynku/dachu/stropu, wymianę okien i drzwi, wymianę instalacji wraz z piecem? Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ. Znajdą tam Państwo informację na temat programu CZYSTE POWIETRZE, w którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania na powyższe działania.

Realizacja programu: lata 2018-2029

Kwota dofinansowania

 • Maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką.
 • Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
 • Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowane to 7 tys. zł.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem

 • Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła.
 • Docieplenie przegród budowlanych.
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).
 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Sposób złożenia wniosku o dofinansowanie:

 • W wersji elektronicznej poprzez portal beneficjenta (https://portal.wfos.krakow.pl/)
 • W przypadku braku możliwości użycia wersji elektronicznej formularza wniosku, dopuszcza się jego wypełnienie w wersji papierowej. Obowiązujące w danym momencie formularze papierowe wniosku można pobrać w siedzibie odpowiedniego WFOŚiGW, gdzie po wypełnieniu i podpisaniu, należy złożyć gotowy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Ogólna informacja o programie:

https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

Zmiany w programie Czyste Powietrze:

https://www.wfos.krakow.pl/wznowienie-naboru-program-czyste-powietrze/

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane (nie ma możliwości dofinansowania powyższych prac w nowobudowanych budynkach).

Przed wizytą odwiedź zakładkę TERMINARZ SPOTKAŃ i umów się na spotkanie:

https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/terminarz-spotkan-z-beneficjentami-programu-cp/

Uwaga! Koszty inwestycji nie mogą zostać poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie!

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - NFOŚiGW

„MÓJ PRĄD” – nowy instrument finansowy wsparcia Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

 

Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska przygotowało nowy instrument finansowania instalacji fotowoltaicznych pn. „Mój Prąd”. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych.

Dofinansowanie obejmie do 50% kosztów instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem zostaną objęte instalacje o mocy 2-10 kW. Program skierowany jest do osób, które chcą zamontować panele fotowoltaiczne w swoich gospodarstwach domowych.

Główne założenia programu „Mój Prąd ”:

 • Kosztami kwalifikowanymi (koszty które można rozliczyć w projekcie) są koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

WAŻNE!

 • Wydatki podlegające dofinansowaniu nie mogą być poniesione wcześniej niż 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury).
 • Inwestycja nie może zostać zakończona (tj. przyłączona do sieci dystrybucji energii) przed rozpoczęciem naboru. Konieczne jednak jest zakończenie prac inwestycyjnych w chwili składania wniosku o dofinansowanie. Przez zakończenie inwestycji rozumie się podpisanie umowy z dystrybutorem sieci oraz montaż licznika dwukierunkowego.
 • Dofinansowanie będzie udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją).
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej.

II nabór wniosków od 13 stycznia 2020 roku do 18 grudnia 2020 roku!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi obsługę programu i nabór wniosków w formie tradycyjnej (papierowej), możliwe będzie przesłanie wniosku pocztą lub kurierem.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1450,program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe.html

 

Ministerstwo Finansów

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Ulga pozwala na odliczenie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (ocieplenie domu etc.) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Kto może skorzystać z ulgi?

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są podatnicy podatku PIT opłacający podatek:

 • według skali podatkowej,
 • według 19% stawki podatku,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Punkt informacyjny

Konsultanci infolinii Krajowej Informacji Skarbowej są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 pod numerami:

 • tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
 • tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)
 • tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

Zadaj pytanie poprzez formularz kontaktowy na Portalu Podatkowym (kliknij tutaj: https://www.podatki.gov.pl/zadaj-pytanie/pytanie-e-mail/) i dowiedz się więcej!

Więcej również tutaj: https://powietrze.malopolska.pl/dofinansowanie/ulga-termomodernizacyjna/

 

Kalkulator emisji i kosztów ogrzewania - zachęcamy do sprawdzenia emisji oraz kosztów ogrzewania, jakie generuje Państwa dom. Poniższe narzędzie pozwala sprawdzić stan faktyczny, jak również przedstawi różnicę po planowanej wymianie źródła ciepła.

Kalkulator dostępny jest tutaj : https://powietrze.malopolska.pl/kalkulator/  

 

Chroń swoje zdrowie - pył zawieszony PM10 i PM2,5 co to jest?

Pył składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc, natomiast pył PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą także przenikać do krwi.

Największa emisja pyłów powodowana jest w wyniku spalania węgla i drewna w starych kotłach oraz piecach domowych. Duże znaczenie ma również spalanie odpadów w tych kotłach, które jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Istotna jest również jakość spalanego węgla. Znacząca emisja pyłu powodowana jest również przez komunikację – zarówno w wyniku spalania paliw w silnikach, jak również jako emisja wtórna z unoszenia pyłów z brudnych i będących w złym stanie dróg. Emisja pyłów powodowana jest również przez przemysł, szczególnie energetyczny, chemiczny, wydobywczy i metalurgiczny, ale ze względu na wysokość emitorów oraz obowiązujące przepisy ograniczające dopuszczalne wartości emisji, źródła te mają zwykle dużo mniejszy wpływ na jakość powietrza.

obszary zagrozenia

Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym i benzo(a)pirenem przyczynia się do:

 • chorób układu oddechowego: astmy, raka płuca, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, częstych infekcji dróg oddechowych,
 • chorób układu krwionośnego: zawału serca, nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolności serca,
 • chorób układu nerwowego: problemów z pamięcią i koncentracją, wyższego poziomu niepokoju, stanów depresyjnych, zmian anatomicznych w mózgu, choroby Alzhaimera, przyspieszonego starzenia układu nerwowego, udaru mózgu,
 • chorób układu rozrodczego: bezpłodności, przedwczesnego porodu, obumarcia płodu.

Zanieczyszczone powietrze ma również negatywny wpływ na płód. Prowadzone w Krakowie badania zespołu prof. Wiesława Jędrychowskiego z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego dowodzą, że kobiety, które podczas ciąży oddychały powietrzem o wysokim stężeniu benzo(a)pirenu rodzą dzieci o niższym wzroście, z mniejszą wagą urodzeniową, o mniejszym obwodzie głowy i niższym ilorazie inteligencji. Dzieci te są mniej odporne na infekcje w wieku późniejszym.

09 1

Ekspozycja krótkoterminowa na pył zawieszony

Niebezpieczna jest nawet stosunkowo krótka ekspozycja na pył zawieszony, zwłaszcza w przypadku wysokich stężeń tej substancji. Szczególnie zagrożone są dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia lub choroby układu oddechowego. Badania dowodzą, że w danej grupie wiekowej ­najbardziej wrażliwe na wpływ zanieczyszczeń powietrza są osoby o niskim statusie socjoekonomicznym. W wielu badaniach wykazano, że krótkoterminowa ekspozycja na PM2,5 istotnie zwiększa ryzyko zgonu. Głównym powodem są dolegliwości ze strony układu krążenia, ale także ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego czy też nagłego zatrzymania krążenia. Inne skutki zdrowotne krótkotrwałej ekspozycji na pył zwieszony to także wzrost ciśnienia tętniczego, nasilenie objawów astmy oskrzelowej i wzrost zachorowalności na infekcje dróg oddechowych, w tym zapalenie płuc.

Zachęcamy do dalszej lektury!

Więcej ciekawych informacji tutaj: https://powietrze.malopolska.pl/chron-swoje-zdrowie/

page 21
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: