Menu
 obwieszczenie o wyłożeniu projektu studiom

Aktualności

Dyżur w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Utworzony: 27-02-2017 Informacje Urzędu Gminy

Szanowni Państwo ! Uprzejmie informujemy, że w miesiącu marzec PSZOK będzie czynny także w sobotę  tj. dnia 4 marca w godzinach od 8.00 do 13.00.  O dyżurach w sobotę w kolejnych miesiącach będziemy Państwa informować na bieżąco. Adres Punktu Selektywnego Zbierania...

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na rok 2017

Utworzony: 23-02-2017 Informacje Urzędu Gminy

Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku   Czytaj...

Czytaj więcej

WYMIANA PIECÓW WĘGLOWYCH PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

Utworzony: 21-02-2017 Informacje Urzędu Gminy

Gmina Mogilany informuje, iż można składać DEKLARACJE udziału w programie ograniczenia niskiej emisji poprzez likwidację i wymianę palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej w budynkach mieszkalnych w roku 2017. Prowadzony nabór deklaracji jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie planowanych zadań ze środków...

Czytaj więcej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej

Utworzony: 21-02-2017 Informacje Urzędu Gminy

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany która odbędzie się w dniu: 13 marca 2017 r. o godz. 15.00  w  sali narad Urzędu Gminy Mogilany.

Czytaj więcej

Komunikaty Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie

Utworzony: 21-02-2017 Informacje Urzędu Gminy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie, informuje, że nakazy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091)...

Czytaj więcej

Aktywni w pracy - kompleksowy program aktywizacji osób z niepełnosprawnością z powiatu krakowskiego i myślenickiego

Utworzony: 21-02-2017 Informacje Urzędu Gminy

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna informuje, że rozpoczęliśmy realizację  projektu pn. "Aktywni w pracy - kompleksowy program aktywizacji osób z niepełnosprawnością z powiatu krakowskiego i myślenickiego", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 do...

Czytaj więcej

Informacje na temat ptasiej grypy

Utworzony: 21-02-2017 Informacje Urzędu Gminy

Wojewoda Małopolski Rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2017 r. uchylił rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego. Nadal jednak obowiązuje nakaz utrzymania drobiu w zamknięciu. Rozporządzeniem tym zniesiono obszary wyznaczone w...

Czytaj więcej

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

Utworzony: 21-02-2017 Informacje Urzędu Gminy

Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych. Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków...

Czytaj więcej

Ogłoszenie

Utworzony: 20-02-2017 Informacje Urzędu Gminy

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urząd  Gminy Mogilany zapraszają na szkolenie   1. Zasady przyznawania  płatności w roku 2017.2. Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2020-2014 uruchamianych w najbliższym czasie. Szkolenie odbędzie się 27 lutego(poniedziałek) 2017 roku...

Czytaj więcej

II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Utworzony: 15-02-2017 Informacje Urzędu Gminy

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24- godzinnego pyłu PM10 (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Działania ochronne:Mieszkańcy obszaru...

Czytaj więcej

Partnerzy

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: