Menu

Aktualności

plakat A3 DO 03 18
marzec 21, 2018 12

Dzień Otwarty w WFOŚiGW w Krakowie

Zarząd Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejny przedświąteczny Dzień Otwarty, który tradycyjnie odbędzie się w ostatni czwartek miesiąca, czyli 29 marca 2018 r. w godzinach 8.00-15.00 w siedzibie Funduszu…
marzec 21, 2018 27

Zagrożona dotacja na stabilizację osuwiska

Gmina Mogilany pozyskała środki na usuwanie klęsk żywiołowych. Dotacja udzielana jest na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe…
Default Image
marzec 20, 2018 99

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej oraz Komisji Budżetowej

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej oraz Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany która odbędzie się w dniu: 23 marzec 2018 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany.
mir
marzec 16, 2018 71

Informacja MIR na temat miejsc wypełniania wniosków obszarowych

Małopolska Izba Rolnicza podaje do wiadomości informację na temat miejsc wypełniania wniosków obszarowych przez pracowników Izby w okresie od 15.03.2018 – 15.05.2018 r. Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu wypełniania…
badania ankietowe
marzec 16, 2018 88

Badania ankietowe prowadzone przez Urząd Statystyczny w Krakowie w 2018 roku

Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie…
 • Default Image
  Mar 16, 2018

  Ogłoszenie o sprzedaży sadzonek drzew leśnych

  Nadleśnictwo Myślenice przesyła w załączeniu ogłoszenie o sprzedaży sadzonek drzew. Treść ogłoszenia
  163
 • Default Image
  Mar 14, 2018

  Wybory Samorządowe

  Uchwała PKW z dnia 12 marca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych Nowy wykaz liczby urzędników wyborczych w gminach Informacja o naborze na urzędników wyborczych
  290
 • fotoradar
  Mar 14, 2018

  Stanowisko Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego dot. fotoradaru w miejscowości Gaj

  Szanowni mieszkańcy, mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu na drodze krajowej nr 7 w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2169 K- ul. Zadziele w miejscowości Gaj, Urząd Gminy Mogilany skierował pismo do Głównego…
  235
 • Mar 14, 2018

  Zagrożone Fundusze zewnętrzne na opiekę nad seniorami

  Wójtowi Piotrowi Piotrowskiemu i pracownikom Urzędu Gminy Mogilany udało się pozyskać kolejne środki zewnętrzne; tym razem Gmina Mogilany będzie miała środki na seniorów, usługi opiekuńcze i interwencję kryzysową. Mowa o kwocie 3 194 834,28 zł ze…
  364
 • Default Image
  Mar 14, 2018

  Zmiana terminu naboru na urzędników wyborczych na dzień 6 kwietnia 2018 roku

  Na podstawie uchwał Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych oraz z dnia 12 marca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i…
  107
 • Default Image
  Mar 08, 2018

  Dyżur w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

  Szanowni Państwo ! Uprzejmie informujemy, że w miesiącu marzec PSZOK będzie czynny także w sobotę tj. dnia 17 marca w godzinach od 8.00 do 13.00. O dyżurach w sobotę w kolejnych miesiącach będziemy Państwa informować na bieżąco. Adres Punktu…
  130
 • Mar 07, 2018

  MAŁOPOLSKA NAGRODA GOSPODARCZA

  Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do dziesiątej jubileuszowej edycji Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2018. Małopolska Nagroda…
  120
 • Default Image
  Mar 07, 2018

  Zapraszamy na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry)

  W dniu: 13.03.2018 w SPZOZ ul. Św. Bartłomieja Apostoła 21 w Mogilanach w godz. od 11:00 do 13:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.
  124
 • Mar 05, 2018

  WYMIANA KOTŁÓW I PIECÓW W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NA TERENIE GMINY MOGILANY

  Szanowni Państwo, w grudniu 2017 roku Wójt Piotr Piotrowski podpisał umowę o przyznanie dofinansowania w ramach poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt pn. „Wymiana kotłów…
  408
 • Default Image
  Mar 05, 2018

  OTWARCIE OFERT KONKURSOWYCH

  Dnia 8 marca 2018 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mogilany na Sali narad odbędzie się otwarcie ofert konkursowych w ramach konkursu na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z…
  165
 • Default Image
  Mar 05, 2018

  Ulga na start – Firma bez ZUS w 2018

  W styczniu 2018 r. Sejm uchwalił Konstytucję Biznesu, czyli pakiet 5 ustaw, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Wraz z nią wprowadzona została tzw. “ulga na start”, czyli zwolnienie początkujących przedsiębiorców ze…
  228
 • Default Image
  Mar 02, 2018

  UWAGA: ZMIANY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY ALKOHOLU – KONSULTACJE SPOŁECZNE

  W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi sprzedaży alkoholu, Urząd Gminy Mogilny informuje o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących sprzedaży alkoholu bezpośrednio do Urzędu Gminy Mogilany (drogą papierową lub elektroniczną).…
  284
 • Default Image
  Lut 27, 2018

  Apel Wójta

  W załączeniu apel Wójta Gminy Piotra Piotrowskiego do Radnych Rady Gminy Mogilany Apel Informacja o przyznaniu Gminie środków finansowych na budowę kanalizacji sanitarnej Mogilany - Wschód Informacja o przyznani Gminie środków finansowych na usługi…
  568
 • Default Image
  Lut 27, 2018

  Zawiadomienie o zwołaniu sesji

  Na podstawie art.19 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), w związku ze złożeniem rezygnacji przez Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Mogilany oraz niewybraniem w ich…
  552
 • Lut 22, 2018

  Zagrożone następne Fundusze zewnętrzne tym razem na budowę kanalizacji sanitarnej Mogilany – wschód

  W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, iż Wójtowi Piotrowi Piotrowskiemu i pracownikom Urzędu Gminy Mogilany udało się pozyskać następne środki zewnętrzne tym razem na budowę kanalizacji sanitarnej Mogilany-wschód na kwotę dofinansowania 3 357…
  466

Partnerzy

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: