Menu

Aktualności

grudzień 17, 2018 115

Uwaga! Darmowa komunikacja miejska dla kierowców

Ze względu na prognozę przekroczenia poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa zainicjowało wprowadzenie darmowej komunikacji w dniu 17 grudnia 2018 r. w godz. 00.00-24.00 dla wszystkich pasażerów. Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej…
Default Image
grudzień 14, 2018 48

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 19 grudnia 2018 roku o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany…
Default Image
grudzień 14, 2018 29

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 19 grudnia 2018 roku o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy…
Default Image
grudzień 14, 2018 20

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 19 grudnia 2018 roku o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany…
Default Image
grudzień 14, 2018 31

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznej w dniu 19 grudnia 2018 roku o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy…
 • Default Image
  Gru 14, 2018

  ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo - Komunalnej Rady Gminy Mogilany

  Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo - Komunalnej w dniu 19 grudnia…
  37
 • Gru 14, 2018

  KAPLICZKA „NA KOPCACH” W CHOROWICACH ODNOWIONA

  14 grudnia odbyło się poświęcenie i przekazanie mieszkańcom Chorowic odnowionej kapliczki z 1878 roku. Poświęcenia dokonał ks. Józef Milan, Proboszcz Parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach. Wójt Piotr Piotrowski złożył podziękowania…
  77
 • Gru 14, 2018

  Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa - projekty PROW 2014-2020

  Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa zaprasza do poznania operacji, które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji dzięki otrzymanemu wsparciu funduszy europejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa…
  25
 • Default Image
  Gru 13, 2018

  Zmiana organizacji ruchu

  Szanowni mieszkańcy informujemy, że w związku z trwającymi pracami drogowymi tj. ,,budową dwóch wyniesionych przejść dla pieszych’’ mającymi na celu zwiększyć poprawę bezpieczeństwa w rejonie placówki oświatowo- przedszkolnej w Libertowie, do końca…
  108
 • Default Image
  Gru 12, 2018

  Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

  Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) § 15 ust. 2 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy…
  182
 • Default Image
  Gru 11, 2018

  Wójt Gminy Mogilany ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Mogilany

  Piętnasty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej KW KR3I/00020170/0, położonej we wsi Buków, ozn. jako działka nr 28 o pow. 0,2848 ha. Łączna cena wywoławcza całej nieruchomości wynosi 199 500,00 zł netto, na którą składa się:…
  127
 • Default Image
  Gru 11, 2018

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY MOGILANY PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

  Wójt Gminy Mogilany na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) przeznacza do użyczenia niżej opisane nieruchomość, stanowiące własność Gminy Mogilany Wykaz
  156
 • Default Image
  Gru 11, 2018

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT

  Wójt Gminy Mogilany na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) przeznacza do dzierżawy niżej opisane nieruchomość, stanowiące własność Gminy Mogilany Wykaz
  110
 • Gru 08, 2018

  Zarejestruj Koło Gospodyń Wiejskich już TERAZ, a do 27 grudnia złóż wniosek o wypłatę pomocy na start.

  Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają do rejestracji wszystkie koła gospodyń wiejskich, które zainteresowane są możliwością zyskania osobowości prawnej oraz ubiegania się o pomoc finansową. Warunkiem otrzymania…
  68
 • Default Image
  Gru 07, 2018

  SENIOR + Ogłoszenie o naborze uczestników do Klubu Senior +

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach ogłasza nabór uczestników do „Klubu Senior+” przy ul. Krakowskiej 2 w Mogilanach ( sala OSP ) Więcej informacji w załącznikach Nabór uczestników Deklaracja
  198
 • Default Image
  Gru 07, 2018

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

  Wójt Gminy Mogilany ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Mogilany w okresie od 1 stycznia 2019…
  88
 • Default Image
  Gru 07, 2018

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

  Wójt Gminy Mogilany ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi…
  51
 • Default Image
  Gru 07, 2018

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

  Wójt Gminy Mogilany ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług…
  49
 • Default Image
  Gru 05, 2018

  BADANIA STATYSTYCZNE

  Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy wiadomość o wizycie ankietera badającego stan mediów w budynku mieszkańca Gminy. Ankieter podawał się za pracownika Urzędu. Uprzejmie informujemy, że z ramienia Urzędu Gminy Mogilany nie są…
  1183
 • Default Image
  Gru 05, 2018

  Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

  Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 6 grudnia 2018 roku o…
  170

Partnerzy

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 7.00 - 16.30
- wtorek, środa , czwartek: 7.00 - 15.00
- piątek: 7.00 - 13.30

Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
 • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
 • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
 • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: