Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

Lokalny Program Grantowy Gminy Mogilany

05 marca 2024

Zapraszamy mieszkańców gminy Mogilany do udziału w Lokalnym Programie Grantowym w roku 2024.  Lokalny Program Grantowy Gminy Mogilany to konkurs grantowy dla lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na terenie gminy Mogilany podzielony na dwie ścieżki wsparcia: 1) projekty społeczne dla lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych 2) projekty rozwojowe dla lokalnych organizacji pozarządowych. Dofinansowania: do 6000 zł. Operator: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Partner: Gmina Mogilany Szczegóły programu na stronie: https://malopolskalokalnie.pl/lokalny-program-grantowy-gminy-mogilany-2024/

+ czytaj więcej

Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - szkolenie

04 marca 2024

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO zaprasza na szkolenie: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawowodne” Na szkoleniu powiemy o: warunkach przechowywania odchodów zwierzęcych (wtym: powierzchniach i pojemnościach urządzeń do ich przechowywania),  zasadach planowania prawidłowego nawożenia azotem, dokumentowaniu, kontrolach i opłatach, finansowaniu przedsięwzięć mających na celu  zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. PROGRAM UWZGLĘDNIA ZMIANY W OBOWIĄZKACH ROLNIKA OD 01.01.2025 ROKU ORAZ ZWIĄZANE Z NOWĄ WSPÓLNĄ POLITYKĄ ROLNĄ (WPR 2023 – 2027). 18.03.2024 r. Sala Konferencyjna  Urząd Gminy Mogilany Rynek 2, 32-031 Mogilany Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy pod numerem telefonu: 573 998 763

+ czytaj więcej

PRZERWA W DOSTAWIE WODY 1 marzec 2024 r.

01 marca 2024

Urząd Gminy Mogilany informuje, że w dniu 1 marca 2024 roku (piątek), z powodu awarii sieci wodociągowej spowodowanej przez firmę wykonującą przebudowę drogi powiatowej, nastąpi przerwa w dostawie wody w niżej wymienionych miejscowościach: - Libertów, ulice: Świetlista, Gwiezdna, Jabłoniowa, Magnoliowa, Przylesie, Góra Libertowska. - Lusina, ulice: Świetlista, Krakowska, Zdrojowa, Spacerowa, Źródlana, Wrzosowa, Przymiarki. Ze względu na trudne warunki terenowe powstania awarii tj. pod ciekiem wodnym, usuwanie awarii wodociągu może trwać do późnych godzin nocnych. Za utrudnienia spowodowane brakiem wody przepraszamy.

+ czytaj więcej

Wielkanocne warsztaty rękodzieła z Koronczarkami z Rudawy.

29 lutego 2024

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa zaprasza na Wielkanocne warsztaty rękodzieła z Koronczarkami z Rudawy. Podczas warsztatów, uczestnicy będą dekorować styropianowe jajka oraz tworzyć ozdoby na palmy wielkanocne. Dodatkowo, Koronczarki z Rudawy zaprezentują ludowe techniki, którymi zajmuje się ich organizacja tj.: szydełkowanie, druty, frywolitka, koronka klockowa i makrama. Termin warsztatów: 16.03.2024 (sobota); godz.: 15:00– Rudawskie Centrum Kultury 17.03.2024 (niedziela); godz.: 15:00 – Centrum Kultury w Świątnikach Górnych. Zapisy na warsztaty ruszają 7.03 (czwartek) o godzinie 10:00, link do zapisów pojawi się na stronie: https://tiny.pl/dxdj9

+ czytaj więcej

KOLEJNE DOFINANSOWANIA DLA GMINY MOGILANY

28 lutego 2024

Miło nam poinformować, że pozyskaliśmy kolejne dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadań służących rozwojowi naszej lokalnej społeczności:•Zaopatrzenie mieszkańców Gminy Mogilany w kompostowniki - pozyskano kwotę 33 000,00 zł,•Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kulerzowie w ramach programu „Małopolskie świetlice  wiejskie 2024” – pozyskano kwotę 25 998,00 zł,•Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach programu „Małopolskie OSP 2024” – pozyskano kwotę 20 000,00 zł,•Modernizacja boiska w miejscowości Libertów w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa - MIRS” - pozyskano kwotę 143 940,00 zł.

+ czytaj więcej

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

27 lutego 2024

W imieniu samorządu i społeczności Gminy Mogilany składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim członkom i przedstawicielom organizacji pozarządowych z okazji obchodzonego 27 lutego Dnia Organizacji Pozarządowych. Dziękuję za Waszą pracę, ciekawe projekty, wielkie zaangażowanie i podejmowanie inicjatyw. Życzę niestrudzonego zapału i energii potrzebnej do realizacji kolejnych przedsięwzięć oraz pomyślności i powodzenia w realizacji zaplanowanych działań. Wójt Gminy Mogilany Piotr Piotrowski

+ czytaj więcej

Rozbudowa oczyszczalni ścieków we Włosani

27 lutego 2024

26 lutego 2024r. rozpoczęła się rozbudowa oczyszczalni ścieków we Włosani. Rozbudowa zakończy się w sierpniu 2025r. Koszt inwestycji wyniesie blisko 14 mln zł. Inwestycja pozwoli na przyjęcie ścieków z miejscowości Konary (na etapie opracowania dokumentacji) oraz z nowo wybudowanych budynków w m.Mogilany i Włosań. Trwa również rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lusinie, która zakończy się w maju 2024r. W roku 2024 zaplanowana została budowa kanalizacji w miejscowości Gaj- kolektor w drodze powiatowej plus wyjścia na działki prywatne oraz w drogi gminne, w miejscowości Mogilany (ul. Działy), w Lusinie kolektor główny w drodze powiatowej (rejon ul. Zdrojowa, Kościelna). Dla miejscowości  Konary przygotowywany jest projekt budowlany kanalizacji –termin realizacji dokumentacji 2025r. Po uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chorowice i Buków zostanie zlecona dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buków, Kulerzów, Chorowice Brzyczyna, Gaj-zachód, Mogilany-północ.

+ czytaj więcej

I wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - miejscowości Włosań, - wschodniej części miejscowości Mogilany - miejscowości Libertów

26 lutego 2024

Wójt Gminy Mogilany zaprasza do zapoznania się z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Włosań, wschodniej części miejscowości Mogilany i miejscowości Libertów, które będą udostępnione do publicznego wglądu w dniach 27 LUTY – 26 MARCA 2024 r. - termin składania uwag do 9 kwietnia 2024 r. – formularze składania uwag w załączeniu. Szczegóły tutaj: Link do BIP_WŁOSAŃ Link do BIP_MOGILANY WSCHÓD Link do BIP_LIBERTÓW

+ czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

26 lutego 2024

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ Wójt Gminy Mogilany na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2023.344 z późn. zm.) przeznacza do dzierżawy niżej opisane nieruchomości, stanowiące własność Gminy Mogilany Szczegóły w BIP https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,2414655,wyk...

+ czytaj więcej

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

26 lutego 2024

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r. Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone na czas naboru: w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. placówki te będą otwarte w godzinach 07:00-18:00; w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta; ponadto biura powiatowe będą czynne również w sobotę 24 lutego 2024 r. w godzinach 08:00-16:00. Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstw i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy. Przepisy nie wymagają jednocześnie załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy. Budżet programu wynosi 1 mld zł. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej: 1 000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego; 700 zł dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego; 500 zł dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy przewidzianą na dofinansowanie pulę środków, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii biur powiatowych ARiMR, drogą listowną (za pośrednictwem Poczty Polskiej), przez platformę ePUAP lub przy pomocy usługi mObywatel na stronie gov.pl.

+ czytaj więcej