Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

Przyjdź i zapytaj o dotację!

20 września 2023

Zapraszamy Państwa na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Podczas konsultacji specjalista przedstawi informacje na temat bieżących możliwości wsparcia ze środków UE, w tym środków na: •    założenie firmy, •    rozwój działalności gospodarczej, •    szkolenia i kursy zawodowe, •    wsparcie w wypracowaniu innowacyjnych pomysłów, •    realizację projektów innowacyjnych, •    JST mogą również uzyskać informacje nt. Partnerstwa Publiczno- Prywatnego (PPP). Miejsce: Urząd Gminy Mogilany – Sala Narad, Rynek 2, 32-031 Mogilany Termin:  25 września 2023 r. (poniedziałek), godz. 9:30 – 12:00  plakat Źródło: UMWM

+ czytaj więcej

Uroczyste otwarcie ul. Łobzowskiej we Włosani

18 września 2023

W sobotę 16 września nastąpiło uroczyste otwarcie ul. Łobzowskiej we Włosani. Wartość robót budowlanych wyniosła 10 887 246,99 zł.(Pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 5 500 283,00 zł.) ”Przebudowa ul. Łobzowskiej to inwestycja od wielu lat wyczekiwana przez mieszkańców. Cieszę się, że prace budowlane dobiegły końca. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji” - powiedział Wójt Piotr Piotrowski. Poświęcenia ul. Łobzowskiej dokonali: Ksiądz Proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach i Ksiądz Proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski we Włosani. Zakres robót obejmował przebudowę drogi gminnej na odcinku 3152m (projektowana szerokość 6,0m), budowę chodnika jednostronnego (dwustronnego w obrębie przejść i skrzyżowań o szerokości 2,0 m), budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, peronów przystankowych i zatoki autobusowej, umocnień skarp i dna cieków, prefabrykowanych wylotów, likwidację rowów przydrożnych i przebudowę skrzyżowań z publicznymi drogami gminnymi, zjazdów indywidualnych i zjazdów publicznych.

+ czytaj więcej

Szczepienia lisów

18 września 2023

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie, informuje, że w dniach od 23 września do 3 października 2023roku na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Czytaj więcej - pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie, - komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie.

+ czytaj więcej

Utrudnienia na zakopiance w dniach 18-27 września 2023 r.

17 września 2023

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż związku z planowanymi przez GDDKiA w Krakowie pracami remontowi na DK7 w Libertowie w dniach od 18 do 27 września br powstaną utrudnienia na zakopiance. W ramach planowanych prac zostanie wykonany remont muru oporowego przy drodze krajowej nr 7 . W trakcie prowadzonych w/w prac jezdnia w kierunku Myślenic tj.jezdnia na odcinku około 100 metrów przed skrzyżowaniem z ul. Wesołą zostanie zwężona do jednego, lewego pasa ruchu. Obowiązywać będzie tam ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Prace mają być prowadzone od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6 do 14. Codziennie po godzinie 14 i w weekend inwestor zapowiada przywracanie ruch dwoma pasami. 

+ czytaj więcej

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 przez LGD Blisko Krakowa

15 września 2023

Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów. Zmiany dokonane w dokumencie wprowadzone zostały w trybie śledzenia zmian i związane są z przeniesieniem środków finansowych między przedsięwzięciami oraz wynikającą z tych zmian aktualizacją wskaźników produktu i rezultatu. Zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, będącą załącznikiem nr 1 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022. Uwagi do propozycji zmian zapisów dokumentów LGD należy przesyłać na adres biuro@bliskokrakowa.pl do dnia 20.09.2023 r. do godziny 15.00, można je przygotować w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag. Dokumenty konsultować można również podczas spotkania w biurze LGD (Radziszów, ul. Szkolna 4), które odbędzie się 18.09.2023 r. w godzinach 15:00-16:00, lub telefonicznie. Więcej informacji: http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2023/1768-l.html oraz w siedzibie stowarzyszenia.

+ czytaj więcej

„EKSPRES PRACA – Punkt Aktywizacji i Treningu dla osób młodych” - Nowe miejsce na mapie Krakowa dla poszukujących pracy

15 września 2023

Od 1 września 2023 został uruchomiony „EKSPRES PRACA - Punkt Aktywizacji i Treningu dla osób młodych”, który jest ośrodkiem zintegrowanej pomocy ukierunkowanej na wspieranie aktywności zawodowej osób młodych mieszkańców powiatu krakowskiego i miasta Krakowa, w tym „przyjezdnych” młodych uczących się w szkołach wyższych, akademiach i uniwersytetach. Dodatkowo działania punktu wspierają aktywność zawodową młodych osób oraz wzmacniają metropolitalny rynek pracy. Ekspres Praca nastawiony jest na dotarcie z informacją oraz szerokim wachlarzem usług do młodych osób niezarejestrowanych w PUP. Punkt Aktywizacji i Treningu dla osób młodych- Ekspres Praca został usytuowany w centrum KRAKOWA jako stolicy regionu, Małopolskie Dworce Autobusowe - Dworzec Główny w Krakowie co stanowi dodatkowy walor, dotarcia z ofertą do szerokiej grupy odbiorców. Projekt pilotażowy realizowany jest przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego we współpracy z Grodzkim Urzędem Pracy oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Dodatkowo w realizację projektu pilotażowego zaangażowane są Gminy Powiatu Krakowskiego na podstawie podpisanych porozumień o współpracy. Usługi Ekspres Pracy: Aktywne pośrednictwo pracy (upowszechnianie informacji o działaniach PUP, dostęp do ofert pracy, Bank CV) Poradnictwo zawodowe (indywidualne, grupowe, coaching i mentoring), programy Warsztatów: „Adaptacji informatycznej”, „Coaching rozwoju zawodowego”, „Moja firma drogą do sukcesu” i inne opisane szczegółowo w Cz. I pkt 3 w zakresie oferowanych usług. Klub informacyjny ma na celu świadczenie zintegrowanej oferty pomocy różnych instytucji i ekspertów w trakcie stałych dyżurów: psychologa i terapeuty, ekspertów pomocy społecznej, edukacji, prawa i ekonomii, a także z Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Straży Granicznej. Pracownicy Ekspres Pracy: Doradca zawodowy - Doradca ds. osób młodych oraz Doradca ds. zatrudnienia. Ekspres Praca posiada miejsce publicznego dostępu do Internetu (dostęp do ofert pracy, możliwość dokonania elektronicznej rejestracji w PUP i inne). Dodatkowo w Ekspres Pracy doraźnie będą prowadzone spotkania ekspertów, konsultantów, specjalistów ds. aktywizacji zawodowej, edukacji i kształcenia. Na uczestników projektu zarejestrowanych w urzędach pracy czekają ponadto finansowe formy wsparcia w postaci staży u pracodawców, szkoleń zawodowych czy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dodatkowo dla uczestników projektu mamy talony na subsydiowane formy: Start w zatrudnienie – stypendium adaptacyjne czyli finansowanie kosztów zatrudnienia przez 1,5 miesiąca; talon aktywizacyjny – dofinansowanie do biletów komunikacji zbiorowej, opłat parkingowych, kosztów paliwa czy wypożyczenia pojazdu; talon na metamorfozę – dofinansowanie do stworzenia odpowiedniego wizerunku na rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą; talon motywacyjny – pakiet ochrony zdrowia. DWORZEC GŁÓWNY W KRAKOWIE ul. Bosacka 18 Budynek Małopolskich Dworców Autobusowych s. a. lokal nr -1K-011, poziom -1 Pasażu (tunel Magda od strony ulicy Bosackiej) Godziny otwarcia Punktu Aktywizacji i Treningu EKSPRES PRACA Poniedziałek 8:00 – 17:00 Wtorek - Czwartek 7:30 – 15:30 Piątek 7:30 – 14:30 Niedziela handlowa 9:00 – 13:00 Trzeci tydzień miesiąca od 8:00 do 18:00 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu osobistego oraz telefonicznego pod numerami: 727-779-679 oraz 509-656-790

+ czytaj więcej

Weź klimat w swoje ręce!

15 września 2023

Warsztatem dla nauczycieli rozpoczęliśmy realizację merytoryczną projektu „Weź klimat w swoje ręce!”. Projekt ma na celu edukację ekologiczną w zakresie wiedzy o zmianach klimatu, propagowanie postaw proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. Grupa edukatorów z naszych szkół podczas prowadzonych przez ekspertów warsztatów poruszyła właśnie ten temat i tego, jak ważną rolę odgrywa on w obecnym świecie. Rozmawiano o tym, co jest powodem zmian klimatycznych i w jaki sposób możemy przyczyniać się do ograniczenia tych zmian oraz ich skutków. Teraz czas na warsztaty dla dzieci w poszczególnych szkołach, a w październiku „Weź klimat w swoje ręce! FINAŁ” – ale o tym już niebawem! Pamiętajmy, że dbanie o środowisko to nasza wspólna sprawa! Co możesz zrobić, dla środowiska ? Ociepl ściany i stropy, uszczelnij okna i drzwi, zadbaj o wentylację. Ogranicz koszty użytkowania domu. Wymień swój kocioł węglowy. Zastosuj odnawialne źródła energii. Nie marnuj ciepła bez potrzeby. Gaś światło w pomieszczeniach, z których wychodzisz. Nie korzystaj z trybu czuwania, (stand-by) urządzeń, których rzadko używasz, wyłącz je. Pamiętaj o wyciągnięciu ładowarek z kontaktów. Wykorzystuj rower jako środek transportu. Korzystaj z komunikacji zbiorowej. Organizuj wspólne przejazdy, podróżuj samochodem tylko wtedy gdy to konieczne.

+ czytaj więcej

Bezpłatne badania Powiatu Krakowskiego - mammografia i badanie tarczycy - 12 PAŹDZIERNIKA 2023 - MOGILANY

13 września 2023

Centrum Medyczne MASZACHABA w Krakowie zaprasza Mieszkanki Powiatu Krakowskiego do wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych - mammografii i badań tarczycy finansowanych ze środków Powiatu Krakowskiego. Na badania mammograficzne zapraszamy Panie w wieku 40-49 lat (ur. 1983-1974): - Mieszkanki Powiatu Krakowskiego (nie miasta Kraków) - bezpłatne badanie co 2 lata Na badania mammograficzne zapraszamy Panie w wieku powyżej 70 lat (urodzone przed rokiem 1953 włącznie): - Mieszkanki Powiatu Krakowskiego (nie miasta Kraków) - bezpłatne badanie co  roku Na badania mammograficzne zapraszamy od 10.00 do 17.00: 12 października 2023 - MOGILANY - Urząd Gminy, ul. Rynek 2 - parking  INFORMACJE I ZAPISY: 12 6330218, 503 777 651 - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! Na badania tarczycy zapraszamy Panie w wieku powyżej 25 lat (urodzone przed rokiem 1998 włącznie) : - Mieszkanki Powiatu Krakowskiego (nie miasta Kraków) - bezpłatne badanie  co roku Na badania tarczycy zapraszamy od 15.00 do 19.00: 12 października 2023 - MOGILANY - Urząd Gminy, ul. Rynek 2 - parking  INFORMACJE I ZAPISY: 12 6330218, 503777651 - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!   Wymagane przy badaniu: · dowód osobisty – numer PESEL oraz · potwierdzenie zamieszkania (zameldowania) na terenie Powiatu Krakowskiego

+ czytaj więcej

#AKTYWNIE trzeci raz!

12 września 2023

10 września po raz trzeci odbyło się Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych w Gminie Mogilany. Realizatorem wydarzenia, współfinansowanego ze środków Gminy Mogilany, była Fundacja DZIAŁAMY. Organizacje pozarządowe przygotowały mnóstwo aktywności i atrakcji dla mieszkańców w każdym wieku, w formule piknikowej gry stanowiskowej. Ideą gry była możliwość zapoznania się z ofertą poszczególnych inicjatyw, a także zdobycia wiedzy, jak można włączyć się w poszczególne działania stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych. Odwiedzenie stanowisk i wykonanie przygotowanych zadań, uprawniało do udziału w losowaniu nagród. Był moc zabaw i aktywności sportowych, kreatywnych, plastycznych. Uczestnicy zdobywali nową wiedzę i umiejętności np. z zakresu pierwszej pomocy, przeciwdziałania wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami czy ochrony środowiska. Na zakończenie imprezy mieliśmy przyjemność przeżyć występ Orkiestry Dętej z Włosani. Kto nie był, niech żałuje, dobra wiadomości jest taka że kolejne Święto już za rok!

+ czytaj więcej

2. Gminne Dni Seniora

11 września 2023

W ramach 2. Gminnych Dni Seniora w sobotę seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnych badań analitycznych krwi. Po południu nastąpiło otwarcie wystawy malarskiej Pana Aleksandra Piszczka. Pan Aleksander w swoim malarstwie jest mistrzem koloru, nadając szczególnie martwym naturom, jedyny i nie powtarzalny nastrój i koloryt. Urzekają kompozycje kwiatowe, a motywy miejskie są pełne słońca i barw. Również seniorzy z Klubu Senior + w Mogilanach zaprezentowali swoje prace: haft, rysunek, rękodzieło. O godz. 18.00 odbył się wspaniały koncert Najpiękniejsze Melodie Świata w wykonaniu Moniki Biderman-Pers (sopran) i Piotra Karzełka (baryton) oraz Mateusza Dudka (akordeon). "Tworzymy rodzinę złożoną z seniorów, złożoną z młodego pokolenia, złożoną z Instytucji i to jest ten najcenniejszy efekt rozpoczynających się Dni Seniora. Należy docenić wkład pracy, który wszyscy tutaj ponieśliście, żeby to mogło się odbyć. I za to wszystkim dziękuję. Cieszę się również, że oprócz badań, oprócz tych wszystkich inicjatyw, również mamy tą galerię naszego artysty. Z każdego obrazu bije radość, to jest odbicie wnętrza naszego artysty". - powiedział Wójt Gminy Mogilany Piotr Piotrowski podczas 2. Gminnych Dni Seniora. W niedzielę podczas Gminnych Dni Seniora Pani Halina Staszczak - Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mogilanach, otrzymała z rąk Wójta Piotra Piotrowskiego i kierownika Gminnego Ośrodka Społecznego w Mogilanach Krzysztofa Pierożka, gratulacje za Wyróżnienie w II edycji konkursu „Razem dla Seniorów” w kategorii Seniorzy Seniorom pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser - Dudy. Natomiast obecny na wydarzeniu Pan Łukasz Salwarowski Redaktor Naczelny „Głosu Seniora” wręczył Pani Halinie Staszczak dyplom „Stylowej Seniorki”. Punktem kulminacyjnym 2.Gminnych Dni Seniora był pokaz mody seniorów. Wystąpili seniorzy Klubu Senior plus w Mogilanach, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mogilanach oraz seniorki z Województwa Małopolskiego. Publiczność doceniła prezentacje seniorów gromkimi brawami.  O godz. 18.00 koncert zagrał zespół Bonjour.

+ czytaj więcej