Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

INFORMACJA WÓJTA GMINY MOGILANY W SPRAWIE PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW NOWYCH STATUTÓW SOŁECTW GMNY MOGILANY

24 marca 2023

Konsultacje przeprowadzono na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.40), w związku §4 ust.1 uchwałyNR VI/79/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Mogilany (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2019 r. ,poz.2415) Termin konsultacji - od 21 lutego2023 r. do 13 marca 2023 r. Informacja o konsultacjach wraz z projektem uchwały została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Mogilany www.mogilany.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mogilany.Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mogilany, który został opublikowany jako załącznik do zarządzenia w sprawie konsultacji. Konsultacje miały na celu poznanie opinii mieszkańców na temat proponowanej treści statutów. Podsumowanie konsultacji W ramach konsultacji wypowiedzieli się Sołtysi i Rady Sołeckie następujących sołectw: - Rada Sołecka i Sołtys Bukowa – opinia pozytywna z jedną uwagą dot. wprowadzenia możliwościwyboru zastępcy przewodniczącego rady sołeckiej, jako osoby zastępującej przewodniczącego w razie jego nieobecności, - Rada Sołecka i Sołtys Brzyczyny – opinia pozytywna bez uwag, - Rada Sołecka i Sołtys Chorowic – opinia pozytywna, bez uwag, - Rada Sołecka i Sołtys Libertowa – opinia pozytywna bez uwag, - Rada Sołecka i Sołtys Lusiny – opinia pozytywna bez uwag, - Rada Sołecka i Sołtys Gaja – opinia pozytywna bez uwag, - Rada Sołecka i Sołtys Konar – opinia pozytywna bez uwag. Pozostałe sołectwa tj. Kulerzów, Mogilany, Włosań nie odniosły się do projektu statutów – co jest równoznaczne z ich pozytywnym zaopiniowaniem. Jak wynika z przedstawionych wyników konsultacji – projekt nowych statutów sołectw - uzyskał pozytywna opinię jednostek pomocniczych sołectw. Inne ankiety/opinie w ramach konsultacji – nie wpłynęły. Mogilany, 15 marca 2023r. Zastępca Wójta Edyta Misztal

+ czytaj więcej

Spotkanie Wójta Piotrowskiego z Asystentem Ministra Adamczyka

23 marca 2023

W dniu 23 marca 2023 r. Wójt Piotr Piotrowski spotkał się z Panem Henrykiem Woszczyną - Asystentem Ministra Andrzeja Adamczyka. Spotkanie, które przebiegało w bardzo miłej atmosferze, było okazją do omówienia kilku ważnych spraw dotyczących Gminy Mogilany. Wójt poruszył w nim następujące tematy: budowę dwupoziomowego węzła w Gaju, budowę tunelu i nowego układu drogowego w Libertowie, przebudowę układu drogowego w Opatkowicach, budowę kolei do Myślenic, Wójt Piotrowski podkreślił, że budowa tunelu, bezkolizyjnych zjazdów i wyjazdów, dróg serwisowych w Libertowie oraz likwidacja sygnalizacji świetlnej w Opatkowicach pozwoli na likwidację korków, poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszania się w Gminie. Zaapelował, za pośrednictwem przedstawiciela Pana Ministra, o jak najszybszą realizację tych zaplanowanych przedsięwzięć. Wójt przekazał także na ręce Pana Asystenta podziękowania dla Ministra Adamczyka za to, że Pan Minister dotrzymał obietnicy, którą złożył Wójtowi i mieszkańcom już w 2016 r. To 7 lat temu Minister, po wizycie Wójta w Warszawie, zabezpieczył pieniądze na budowę dwupoziomowego węzła w Gaju na skrzyżowaniu ul. Widokowa – ul. Zadziele. Podziękowania dotyczyły również wsparcia finansowego na inne realizowane inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i Polskiego Ładu.

+ czytaj więcej

Informacja w sprawie zmiany funkcjonowania linii autobusowej nr 255

23 marca 2023

W związku z trwającą budową bezkolizyjnego węzła drogowego na drodze krajowej nr 7 („Zakopiance”) w rejonie skrzyżowania z ul. Zadziele i z ul. Widokową w miejscowości Gaj oraz związaną z tym koniecznością czasowego zamknięcia ul. Zadziele (w rejonie skrzyżowania z DK7) informujemy, że od dnia 13 kwietnia 2023 roku przez okres około 4 tygodni  nastąpi czasowa zmiana rozkładu jazdy linii autobusowej nr 255. Zmiana będzie polegała na skróceniu trasy autobusu linii nr 255 dla kursów  funkcjonujących przez miejscowość Gaj oraz drogę krajową nr 7 tylko do przystanku Gaj Rudawa, który będzie ostatnim przystankiem dla kursów z Borku Fałęckiego oraz pierwszym przystankiem w drodze powrotnej do Borku Fałęckiego. Autobus nie będzie zatem kursował przez „Zakopiankę”. Po uzyskaniu od Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie nowego rozkładu jazdy zostanie on niezwłocznie opublikowany.

+ czytaj więcej

Świadectwo charakterystyki energetycznej

22 marca 2023

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii. Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) "na własny użytek", tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować. Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej? Więcej informacji na stronie Ministerstwa i Technologii w linku poniżej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Swiadect...

+ czytaj więcej

Zwężenie pasa ruchu w kierunku krakowa na DK7

22 marca 2023

W związku z budową węzła na skrzyżowaniu ul. Widokowej - Zadziele z Zakopianką, wykonawca robót planuje zwężenie jezdni DK7 (Zakopianki) w kierunku do Krakowa do jednego pasa ruchu od dnia 27.03.2023. Zawężenie utrzymywane będzie w dniach: Poniedziałek godzina 10.00 do – Czwartek godzina 17.00  przez okres 1 tygodnia (4dni)

+ czytaj więcej

Warsztaty dla uczniów

22 marca 2023

20 i 21 marca na terenie Dworu w Mogilanach, odbywa się wydarzenie dla uczniów szkół w ramach współpracy pomiędzy Gminą Mogilany a Fundacja "FOR EDU". Głównym celem Fundacji jest kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej potrzeb i oczekiwań osób ze szczególnymi potrzebami. Pierwsza część zajęć to gra terenowa, podczas której uczniowie szukają ukrytych kart, związanych z tematyką wydarzenia na terenie Parku. Druga część warsztatowa, którą prowadzi Pan Arkadiusz Tyrała oraz Krzysztof Kiepura to zajęcia, które mają na celu oswajanie młodzieży z różnorodnymi niepełnosprawnościami. Prowadzący omawiają rodzaje niepełnosprawności, stereotypy oraz przedstawiają etykietę językową. Uczniowie mają możliwość bezpośredniego zapoznania się z niedogodnościami, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami (np. poruszanie się na wózku, zakrycie oczu, okulary obrazujące wady wzroku).

+ czytaj więcej

I Gminny konkurs Po prostu odetchnij!

20 marca 2023

Wraz z pierwszym dniem wiosny rozpoczyna się I Gminny Konkurs Po Prostu Odetchnij! Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej czystego powietrza w tym promocja zachowań na rzecz poprawy jakości powietrza i oszczędzania zasobów naturalnych. Konkursu skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mogilany.

+ czytaj więcej

Odbiór bezpłatnych sadzonek drzew

17 marca 2023

Starosta Krakowski, w ramach realizacji zadania pn.: „Czyste powietrze i bioróżnorodność – sadzimy drzewa i krzewy w powiecie krakowskim” zaprasza mieszkańców po odbiór bezpłatnych sadzonek drzew: jabłoni, gruszy, śliwy, czereśni, wiśni, moreli, nektarynki i pigwy. Sadzonki będą rozdawane na terenie 5 gmin powiatu krakowskiego (Czernichów, Krzeszowice, Skała, Skawina, Wielka Wieś) w dniach 22.03.2023 r. i 31.03.2023 r.  Informacje o terminach i miejscach rozdysponowania w załączonym plakacie.

+ czytaj więcej

Informacji o dyżurze Asystenta Parlamentarnego Posła Pana Andrzeja Adamczyka

17 marca 2023

Informacji o dyżurze Asystenta Parlamentarnego Posła Pana Andrzeja Adamczyka w dniu 23.03.2023 r. 

+ czytaj więcej

RODZINNE WARSZTATY WIELKANOCNE

15 marca 2023

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa oraz KGW Libertów zapraszają na darmowe warsztaty, podczas których będzie można stworzyć swoje własne, unikatowe i ekologiczne ozdoby świąteczne, wykorzystując do tego elementy z recyklingu, opierając się na lokalnej tradycji. Warsztaty odbywają się w dwóch terminach: - 25.03.2023 (sobota) – Sala Narad w UG Mogilany – godz.: 15:00 - 26.03.2023 (niedziela) – dawny budynek GOK w Liszkach – godz.: 15:00 Warsztaty są bezpłatne, ale obowiązują zapisy! Regulamin, oraz link do zapisów - https://tiny.pl/w8qhl Źródło: LGD

+ czytaj więcej