Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

Spotkanie w Mogilanach ws. przebiegu S7

06 grudnia 2022

W czwartek, 8 grudnia 2022 r. w Mogilanach odbędzie się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. przebiegu drogi S7 w Małopolsce. Spotkanie będzie miało miejsce o godz. 17.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Mogilany. Zgodnie z zapisami regulaminu: „Parlamentarny Zespół ds. przebiegu drogi S7 w Małopolsce został utworzony na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 2018 poz. 1799) oraz art. 8 ust. 6 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 2019 poz. 1028). 2. Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wyrazili akces do pracy w Zespole i stanowią niepolityczną grupę, zainteresowaną pracami na rzecz jak najbardziej korzystnego wariantu przebiegu drogi S7 w Małopolsce. […] Do zadań Zespołu należy w szczególności umożliwienie dialogu między mieszkańcami, samorządowcami i specjalistami z zakresu transportu oraz GDDKiA celem wypracowania możliwie najlepszego przebiegu drogi S7 i zminimalizowanie kosztów społecznych.

+ czytaj więcej

Informacja o nieobecności ekodoradców

06 grudnia 2022

W związku z konferencją organizowaną przez WFOŚiGW w dniu 06.12.2022, Ekodoradcy nie będą dostępni w Urzędzie Gminy Mogilany. Prosimy o kontaktowanie się w pilnych sprawach z Ekodoradcami pod telefonem: 537 970 006 lub 537 970 009.

+ czytaj więcej

Dodatek elektryczny dla gospodarstw ogrzewanych energią elektryczną

01 grudnia 2022

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i zostało ono zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.  W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Dodatek nie przysługuje gdy wcześniej przyznany został dodatek na inne źródła cipła np. dodatek węglowy, dodatek na drewno kawałkowe, biomasę, brykiet, pelet.  W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (fotowoltaika), w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje. Mieszkańcy Gminy Mogilany mogą składać wnioski o dodatek elektryczny w formie elektronicznej (podpisane elektronicznie), w siedzibie GOPS Mogilany (specjalnie przygotowany punkt przed salą Narad Urzędu Gminy Mogilany lub pocztą tradycyjną od 1grudnia 2022r. do 1 lutego 2023r. Formularz wniosku można pobrać poniżej, w siedzibie GOPS lub na dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Mogilany.

+ czytaj więcej

Akcji krwiodawstwa

30 listopada 2022

W załączniku plakat o akcji krwiodawstwa organizowaną przez Ochotnicza Straż Pożarna we Włosani

+ czytaj więcej

SZKOŁA ROKU w ramach Plebiscytu Edukacyjnego.

28 listopada 2022

Mamy przyjemność poinformować, iż  Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani zajęła pierwszego miejsca w powiecie krakowskim  w kategorii SZKOŁA ROKU w ramach Plebiscytu Edukacyjnego.Szkoła awansowała do Wojewódzkiego etapu plebiscytu. Od poniedziałku 28 listopada rozpoczyna się głosowanie na szkołę roku województwa małopolskiego. Prosimy o głosy! https://gazetakrakowska.pl/p/kandydat/szkola-podstawowa-im-swietej-faustyny-kowalskiej-we-wlosani%2C3247559/

+ czytaj więcej

INAUGURACJA PROGRAMU Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora w Gminie Mogilany.

24 listopada 2022

ZAPRASZAMY NA INAUGURACJĘ PROGRAMU Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora w Gminie Mogilany.  Inauguracja odbędzie się 30 listopada o godzinie 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Mogilany - Urząd Gminy Mogilany. W programie wydarzenia między innymi: - prezentacja oferty organizacji seniorskich na terenie Gminy Mogilany - prezentacja Programu Gmina Przyjazna Seniorom - prezentacja Ogólnopolskiej Karty Seniora - występ Kapeli Ludowej Mogilanie W trakcie inauguracji seniorzy z Gminy Mogilany będą mogli uzyskać Ogólnopolską Kartę Seniora Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!

+ czytaj więcej

Spotkanie z Mikołajem w Mogilanach

23 listopada 2022

+ czytaj więcej

DYSKOTEKA- lata 90

23 listopada 2022

+ czytaj więcej

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości z rozpoczętą budową gimnazjum i hali sportowo - widowiskowej w Mogilanach

22 listopada 2022

W dniu dzisiejszym tj.22 listopada odbył się piąty przetarg na sprzedaż nieruchomości z rozpoczętą budową gimnazjum i hali sportowo - widowiskowej w Mogilanach. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 9.900.000,00zł. Kwota ta już wkrótce zasili budżet Gminy Mogilany i zostanie przeznaczona na najpilniejsze potrzeby w zakresie inwestycji. Przypominamy, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Mogilany uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Mogilany Nr XXV/216/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 15 września 2005 r.Nr 511 poz. 3644) i Uchwałą NR XXXV/301/2014 z 27 czerwca 2014 o zmianie ww. uchwały (Dz.U. Woj. Małopolskiego z 3 lipca 2014 poz. 3637) sprzedany teren położony jest na działkach o symbolu Up tj. w terenach usługowych. Zatem dopuszczone są tu inwestycje sportowe,prozdrowotne, społeczno-kulturowe itp., które zapewne kiedyś, będą cieszyły naszych mieszkańców.

+ czytaj więcej

JAKOŚĆ POWIETRZA ZŁA

21 listopada 2022

+ czytaj więcej