Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

13 maja 2022

Urząd Gminy Mogilany informuje, że w dniu 15 maja 2022 r., tj. w niedzielę przy Kościele św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach, po mszach świętych o godzinie: 7:30, 9:30 i 11:00 będzie funkcjonował punkt obsługi Ekodoradców, umożliwiający mieszkańcom Gminy Mogilany pobranie i złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

+ czytaj więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Policjant, który mi pomógł”

10 maja 2022

Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym. Istota przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom krzywdzonym, w tym dotkniętym przemocą w rodzinie.Konkurs potrwa do 31 maja 2022 roku.Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres poczty elektronicznej:policjantktorymipomogl@policja.gov.plW załączniku do pobrania regulamin oraz formularz zgłoszeniowy. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania Kandydatów.

+ czytaj więcej

Jesteś osobą z Ukrainy i szukasz pracy w Małopolsce? Zgłoś się do nas!

06 maja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 17 maja 2022 r. o godzinie 10.00 w Sali Narad Urząd Gminy Mogilany, podczas którego obywatele Ukrainy będą mogli wypełnić specjalnie opracowane dla nich ankiety. Dane z ankiet pozwalają przygotować ofertę wsparcia zawodowego dostosowaną do potrzeb uchodźców. Zainteresowani pomocą będą zapraszani na grupowe spotkania konsultacyjne i indywidualne z doradcami zawodowymi. W ich trakcie ustalane są kolejne kroki we wsparciu zatrudnienia. Jeśli ktoś nie ma możliwości przyjść na spotkanie informacyjne to ankieta w wersji elektronicznej dostępna jest pod tym linkiem. Po jej wypełnieniu należy oczekiwać telefonu lub maila z zaproszeniem na spotkanie konsultacyjne, na którym konsultanci i doradcy zawodowi pomogą w poszukiwaniu pracy. Ви людина з України і шукаєте роботу в Малопольщі? Зв'яжіться з нами! Гмінний центр соціального забезпечення в Могилянах запрошує Вас на інформаційну зустріч 17 травня 2022 року о 10.00 а.m в Залі Нарад муніципалітету Могилані (Sali Narad Urząd gminy Mogilany) , під час якої громадяни України зможуть заповнити спеціально розроблені для них анкети. Дані опитування дозволяють підготувати пропозицію професійної підтримки з урахуванням потреб біженців. Зацікавлених осіб будемо запрошуватина групові консультаційні та індивідуальнізустрічі з кар'єрними радниками. Під час них ми визначаємо наступні кроки у підтримці пошуку роботи. Якщо хтось не має можливості прийти на інформаційну зустріч, анкета в електронній версії доступна за цим посиланням ( pod tym linkiem). Після його завершення очікуйте телефонного дзвінка або електронної пошти із запрошенням на консультаційну зустріч, де наші консультанти та кар'єрні радники допоможуть Вам у пошуку роботи.

+ czytaj więcej

Darmowe zdjęcia do dokumentów potrzebnych obywatelom Ukrainy- Maj

04 maja 2022

Dnia 05.05.2022 (czwartek) i w dniu  19.05.2022 (czwartek)  w budynku Urzędu Gminy Mogilany w godzinach od 9.00 – 11.00 będzie możliwość wykonania darmowych zdjęć do dokumentów potrzebnych  obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na  terytorium Ukrainy (PESEL) В дню 05.05.2022 (четверг) и в дню 19.05.2022 ( четверг) в зданию Учреждения Гмины Могиляны    от 9-11 часов будет возможность  сделать бесплатные фотографии до документов, нужных  гражданам Украины, которые находятся на территории Республики Польши в связи с военными действиями, проходящими на территории Украины ( PESEL).

+ czytaj więcej

Informacja o przystąpieniu Gminy Mogilany do rządowego programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022.

04 maja 2022

Gmina Mogilany przystąpiła do rządowego programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Program będzie trwał do 31 grudnia 2022r., a Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej sugeruje przedłużenie programu na przyszły rok. Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie im ciągłej pomocy i opieki zapewnić. W ramach programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach pozyskał środki na zakup 20 opasek oraz obsługę systemu teleopieki dla osób starszych, niepełnosprawnych powyżej 65 roku życia. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. Każda opaska jest wyposażona w przycisk SOS, po którego naciśnięciu Senior łączy się z ratownikiem medycznym. Ponadto opaski posiadają detektor upadku, lokalizator GPS i monitorują podstawowe funkcje życiowe Seniorów np. pomiar tętna. Opaski będą Seniorom użyczane bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia. Osoby zainteresowane pozyskaniem do użytkowania opaski są proszone o kontakt telefoniczny pod numerem 533-347-714 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00 lub email pod adres: epozniak@gops.mogilany.pl do dnia 31 maja 2022 r.

+ czytaj więcej

SZANOWNE DRUHNY, SZANOWNI DRUHOWIE

04 maja 2022

Z okazji Dnia Strażaka w imieniu własnym oraz pracowników Urzędu Gminy Mogilany pragnę złożyć życzenia zdrowia, powodzenia oraz pomyślności w życiu osobistym oraz zawodowym. Niech Święty Florian otacza Was swoją opieką przy wypełnianiu strażackich obowiązków.Wójt Gminy MogilanyPiotr Piotrowski Bo wszędzie gdzie życie i mienie człowiekagotowy potargać na strzępy los zły,spieszymy z pomocą, bo nie ma co zwlekaćRycerze Floriana - to my!Strażacy - druhowie i z miasta i wsi,czuwamy, by człowiek bezpiecznie mógł żyć./fragment hymnu ZOSP RP "Rycerze Floriana"/

+ czytaj więcej

Projekt Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie pn. „Ogród na stoku”

29 kwietnia 2022

Z radością informujemy, że projekt naszej szkoły pn. „Ogród na stoku” otrzymał rekomendację pana Daniela Wiśniowskiego – Dyrektora 12 Oddziału w Krakowie Santander Bank Polska. Spośród 1062 nadesłanych projektów, nasz znalazł się w gronie nagrodzonych w konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. Przyznano nam dofinansowanie w wysokości 5000.00 zł. Dzięki funduszom z projektu, udało nam się zagospodarować ok. 700 m2 stoku, sąsiadującego z Gęsim Rynkiem po północno-wschodniej stronie szkoły. Dotychczas pochyły teren porastała trawa, a ziemia pękała i się osuwała. Zagospodarowaliśmy ten teren, tworząc „Ogród na stoku”, który nie tylko zabezpieczył brzeg przed osuwaniem się i odpadaniem, ale przede wszystkim upiększył i poprawił walory estetyczne wokół szkoły, dzięki czemu cieszy oczy uczniów, rodziców i mieszkańców. Składamy serdeczne podziękowania Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Warszawie za przyznanie grantu, panu Danielowi Wiśniowskiemu za rekomendację oraz wszystkim, którzy przyczynili się do utworzenia „Ogrodu na stoku”. Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców, uczniów, strażaków i przyjaciół szkoły, którzy pomogli nam zrealizować to zadanie. Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie

+ czytaj więcej

Zaproszenie na zajęcia organizowane dla dzieci z Ukrainy

29 kwietnia 2022

+ czytaj więcej

WIOSENNE PORZĄDKI W GMINIE MOGILANY - FOTORELACJA

29 kwietnia 2022

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z akcji „WIOSENNE PORZĄDKI W GMINIE MOGILANY”. Po raz pierwszy akcja przebiegała jednocześnie w każdym z dziesięciu sołectw naszej gminy. Tylko w ten jeden dzień zebraliśmy ponad 5 ton śmieci (ok 35 m3).Dodatkowo, w dniach poprzedzających akcję, uczniowie i uczennice większości szkół sprzątali okolice swoich placówek.Serdeczne podziękowania dla wszystkich Państwa, którzy włączyli się sobotnie sprzątanie.Dopisała pogoda, frekwencja, pozytywne nastroje. Wielki zapał przełożył się na szybkie efekty i worki zapełniały się błyskawicznie. Dziękuję także nowym mieszkańcom, którzy wsparli nasze działania i czują więź ze swoją „małą ojczyzną”, która w ostatnim czasie uległa zmianie.Szczególne podziękowania składam naszym gościom z Ukrainy, którzy licznie wspierali mieszkańców. Nie spodziewaliśmy się aż takiego odzewu z Waszej strony, bardzo za to dziękuję i wierzę, że dzięki wspólnemu działaniu możemy się lepiej poznać.Pragnę także docenić pracę Sołtysek i Sołtysów, którzy znakomicie skoordynowali działania na swoim terenie. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć: Do zobaczenia za rok! A w międzyczasie również dbajmy o swoją okolicę.Piotr PiotrowskiWójt Gminy Mogilany

+ czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 7/2022 Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa

27 kwietnia 2022

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu zakładania nowych działalności gospodarczych. 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich . Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu – premii. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 16 maja do 2 czerwca 2022 r. Więcej szczegółów w ogłoszeniu oraz na stronie http://www.bliskokrakowa.pl/1670

+ czytaj więcej