Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

Zapraszamy na koncert Mateusza Mijala

05 października 2022

Po koncercie nastąpi uroczyste zakończenie Gminnych Dni Seniora, których organizatorem jest Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mogilanach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Piotr Piotrowski – Wójt Gminy Mogilany. Przypomnijmy, że Gminne Dni Seniora są realizowane przy wsparciu finansowym: Gminy Mogilany i Województwa Małopolskiego oraz Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa w ramach patronatu Skarby Blisko Krakowa. Partnerami wszystkich wydarzeń są: Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, Klub Senior + w Mogilanach i Stowarzyszenie MANKO. Deklaracja dostępności – czytaj więcej https://tiny.pl/w7fc6

+ czytaj więcej

POCZĄTEK – Koncert artystów polskich i ukraińskich

03 października 2022

Już 7 października piątkowe popołudnie możemy spędzić w Mogilanach podczas  organizowanego przez Grupę Razem Aktywnie wieczoru kultury polskiej i ukraińskiej. Podczas wydarzenia będziemy mogli wysłuchać koncertu artystów z Gminy Mogilany. Wśród występujących znajdą się m.in. Alona Titenko i Aleksander Kaźmirowicz - wykonawcy muzyki ukraińskiej, Marcin Kotarba – śpiewak operowy i Kazimierz Królik – mogilański muzyk i wokalista ludowy. Czeka na Państwa mnóstwo muzycznych niespodzianek, m. in. ukraińska wersja „Dumki na dwa serca”, ciekawe aranżacje i wykonania muzyki ludowej, estradowej i popularnej. Po koncercie tradycyjne potrawy, ukraińską szubę i polskie przekąski, serwuje Koło Gospodyń Wiejskich z Libertowa. Termin: 7.09.2022 (piątek, godz.: 17:00-19:00) Organizator: Grupa nieformalna Razem Aktywnie

+ czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 9/2022

28 września 2022

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów, Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: inwestycji służących zachowaniu lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wsparcie udzielane jest w formie refundacji Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 12 października 2022 r. do 27 października 2022 r. Miejsce i sposób składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa, Adres: ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich) Godziny pracy: poniedziałek wtorek-czwartek piątek 8.00-18.00 8.00-16.00 8.00-14.00 Uwaga: w ostatnim dniu naboru (27 października 2022 r.- czwartek) wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane będą wyłącznie do godziny 15:00. Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 3.1. Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa. Wskaźnik produktu 3.1.2 Liczba obiektów dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa objętych wsparciem – 2 obiekty Wysokość wsparcia: Podmioty podlegające ustawie o finansach publicznych: nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 7 192,00 EURna 1 obiekt, Przedsiębiorcy: nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 7 192,00 EUR na 1 obiekt, Inne podmioty: do 100% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 7 192,00 EUR na 1 obiekt. Warunek dodatkowy: Wnioskodawca w ramach każdego projektu musi realizować minimum 2 wskaźniki (w ramach każdego projektu muszą być objęte wsparciem minimum 2 obiekty), przy czym wsparcie na każdy z obiektów wynosi nie więcej niż 7 192,00 EUR /obiekt. Wysokość środków dostępnych w ramach naboru: 14 384,00 EUR (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR: 57 536,00 zł) Warunki udzielenia wsparcia: Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu (2 egzemplarze wydrukowane i spięte w segregatorze lub skoroszycie oraz 2 jednakowe egzemplarze wersji elektronicznej dokumentacji na płytach lub pendrive) Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Lokalne kryteria wyboru operacji: LKWO dla 3.1 Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru dostępne na stronie LGD www.bliskokrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 13 pkt. Lista wymaganych dokumentów: Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej - 2 egz. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej - 2 egz. Oświadczenie o tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy - 2 egz. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, jeśli dotyczy - 2 egz. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej tożsamej z papierową (2 szt. na nośnikach elektronicznych). Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl Wszystkie wymagane dokumenty są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa www.bliskokrakowa.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Jednocześnie informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa prowadzi bezpłatne doradztwo dla osób chcących pozyskać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.bliskokrakowa.pl oraz w Biurze LGD, informacji można zasięgnąć również u koordynatorów w Urzędach Gmin.

+ czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 8/2022

28 września 2022

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów, Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: inwestycji służących zachowaniu lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wsparcie udzielane jest w formie refundacji Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 12 października 2022 r. do 27 października 2022 r. Miejsce i sposób składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa, Adres: ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich) Godziny pracy: poniedziałek wtorek-czwartek piątek 8.00-18.00 8.00-16.00 8.00-14.00 Uwaga: w ostatnim dniu naboru (27 października 2022 r.- czwartek) wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane będą wyłącznie do godziny 15:00. Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 3.1. Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa. Wskaźnik produktu 3.1.2 Liczba obiektów dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa objętych wsparciem – 2 obiekty Wysokość wsparcia: Podmioty podlegające ustawie o finansach publicznych: nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 7 192,00 EURna 1 obiekt, Przedsiębiorcy: nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 7 192,00 EUR na 1 obiekt, Inne podmioty: do 100% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 7 192,00 EUR na 1 obiekt. Warunek dodatkowy: Wnioskodawca w ramach każdego projektu musi realizować minimum 2 wskaźniki (w ramach każdego projektu muszą być objęte wsparciem minimum 2 obiekty), przy czym wsparcie na każdy z obiektów wynosi nie więcej niż 7 192,00 EUR /obiekt. Wysokość środków dostępnych w ramach naboru: 14 384,00 EUR (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR: 57 536,00 zł) Warunki udzielenia wsparcia: Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu (2 egzemplarze wydrukowane i spięte w segregatorze lub skoroszycie oraz 2 jednakowe egzemplarze wersji elektronicznej dokumentacji na płytach lub pendrive) Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Lokalne kryteria wyboru operacji: LKWO dla 3.1 Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru dostępne na stronie LGD www.bliskokrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 13 pkt. Lista wymaganych dokumentów: Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej - 2 egz. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej - 2 egz. Oświadczenie o tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy - 2 egz. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, jeśli dotyczy - 2 egz. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej tożsamej z papierową (2 szt. na nośnikach elektronicznych). Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl Wszystkie wymagane dokumenty są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa www.bliskokrakowa.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Jednocześnie informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa prowadzi bezpłatne doradztwo dla osób chcących pozyskać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.bliskokrakowa.pl oraz w Biurze LGD, informacji można zasięgnąć również u koordynatorów w Urzędach Gmin.

+ czytaj więcej

DODATEK WĘGLOWY - WYPŁATY

26 września 2022

Wójt Gminy informuje, że pierwsza transza funduszy na dodatek węglowy wpłynęła na konto gminykońcem ubiegłego tygodnia.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach w najbliższych dniach uruchomi proceduręmającą na celu jak najszybszą dystrybucję środków. Realnie pieniądze wpłyną na kontawnioskodawców w pierwszych dniach października bieżącego roku. Fundusze te muszą zostaćnajpierw wprowadzane uchwałą Rady Gminy do budżetu Gminy i planu finansowego Ośrodka.Między innymi w tym celu zwołana została sesja w trybie pilnym na dzień 29 września 2022 r.Jednocześnie informujemy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o dodatkuwęglowym (Dz.U. z 2022 r. po. 1692 z późn. zm.) Ośrodek ma dwa miesiące (od dnia złożeniawniosku) na wypłacę dodatku węglowego.

+ czytaj więcej

CHODŹŻE NA TARG!

26 września 2022

W sobotę 8 października zapraszamy do Gaja na plenerowe wydarzenie pn. Chodźże na targ! Będziecie mogli Państwo zasmakować w lokalnych produktach, zapełnić spiżarnię i ogród, poznać wytwórców, rzemieślników i pasjonatów z sąsiedztwa. Dla dzieci będą zabawy i gra z nagrodami, a kulminacyjnym punktem programu będzie widowisko zespołu regionalnego „Bukowioki” pt. Powrót z targu. Impreza odbędzie się na tzw. dolnym parkingu przy kościele Parafialnym w Gaju, ul. Maryjna 6. Kierowców prosimy o pozostawianie samochodów na parkingu górnym i w górnej części plebańskiej łąki. Szczegóły na plakacie. Serdecznie zapraszamy.

+ czytaj więcej

Dodatek do kosztów gazu LPG, oleju i drewna

26 września 2022

Art. 24 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022, poz. 1967) przewiduje możliwość ubiegania się o dodatek w przypadku gdy głównym źródłem ciepła w gospodarstwie domowym jest: piec lub inne urządzenie zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy kocioł olejowy kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Zatem dodatek nie przysługuje w przypadku zużywania tzw. gazu ziemnego. Przy przyznawaniu dodatków obowiązywać będzie zasada: jeden dodatek na jeden adres. Nie można skorzystać z więcej niż jednego dodatku. Oznacza to, że jeżeli na dany adres przyznany zostanie dodatek węglowy, nie można otrzymać innego dodatku np. na gaz LPG, drewno, olej opałowy. Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych będzie można składać do dnia 30 listopada 2022 r. Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi: 1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego; 2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym; 3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG; 4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Mogilany tj. Mogilany, ul. Rynek 2 (hol przed Salą Narad) od poniedziałku do piątku w godzinach poniedziałek 800 – 16.00, wtorek – piątek od 700 do 1500 lub za pośrednictwem platformy internetowej e-PUAP. Wnioski dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (hol przed Salą Narad, Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Mogilany oraz pokój 05B) oraz w wersji elektronicznej - do pobrania poniżej:

+ czytaj więcej

„Mogilany. Twoja krew” - akcja krwiodawstwa i piknik prozdrowotny

22 września 2022

Zapraszamy na akcję Mogilany. Twoja Krew, która odbędzie się w niedzielę, 25 września 2022 r. mogilańskim Ośrodku Zdrowia (SPZOZ) przy ul. Św. Bartłomieja Ap. 21. „To już dziesiąta edycja akcji, którą prowadzę na pamiątkę zbiórki krwi, zorganizowanej dla mnie w 2009 roku, gdy znajdowałem się w śpiączce po wypadku komunikacyjnym. Niezmiernie cieszę się ze wsparcia samorządu oraz ludzi dobrej woli, z którym spotykam się przez te 10 lat. Doceniam fakt, że tegoroczną akcję swym patronatem objęli Pan Piotr Piotrowski, Wójt Gminy Mogilany oraz Pan Zbigniew Staszczak, Przewodniczący Rady Gminy Mogilany. Dziękuję za pomoc przez te lata pracownikom SPZOZ w Mogilanach na czele z obecną dyrektor – Panią Beatą Kuszczak i byłym dyrektorem – Panem Krzysztofem Rutkowskim. Stwórzmy to wydarzenie razem – z naszych pozytywnych uczuć, emocji, dobrej strony człowieczeństwa.” – mówi Grzegorz Nędza pomysłodawca i organizator. Tegoroczne wydarzenie tradycyjnie będzie obejmowało zbiórkę krwi oraz profilaktykę. Zabawy i gry dla dzieci poprowadzi UKS Konary. Całość będzie okraszona „tym, co nam płynie we krwi”, tj. tradycyjną muzyką ziemi krakowskiej w wykonaniu kapel „Mogilanie” i „Mogilańskie Wierchy”. W tym roku akcja jest prowadzona m.in. dla Pani Marzeny Godzwon, która zmaga się z białaczką szpikową. Zapraszamy w godz. 10.00-14.00. Więcej informacji na plakacie.

+ czytaj więcej

Wójt Gminy Mogilany oraz Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mogilanach zapraszają na GMINNE DNI SENIORA

22 września 2022

Jeżeli  jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami (z niepełnosprawnością) skontaktuj się z organizatorem i wspólnie zastanowimy się jak ułatwić Ci dołączenie do naszego wydarzenia, tel.: 609 530 226.

+ czytaj więcej

Informacja dotycząca inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gaj, gmina Mogilany - etap II”

21 września 2022

Uprzejmie  informujemy, że w związku z pracami trwającymi w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gaj, gmina Mogilany - etap II” wykonawca przystępuje do odtwarzania nawierzchni drogowych - piątek 23.09.2022 rozpoczną się prace na ulicach Nowa i  Rudawa, -sobota 24.09.2022 początek prac na  ulicach Łąkowa, boczna od Zadziela rejon domów nr 238-240 -poniedziałek 26.09.2022 ul.Księżówka

+ czytaj więcej