Przejdź do aktualności Przejdź do sekcji Na Skróty Przejdź do sekcji ogloszenia Przejdź do sekcji banery Przejdź do stopki Przejdź do danych kontaktowych
Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Przyjdź i zapytaj o dotację!

Zapraszamy Państwa na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Podczas konsultacji specjalista przedstawi informacje na temat bieżących możliwości wsparcia ze środków UE, w tym środków na: •    założenie firmy, •    rozwój działalności gospodarczej, •    szkolenia i kursy zawodowe, •    wsparcie w wypracowaniu innowacyjnych pomysłów, •    realizację projektów innowacyjnych, •    JST mogą również uzyskać informacje nt. Partnerstwa Publiczno- Prywatnego (PPP). Miejsce: Urząd Gminy Mogilany – Sala Narad, Rynek 2, 32-031 Mogilany Termin:  25 września 2023 r. (poniedziałek), godz. 9:30 – 12:00  plakat Źródło: UMWM

+ czytaj więcej

Uroczyste otwarcie ul. Łobzowskiej we Włosani

W sobotę 16 września nastąpiło uroczyste otwarcie ul. Łobzowskiej we Włosani. Wartość robót budowlanych wyniosła 10 887 246,99 zł.(Pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 5 500 283,00 zł.) ”Przebudowa ul. Łobzowskiej to inwestycja od wielu lat wyczekiwana przez mieszkańców. Cieszę się, że prace budowlane dobiegły końca. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji” - powiedział Wójt Piotr Piotrowski. Poświęcenia ul. Łobzowskiej dokonali: Ksiądz Proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach i Ksiądz Proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski we Włosani. Zakres robót obejmował przebudowę drogi gminnej na odcinku 3152m (projektowana szerokość 6,0m), budowę chodnika jednostronnego (dwustronnego w obrębie przejść i skrzyżowań o szerokości 2,0 m), budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, peronów przystankowych i zatoki autobusowej, umocnień skarp i dna cieków, prefabrykowanych wylotów, likwidację rowów przydrożnych i przebudowę skrzyżowań z publicznymi drogami gminnymi, zjazdów indywidualnych i zjazdów publicznych.

+ czytaj więcej

Szczepienia lisów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie, informuje, że w dniach od 23 września do 3 października 2023roku na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Czytaj więcej - pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie, - komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie.

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Aktualności

Przyjdź i zapytaj o dotację!

Zapraszamy Państwa na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Podczas konsultacji specjalista przedstawi informacje na temat bieżących możliwości wsparcia ze środków UE, w tym środków na: •    założenie firmy, •    rozwój działalności gospodarczej, •    szkolenia i kursy zawodowe, •    wsparcie w wypracowaniu innowacyjnych pomysłów, •    realizację projektów innowacyjnych, •    JST mogą również uzyskać informacje nt. Partnerstwa Publiczno- Prywatnego (PPP). Miejsce: Urząd Gminy Mogilany – Sala Narad, Rynek 2, 32-031 Mogilany Termin: 25 września 2023 r. (poniedziałek), godz. 9:30 – 12:00  plakat Źródło: UMWM

Urząd Gminy Mogilany – Sala Narad, Rynek 2, 32-031 Mogilany

25 września 2023 r. (poniedziałek), godz. 9:30 – 12:00

+ czytaj więcej

Konkurs Plastyczny „Wspomnienia z wakacji 2023”

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach Termin składania prac: 9 – 13 października 2023 r. Załączniki: Regulamin PlakatKarta zgłoszenia

Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach

9-13 października 2023

+ czytaj więcej

Wystawa malarstwa Anny Okoń

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach Kilka informacji o autorce: Anna Okoń z wykształcenia i zawodu nauczyciel geografii i plastyki. Absolwentka UJ w Krakowie na Wydziale BiNoZ gdzie uzyskała tytuł magistra geografii, a w 2003 r. ukończyła Studia Podyplomowe na "Ignatianum" w Krakowie "Edukacja artystyczna w zakresie sztuki".  Przygodę z malarstwem rozpoczęła w 2019 r. kiedy zaczęła uczęszczać na warsztaty plastyczne w CK Podgórze w Krakowie, gdzie tworzyła w technice akwareli i pasteli oraz w kolejnym roku, kiedy dołączyła do uczestników pracowni plastycznej w CSW Solvay w Krakowie, gdzie zaczęła szlifować technikę malowania akrylem i olejem. Inspiracje do swoich prac czerpie z licznych podróży i spacerów oraz z wykonanych przez siebie fotografii otoczenia. Bierze udział w licznych konkursach plastycznych (wielokrotna finalistka konkursów organizowanych przez CK Podgórze) oraz  wystawach i plenerach. Wciąż nabywając nowych doświadczeń, doskonali swój warsztat. Pani Anna dwukrotnie brała udział w plenerze malarskim „Zakątki Gminy Mogilany” zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach. Kilka obrazów z pleneru 2023  mamy przyjemność oglądać na obecnej autorskiej wystawie, na którą serdecznie zapraszamy. Źródło: GOK Mogilany

GALERIA Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach

od 18.09.2023 r. do 12.11.2023 r.

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Wydarzenia

20.09.2023

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany-26.09.2023 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 26 września 2023 roku o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia: Rozpatrzenie skargi z dnia 26 sierpnia 2023 r. przekazanej według właściwości Radzie Gminy Mogilany w dniu 4 września 2023 r. Rozpatrzenie petycji z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zainstalowania fotoradaru przy ul. Jana Pawła II w Libertowie. PRZEWODNICZĄCY Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jadwiga Chachlica

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

08.09.2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach informuje, że poszukuje osoby do wykonywania zadań ASYSTENTA RODZINY

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

04.09.2023

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany-7.09.2023 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 7 września 2023 roku o godz. 10.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia: Rozpatrzenie skargi z dnia 22 maja 2023 r. na działanie Wójta Gminy Mogilany. PRZEWODNICZĄCY Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jadwiga Chachlica

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

Ogłoszenia

23.06.2023

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję LIV Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek obrad: I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.II. Przedstawienie porządku obrad.III. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Mogilany za 2022 r.IV. Debata nad Raportem o stanie Gminy Mogilany za 2022 r. Głosy radnych. Głosy mieszkańców.  V. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mogilany wotum zaufania.VI. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy MOGILANY za 2022 r.VII. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu     z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2022 r.VIII. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Mogilany za 2022 r.IX. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Mogilany za 2022 r.PX. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany w sprawie wykonania budżetu gminy za 2022 r.XI. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Mogilany oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mogilany na 2022 rok.XII. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany z tytułu wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2022 r.XIII. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.XIV. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mogilany absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2022 rok.XV. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury w Mogilanach oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za 2022 rok.XVI. Dyskusja i podjęcie uchwał: w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany; w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za rok 2022; w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zbycia aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilanach; w sprawie wyrażenia opinii na zakup sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilanach ze środków własnych; w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany zmienionej uchwałą Nr XLIV/447/2022 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 września 2022 r.; w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Mogilany; w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie ułatwienia zapewnienia jawności obrad Komisji Rady Gminy; w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wycinki drzew na terenie Gminy Mogilany; w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi; w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników; w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mogilanach; w sprawie przekazania z budżetu Gminy Mogilany środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich, autobusowych przewozach pasażerskich; w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2023-2024; w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2023-2025; w sprawie zmiany Uchwały Nr L/493/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w latach 2023-2025; w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości; w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany; w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości; w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomościXVII. Interpelacje i zapytania.XVIII.Wolne wnioski.XIX. Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCYRADY GMINY Zbigniew Staszczak

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko