Przejdź do aktualności Przejdź do sekcji Na Skróty Przejdź do sekcji ogloszenia Przejdź do sekcji banery Przejdź do stopki Przejdź do danych kontaktowych
Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na Patronat Skarby Blisko Krakowa!

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na organizację wydarzeń promujących lokalną kulturę i dziedzictwo przyrodnicze z wykorzystaniem produktu turystycznego pn. Skarby Blisko Krakowa.Do Konkursu przystąpić mogą wyłącznie stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa społeczne z obszaru gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne oraz Zabierzów.Więcej informacji: http://www.bliskokrakowa.pl/patronat-skarby-blisko...

+ czytaj więcej

Strefa Czystego Transportu na terenie Miasta Krakowa

W związku z planowanym wprowadzeniem na terenie Miasta Krakowa Strefy Czystego Transportu oraz możliwymi pytaniami i wątpliwościami mieszkańców, które w związku z tym mogą się pojawiać, poniżej zamieszczamy link do strony Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, na której można zapoznać się z ideą i wymogami planowanej SCT:  https://ztp.krakow.pl/sct

+ czytaj więcej

Dokumentacja planistyczna dot. wyłożenia do publicznego wglądu PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI LUSINA

Link do danych zamieszczonych w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,2227454,dok...

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Aktualności

Koncert Noworoczny

sala OSP Mogilany

22 stycznia 18:00

+ czytaj więcej

18 Gminny Przegląd Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych o "Złoty Róg Turonia"

Sala Narad Urzędu Gminy Mogilany

25 stycznia 2023 10:00

+ czytaj więcej

Zajęcia profilaktyki zdrowotnej

W dniu 7 grudnia 2022 r. o godz. 17:00 w Dworku PAN w Mogilanach (ul. Rynek 3) odbędą się zajęcia profilaktyki zdrowotnej: "Choroby neurodegeneracyjne – czy można szybko rozpoznać, że mózg nie pracuje prawidłowo?". Zajęcia wykładowo-warsztatowe organizowane są przez Fundację Aktywnej Edukacji we współpracy z UTW w Mogilanach w ramach projektu  „Jak działa organizm seniora?” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Zajęcia prowadzi dr nauk biol. Andrzej Fiertak. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Więcej informacji na temat projektu i jego dostępności: http://aktywnaedukacja.org.pl/jak-dziala-organizm-seniora-warsztaty-profilaktyki-zdrowotnej-2/ Autor tekstu: Marta Tarabuła-Fiertak FAE -- Fundacja Aktywnej Edukacji Adres korespondencyjny: ul. Mieczykowa 9/4 30-389 Kraków tel.:510-177-959 e-mail:biuro@aktywnaedukacja.org.pl www.aktywnaedukacja.org.pl

Dworek PAN w Mogilanach (ul. Rynek 3)

7 grudnia 2022 r. o godz. 17:00

+ czytaj więcej

Spalamy i oddychamy - warsztaty dla młodzieży

Warsztaty dla młodzieży ze szkół Gminy Mogilany, dotyczące ochrony powietrza w ramach projektu pt. "Spalamy i oddychamy - warsztaty dla młodzieży”, finansowanego przez Gminę Mogilany. Zajęcia prowadzą specjaliści Fundacji Aktywnej Edukacji: mgr ochrony środowiska Marta Tarabuła-Fiertak oraz dr nauk biol. Andrzej Fiertak. Zapraszamy do śledzenia relacji z warsztatów „Spalamy i oddychamy" oraz w mediach społecznościowych: http://aktywnaedukacja.org.pl/warsztaty-dotyczace-zanieczyszczen-powietrza-w-gminie-mogilany/ https://www.facebook.com/FundacjaAktywnejEdukacji

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Wydarzenia

23.01.2023

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 26 stycznia 2023 roku o godz. 9.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał: w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadań drogowych w roku 2023; w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów do przedszkoli, szkół  i ośrodków specjalnych; w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i określenia zasad zwrotu wydatków dla osób i rodzin w zakresie świadczeń w ramach realizacji wieloletniego rządowym programie "Posiłek w szkole   i w domu" na lata 2019-2023 oraz przyjęcia Programu osłonowego "Posiłek w szkole  w domu" na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Mogilany; w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023; w sprawie przyjęcia planu potrzeb Gminy Mogilany w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2023; w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany; w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przez Gminę Mogilany nieruchomości. II.Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Budżetowej Zofia Węglarz .

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

23.01.2023

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej w dniu 26 stycznia 2023 roku o godz. 9.30 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo – Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał:1.w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadań drogowych w roku 2023;2.w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów do przedszkoli, szkół i ośrodków specjalnych;3.w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i określenia zasad zwrotu wydatków dla osób i rodzin w zakresie świadczeń w ramach realizacji wieloletniego rządowym programie "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz przyjęcia Programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Mogilany;4.w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023;5.w sprawie przyjęcia planu potrzeb Gminy Mogilany w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2023;6.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany;7.w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przez Gminę Mogilany nieruchomości. II.Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Gospodarczo - Komunalnej Jan Marek

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

20.01.2023

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję XLIX Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.I.Przedstawienie porządku obrad.II.Informacja Wójta Gminy Mogilany.III.Podjęcie uchwał: w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadań drogowych w roku 2023; w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów do przedszkoli, szkół i ośrodków specjalnych; w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i określenia zasad zwrotu wydatków dla osób i rodzin w zakresie świadczeń w ramach realizacji wieloletniego rządowym programie "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz przyjęcia Programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Mogilany; w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023; w sprawie przyjęcia planu potrzeb Gminy Mogilany w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2023; w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany; w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przez Gminę Mogilany nieruchomości. IV.Interpelacje i zapytania.V. Wolne wnioski.VI. Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Zbigniew Staszczak

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

Ogłoszenia

12.09.2022

WÓJT GMINY MOGILANY ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

WÓJT GMINY MOGILANY ogłasza PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany Piąty przetarg na sprzedaż nieruchomości, z rozpoczętą budową budynku niemieszkalnego (gimnazjum), objętej KW KR3I/00032054/8, położonej we wsi Mogilany, oznaczonej jako działki nr 307/180 i 307/373 o łącznej powierzchni 2,1904 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 7 500 000,00 zł. Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium: 600 000,00 zł. Szczegóły w Bip

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

24.10.2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach informuje, że poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem zatrudnienia na stanowisku Pracownik socjalny

Mogilany, 24.10.2022 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach  informuje, że poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem zatrudnienia na stanowisku Pracownik socjalny Nazwa i adres jednostki :  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach, 32-031 Mogilany :ul. Rynek 2 oraz ul. św. Bartłomieja Apostoła 21. Ogłoszenie dotyczy stanowiska : Pracownik socjalny – umowa o pracę na zastępstwo Wymiar czasu pracy : 1 etat. Wymagania niezbędne : posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. spełnianie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków : ukończone kolegium pracowników służb społecznych, ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna, do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków : pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. 5. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach pod nr : 12 270 10 25, 12 270 14 86 6. Ogłoszenie jest ważne do dnia 8 listopada 2022 r. 7. Stanowisko, na które poszukuje się kandydatów należy do stanowisk pomocniczych i obsługi i nie podlega wymogowi wyboru osoby w trybie naboru otwartego. 8. Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV ) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych ( w tym wizerunku ) przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Pracownik socjalny ”. ....................................................... Podpis kandydata do pracy 9. Do dokumentów aplikacyjnych należy załączyć podpisaną klauzulę o treści : „ KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO) informujemy, iż : 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach z siedzibą w Mogilanach ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany, tel. 12 270 10 25 e-mail : gops@gops.mogilany.pl2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dla potrzeb aktualnej rekrutacji zgodnie ze złożonym oświadczeniem ( art. 6 ust. 1 lit. a ). W przypadku osób zatrudnionych w wyniku przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego podane dane będą przetwarzane ponadto w celu realizacji czynności wynikających ze stosunku pracy ( art. 6 ust. 1 lit b c RODO). Podstawę prawną przetwarzania danych podanych w kwestionariuszu osobowym, w zakresie : imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia stanowi art. 22 1 § 1, § 2, § 3 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 22 1 § 4 Kodeksu pracy. Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie informacji o obywatelstwie, zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych stanowi art. 6 ust 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 221 § 4 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Podstawę prawną przetwarzania danych o niepełnosprawności stanowi art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO - jako niezbędne do wypełnienia szczególnych praw i obowiązków administratora oraz osoby, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej - wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie wizerunku stanowi Pani/Pana zgoda potwierdzona podpisem. 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji. Po upływie okresu przedawnienia roszczeń dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby, z którą zostanie nawiązany stosunek pracy zostaną dołączone do dokumentacji pracowniczej. 4a) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji. 5) Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie nie znosi skutków ich dotychczasowego przetwarzania. 6) Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzamy Wasze dane niezgodnie z RODO, można złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa) Zachęcamy jednak najpierw do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej : iod@gops.mogilany.pl lub tel. 600 067 995. 7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych, które przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata / kandydatki i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). Nie podanie danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu. 8) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, organizacji międzynarodowych czy też poddawać ich profilowaniu. Dane mogą być przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych. Potwierdzam, że zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. ……………………………………………….Miejscowość, data, czytelny podpis ” 10. Aplikacje należy składać na Dzienniku Podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach, ul. Rynek 2 – II piętro, pokój 05B. Zalecane jest umieszczenie dokumentów w kopertach opisanych : „ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach ” lub przesłać listownie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach, ul. Rynek, 32-031 do dnia 8 listopada 2022 r. ( Decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach, ul. Rynek 2, 32-031 ).11. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo potwierdzona profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów, wymaganych jako załączniki do oferty. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach mgr Krzysztof Pierożek

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

29.12.2021

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01.01.2022 R. – NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. , poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Mogilany zawiadamia, że w dniu 14 października 2021 r. r.  Rada Gminy Mogilany podjęła uchwałę Nr XXXIII/345/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłat Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2022 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosić: •   dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 1.  37,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 2.  74,00 zł *od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów (* w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.) Zgodnie natomiast z uchwałą Nr XXXIII/344/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 14 października 2021 w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mogilany zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/347/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/344/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 14 października 2021 w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mogilany: zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. w wysokości 5,00** zł od osoby miesięcznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. ** W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady, nie będą odbierane one sprzed posesji oraz nie będzie można ich wywozić na PSZOK. Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji. Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji. Osoby, które wcześniej zadeklarowały w Urzędzie Gminy posiadanie kompostownika do gromadzenia odpadów biodegradowalnych nie muszą składać nowej deklaracji związanej z wyższa ulgą na kompostownik. Jednoczenie gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy mają taką możliwość  do zakładania kompostowników na terenie swoich posesji jednorodzinnych i do wykorzystywania kompostu jako naturalnego nawozu w swoich ogródkach.

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko