Przejdź do aktualności Przejdź do sekcji Na Skróty Przejdź do sekcji ogloszenia Przejdź do sekcji banery Przejdź do stopki Przejdź do danych kontaktowych
Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Zapraszamy na koncert Mateusza Mijala

Po koncercie nastąpi uroczyste zakończenie Gminnych Dni Seniora, których organizatorem jest Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mogilanach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Piotr Piotrowski – Wójt Gminy Mogilany. Przypomnijmy, że Gminne Dni Seniora są realizowane przy wsparciu finansowym: Gminy Mogilany i Województwa Małopolskiego oraz Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa w ramach patronatu Skarby Blisko Krakowa. Partnerami wszystkich wydarzeń są: Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, Klub Senior + w Mogilanach i Stowarzyszenie MANKO. Deklaracja dostępności – czytaj więcej https://tiny.pl/w7fc6

+ czytaj więcej

POCZĄTEK – Koncert artystów polskich i ukraińskich

Już 7 października piątkowe popołudnie możemy spędzić w Mogilanach podczas  organizowanego przez Grupę Razem Aktywnie wieczoru kultury polskiej i ukraińskiej. Podczas wydarzenia będziemy mogli wysłuchać koncertu artystów z Gminy Mogilany. Wśród występujących znajdą się m.in. Alona Titenko i Aleksander Kaźmirowicz - wykonawcy muzyki ukraińskiej, Marcin Kotarba – śpiewak operowy i Kazimierz Królik – mogilański muzyk i wokalista ludowy. Czeka na Państwa mnóstwo muzycznych niespodzianek, m. in. ukraińska wersja „Dumki na dwa serca”, ciekawe aranżacje i wykonania muzyki ludowej, estradowej i popularnej. Po koncercie tradycyjne potrawy, ukraińską szubę i polskie przekąski, serwuje Koło Gospodyń Wiejskich z Libertowa. Termin: 7.09.2022 (piątek, godz.: 17:00-19:00) Organizator: Grupa nieformalna Razem Aktywnie

+ czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 9/2022

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów, Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: inwestycji służących zachowaniu lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wsparcie udzielane jest w formie refundacji Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 12 października 2022 r. do 27 października 2022 r. Miejsce i sposób składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa, Adres: ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich) Godziny pracy: poniedziałek wtorek-czwartek piątek 8.00-18.00 8.00-16.00 8.00-14.00 Uwaga: w ostatnim dniu naboru (27 października 2022 r.- czwartek) wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane będą wyłącznie do godziny 15:00. Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 3.1. Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa. Wskaźnik produktu 3.1.2 Liczba obiektów dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa objętych wsparciem – 2 obiekty Wysokość wsparcia: Podmioty podlegające ustawie o finansach publicznych: nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 7 192,00 EURna 1 obiekt, Przedsiębiorcy: nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 7 192,00 EUR na 1 obiekt, Inne podmioty: do 100% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 7 192,00 EUR na 1 obiekt. Warunek dodatkowy: Wnioskodawca w ramach każdego projektu musi realizować minimum 2 wskaźniki (w ramach każdego projektu muszą być objęte wsparciem minimum 2 obiekty), przy czym wsparcie na każdy z obiektów wynosi nie więcej niż 7 192,00 EUR /obiekt. Wysokość środków dostępnych w ramach naboru: 14 384,00 EUR (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR: 57 536,00 zł) Warunki udzielenia wsparcia: Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu (2 egzemplarze wydrukowane i spięte w segregatorze lub skoroszycie oraz 2 jednakowe egzemplarze wersji elektronicznej dokumentacji na płytach lub pendrive) Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. Lokalne kryteria wyboru operacji: LKWO dla 3.1 Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru dostępne na stronie LGD www.bliskokrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 13 pkt. Lista wymaganych dokumentów: Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej - 2 egz. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej - 2 egz. Oświadczenie o tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy - 2 egz. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, jeśli dotyczy - 2 egz. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej tożsamej z papierową (2 szt. na nośnikach elektronicznych). Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl Wszystkie wymagane dokumenty są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa www.bliskokrakowa.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Jednocześnie informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa prowadzi bezpłatne doradztwo dla osób chcących pozyskać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.bliskokrakowa.pl oraz w Biurze LGD, informacji można zasięgnąć również u koordynatorów w Urzędach Gmin.

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Aktualności

POCZĄTEK – Koncert artystów polskich i ukraińskich

Już 7 października piątkowe popołudnie możemy spędzić w Mogilanach podczas  organizowanego przez Grupę Razem Aktywnie wieczoru kultury polskiej i ukraińskiej. Podczas wydarzenia będziemy mogli wysłuchać koncertu artystów z Gminy Mogilany. Wśród występujących znajdą się m.in. Alona Titenko i Aleksander Kaźmirowicz - wykonawcy muzyki ukraińskiej, Marcin Kotarba – śpiewak operowy i Kazimierz Królik – mogilański muzyk i wokalista ludowy. Czeka na Państwa mnóstwo muzycznych niespodzianek, m. in. ukraińska wersja „Dumki na dwa serca”, ciekawe aranżacje i wykonania muzyki ludowej, estradowej i popularnej. Po koncercie tradycyjne potrawy, ukraińską szubę i polskie przekąski, serwuje Koło Gospodyń Wiejskich z Libertowa. PLAKAT

Urząd Gminy Mogilany, Sala Kulturowo-Wystawowa

7 października 2022 r., godz. 17:00

+ czytaj więcej

CHODŹŻE NA TARG!

Serdecznie zapraszamy Państwa do Gaja na plenerowe wydarzenie pn. Chodźże na targ! Będziecie mogli zasmakować w lokalnych produktach, zapełnić spiżarnię i ogród, poznać wytwórców, rzemieślników i pasjonatów z sąsiedztwa. Dla dzieci będą zabawy i gra z nagrodami, a kulminacyjnym punktem programu będzie widowisko zespołu regionalnego „Bukowioki” pt. Powrót z targu. Impreza odbędzie się na tzw. dolnym parkingu przy kościele Parafialnym w Gaju, ul. Maryjna 6. Kierowców prosimy o pozostawianie samochodów na parkingu górnym i w górnej części plebańskiej łąki.

Gaj, ul. Maryjna 6, przy kościele parafialnym

8 października 2022, 11.00-16.00

+ czytaj więcej

„Mogilany. Twoja krew” - akcja krwiodawstwa i piknik prozdrowotny

Zapraszamy na akcję Mogilany. Twoja Krew, która odbędzie się w niedzielę, 25 września 2022 r. mogilańskim Ośrodku Zdrowia (SPZOZ) przy ul. Św. Bartłomieja Ap. 21. „To już dziesiąta edycja akcji, którą prowadzę na pamiątkę zbiórki krwi, zorganizowanej dla mnie w 2009 roku, gdy znajdowałem się w śpiączce po wypadku komunikacyjnym. Niezmiernie cieszę się ze wsparcia samorządu oraz ludzi dobrej woli, z którym spotykam się przez te 10 lat. Doceniam fakt, że tegoroczną akcję swym patronatem objęli Pan Piotr Piotrowski, Wójt Gminy Mogilany oraz Pan Zbigniew Staszczak, Przewodniczący Rady Gminy Mogilany. Dziękuję za pomoc przez te lata pracownikom SPZOZ w Mogilanach na czele z obecną dyrektor – Panią Beatą Kuszczak i byłym dyrektorem – Panem Krzysztofem Rutkowskim. Stwórzmy to wydarzenie razem – z naszych pozytywnych uczuć, emocji, dobrej strony człowieczeństwa.” – mówi Grzegorz Nędza pomysłodawca i organizator. Tegoroczne wydarzenie tradycyjnie będzie obejmowało zbiórkę krwi oraz profilaktykę. Zabawy i gry dla dzieci poprowadzi UKS Konary. Całość będzie okraszona „tym, co nam płynie we krwi”, tj. tradycyjną muzyką ziemi krakowskiej w wykonaniu kapel „Mogilanie” i „Mogilańskie Wierchy”. W tym roku akcja jest prowadzona m.in. dla Pani Marzeny Godzwon, która zmaga się z białaczką szpikową. Zapraszamy w godz. 10.00-14.00. Więcej informacji na plakacie.

Ośrodek Zdrowia Mogilany

25 września 2022 r. godz. 10.00-14.00

+ czytaj więcej

Wójt Gminy Mogilany oraz Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mogilanach zapraszają na GMINNE DNI SENIORA

OSP Mogilany

24 września 2022 r.; 28 września 2022 r.; 8 października 2022r.

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Wydarzenia

27.09.2022

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany-29.09.2022 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 29 września 2022 roku o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Komunalnej, Komisji Oświatowo - Społecznej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał: w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany; w sprawie zmian do Uchwały Nr XIX/196/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany; w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania Pana Mateusza Paszty z Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mogilanach; w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilanach. II.Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Gospodarczo - Komunalnej Jan Marek

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

27.09.2022

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany 29.09.2022 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 i ust. 3 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), na wniosek Wójta Gminy Mogilany z dnia 26 września 2022 roku zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Mogilany, która  odbędzie się w dniu 29 września 2022 roku o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek obrad: I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II.Przedstawienie porządku obrad.III.Podjęcie uchwał:w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany; w sprawie zmian do Uchwały Nr XIX/196/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany; w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania Pana Mateusza Paszty z Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mogilanach; w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilanach. IV.Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Zbigniew Staszczak

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

27.09.2022

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany- 29.09.2022 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznej w dniu 29 września 2022 roku o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Oświatowo – Społecznej, Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczo – Komunalnej. Porządek posiedzenia: I.Opiniowanie projektów uchwał: w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany; w sprawie zmian do Uchwały Nr XIX/196/2020 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany; w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania Pana Mateusza Paszty z Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mogilanach; w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilanach.II. Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Oświatowo - Społecznej Mateusz Paszta

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

Ogłoszenia

21.10.2021

WÓJT GMINY MOGILANY OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

WÓJT GMINY MOGILANY ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany  Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości, z rozpoczętą budową budynku niemieszkalnego (gimnazjum), objętej KW KR3I/00032054/8, położonej we wsi Mogilany, oznaczonej jako działki nr 307/180 i 307/373 o łącznej powierzchni 2,1904 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 10 500 000,00 zł. Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium: 600 000,00 zł.   Czytaj więcej w BIP

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

29.12.2021

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01.01.2022 R. – NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. , poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Mogilany zawiadamia, że w dniu 14 października 2021 r. r.  Rada Gminy Mogilany podjęła uchwałę Nr XXXIII/345/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłat Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2022 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosić: •   dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 1.  37,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 2.  74,00 zł *od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów (* w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.) Zgodnie natomiast z uchwałą Nr XXXIII/344/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 14 października 2021 w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mogilany zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/347/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/344/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 14 października 2021 w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mogilany: zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. w wysokości 5,00** zł od osoby miesięcznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. ** W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady, nie będą odbierane one sprzed posesji oraz nie będzie można ich wywozić na PSZOK. Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji. Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji. Osoby, które wcześniej zadeklarowały w Urzędzie Gminy posiadanie kompostownika do gromadzenia odpadów biodegradowalnych nie muszą składać nowej deklaracji związanej z wyższa ulgą na kompostownik. Jednoczenie gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy mają taką możliwość  do zakładania kompostowników na terenie swoich posesji jednorodzinnych i do wykorzystywania kompostu jako naturalnego nawozu w swoich ogródkach.

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko