Przejdź do aktualności Przejdź do sekcji Na Skróty Przejdź do sekcji ogloszenia Przejdź do sekcji banery Przejdź do stopki Przejdź do danych kontaktowych

PRZERWA W DOSTAWIE WODY 17 kwietnia 2024 r.

Urząd Gminy Mogilany informuje, że w dniu 17 kwietnia 2024 roku (środa), z powodu awarii sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody do godz. 13:00, w niżej wymienionych miejscowościach: - Gaj, ulice: Maryjna, Akacjowa, Kotarbówki, - Lusina, ulice: Leśny Stok, Św. Floriana, Kościelna, Zdrojowa, os. Dębowe - Libertów, ulica Leśny Stok. Za utrudnienia spowodowane brakiem wody przepraszamy.

+ czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MOGILANY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości LUSINA

WÓJT GMINY MOGILANY uprzejmie informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości LUSINA, które odbywać się będzie w dniach 25 KWIETNIA – 27 MAJA 2024 r.  (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) Szczegóły tutaj: Link do BIPu

+ czytaj więcej

IX edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do IX edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”. Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych oraz rodzimego folkloru. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń skupiających osoby z terenów wiejskich. Zgłoszenia należy wysyłać drogą elektroniczną do 5 maja 2024 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem: https://www.kupujswiadomie.gov.pl/formularz-bitwa-regionow/ Więcej informacji na stronie: www.bitwaregionow.pl Organizatorem konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a wydarzenie odbywa się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Aktualności

II Gminny Konkurs „Po prostu odetchnij!”

Zachęcamy do udziału w drugiej edycji Gminnego Konkursu „Po prostu odetchnij!”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Mogilany. Jego celem jest popularyzacja edukacji ekologicznej oraz zachowań mieszkańców gminy Mogilany na rzecz ochrony środowiska poprzez: oszczędzanie zasobów wodnych, gospodarowanie odpadami z uwzględnieniem kompostowania. Zadaniem konkursowym jest wykonanie afisza „Po prostu odetchnij!” zgodnego z celem konkursu. Format pracy: maksymalnie A3. Technika: dowolna. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Konkurs trwa do 13 maja 2024 roku. Oceniane będą: Zgodność z celem konkursu. Samodzielność wykonania pracy. Wykorzystanie w pracy interaktywnych form np. krzyżówka, rebus, mini quiz, zagadka. Atrakcyjność, kreatywność, estetyka pracy. Do pracy należy dołączyć: Kartę zgłoszeniową do konkursu. Klauzulę informacyjną RODO. Szczegóły konkursu: Zarządzenie Nr 68/2024 r. Wójta Gminy Mogilany z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie: II Gminnego konkursu „Po prostu odetchnij!”

Mogilany

Konkurs trwa do 13 maja 2024 roku.

+ czytaj więcej

Mobilny Punkt Informacyjny dla mieszkańców Gminy Mogilany

Specjaliści z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych podczas których będą przedstawiali informacje na temat bieżących możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich, w tym środków na: •założenie firmy •rozwój działalności gospodarczej, w tym na cyfryzację firmy •szkolenia i kursy zawodowe •realizację projektów innowacyjnych •realizacja projektów z zakresu PPP Zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką w tym osoby fizyczne, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Źródło: https://www.fundusze.malopolska.pl/wydarzenia/7841-mobilny-punkt-informacyjny-dla-mieszkancow-gminy-mogilany

UG Mogilany Sala Narad

17.04.2024 r. godz. 9.00-11.30

+ czytaj więcej

Lokalny Program Grantowy Gminy Mogilany

Nabór w konkursie przez generator Witkac.pl szczegóły Programu na stronie: link

generator Witkac.pl

Nabór przedłużony do dnia 8 kwietnia 2024 roku, do godziny 15tej.

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Wydarzenia

19.04.2024

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję LXIII Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024 roku o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Porządek obrad:I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.II.Przedstawienie porządku obrad.III.Informacja Wójta Gminy Mogilany.IV.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany.V.Podjęcie uchwał: 1. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/587/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok;2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041;3. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mogilany;4. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach;5. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania bieżące dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach.VI. Interpelacje i zapytania.VII. Wolne wnioski.VIII. Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Zbigniew Staszczak

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

15.04.2024

Informacja o zmianie godziny posiedzenia doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany

Uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana godziny posiedzenia doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany, które zostało zaplanowane na dzień 16 kwietnia 2024 r. na godz. 9.00. Posiedzenie komisji zostaje przełożone z godziny 9.00 na godzinę 13.00. Miejsce posiedzenia oraz porządek pozostają bez zmian. PRZEWODNICZĄCY doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany Zbigniew Staszczak

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

12.04.2024

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany w dniu 16 kwietnia 2024 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Porządek posiedzenia: Opiniowanie projektu Statutu Gminy Mogilany. PRZEWODNICZĄCY doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany Zbigniew Staszczak

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

Ogłoszenia