Przejdź do aktualności Przejdź do sekcji Na Skróty Przejdź do sekcji ogloszenia Przejdź do sekcji banery Przejdź do stopki Przejdź do danych kontaktowych
Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Konkurs na palmę wielkanocną

Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach zaprasza dzieci do udziału w konkursie na palmę wielkanocną. Prace prosimy dostarczyć do siedziby GOK ul. Grodzka 1, 32-031 Mogilany. Zachęcamy do udziału w konkursie.

+ czytaj więcej

Informacja o zawarciu umowy na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku

Wójt Gminy Mogilany informuje o dotacji celowej w wysokości 21 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100), przyznanej przez Wojewodę Małopolskiego na podstawie umowy nr 91/OPS/D/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego, związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program ma na celu zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Kwota przyznanych środków finansowych w formie dotacji celowej na realizację zadania wynosi 21 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100). Zgodnie z art. 115 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu „Posiłek w szkole i w domu”, wysokość dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1, nie przekroczy 60% kosztów realizacji zadania. Gmina Mogilany, zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu, przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych nie mniej, niż 40% kosztów realizacji zadania tj. 8 400 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych 00/100). Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach. Okres realizacji zadania: Rozpoczęcie: 1 stycznia 2024 roku Zakończenie: 31 grudnia 2024 roku

+ czytaj więcej

Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mogilany!

Jest nam miło poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie projektu pn.: Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Mogilany. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Otrzymane środki pozwolą na przeprowadzenie szkoleń pracowników, zakup i utrzymanie systemów informatycznych oraz opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Projekt wpłynie na bezpieczeństwo realizowanych przez lokalny samorząd zdań i usług społecznych, przede wszystkim oferowanych e-usług. Projekt realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wartość całkowita wynosi 944 440,00 zł, w tym kwota dofinansowania to aż 849 996,39 zł, wkład własny 94 443,61 zł.

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Aktualności

ZDROWE I AKTYWNE FERIE

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach prozdrowotnych i ruchowych pt. „Zdrowe i aktywne ferie”, które odbędą się w przerwie zimowej od 19 – 23.02.2024, w godzinach od 15-18, na Świetlicy we Włosani. W programie zajęcia plastyczne, ruchowe i wiele innych. Zajęcia dedykowane są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Zgłoszenia prosimy kierować pod nr. tel. 510 177 959

Świetlica we Włosani

19 – 23.02.2024, w godzinach od 15-18​

+ czytaj więcej

Ferie zimowe z kulturą

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Uwaga: Zapisy od 10 stycznia 2024 r. Więcej informacji: https://gok.mogilany.pl/pl/news/1913-ferie-z-kultura-2024.html

19 – 23 lutego 2024 r

+ czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert: Sport i rekreacja

Uwaga: Potwierdzenie złożenia oferty do 24.01.2024 r.  Więcej informacji: https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,m,427995,otwarty-konkurs-ofert-na-rok-2024-sport-i-rekreacja.html

22 stycznia 2024 r. termin składania ofert poprzez generator WITKAC

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Wydarzenia

20.02.2024

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany w dniu 27 lutego 2024 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Porządek posiedzenia: Prace nad opracowaniem nowego projektu Statutu Gminy Mogilany. PRZEWODNICZĄCY doraźnej Komisji Statutowej do spraw Statutu Gminy Mogilany Zbigniew Staszczak

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

12.02.2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach poszukuje osoby na stanowisko psycholog.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach informuje, że poszukuje osoby do wykonywania zadań PSYCHOLOGA

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

12.02.2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach poszukuje osoby na stanowisko asystent rodziny.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach informuje, że poszukuje osoby do wykonywania zadań ASYSTENTA RODZINY

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

Ogłoszenia

  • brak elementów do wyświetlenia

  • + Zobacz wszystko