Przejdź do aktualności Przejdź do sekcji Na Skróty Przejdź do sekcji ogloszenia Przejdź do sekcji banery Przejdź do stopki Przejdź do danych kontaktowych

„Mogilanie” w Budżecie Obywatelskim Małopolska 2024 – głosujmy!

Zespół Regionalny „Mogilanie” wraz z innymi zespołami z regionu ma szansę pozyskać spore środki na warsztaty i działania edukacyjno-kulturalne w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Zachęcamy Państwa do oddania głosu na projekt OGW18: Edukacja Kulturalna Łukiem Karpat. Więcej informacji o tej inicjatywie na profilu Fb Zespołu: https://www.facebook.com/share/v/KWCQs5xpHPDsBquR/?mibextid=WC7FNe Zespół Regionalny „Mogilanie”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach, został zaproszony do współpracy w ramach projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Zachęcamy Państwa do wsparcia tej inicjatywy, liczy się i każdy oddany głos! Jak głosować online? Link: https://malopolska.budzet-obywatelski.eu/glosowanie kliknij “Rozpocznij głosowanie” uzupełnij wymagane pola: imię, nazwisko, PESEL. Z listy wybierz powiat zamieszkania potwierdź wszystkie wymagane oświadczenia i kliknij „DALEJ” „kliknij, aby wybrać zadanie ogólnowojewódzkie” z listy wybierz OGW18: Edukacja Kulturalna Łukiem Karpat opcjonalnie możesz wybrać również zadanie regionalne, a następnie kliknąć „Dalej” jeśli pomijasz punkt 6, kliknij „Dalej”, a następnie „Kontynuuj” Podaj swój numer telefonu aby zatwierdzić głos, kliknij „wyślij kod” Wpisz otrzymany smsem kod, kliknij „Zagłosuj” i gotowe! Ważne: - głosowanie kończy się 14 czerwca 2024 - głos może oddać osoba, która ukończyła 16 lat i mieszka w Małopolsce (meldunek nie jest wymagany) - każdy może oddać 2 głosy - po jednym na zadanie ogólnowojewódzkie i na zadanie regionalne. Oddanie więcej głosów powoduje ich całkowite unieważnienie. - jeden numer telefonu można użyć do zatwierdzenia 5 głosów (w ten sposób można pomóc osobom mniej biegłym w głosowaniu online) Źródło: ZR „Mogilanie”

+ czytaj więcej

Fundusz Kompensacyjny zdarzeń Medycznych

Urząd Gminy Mogilany informuje o wejściu w życie przepisów tworzących Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, umożliwiający szybką, pozasądową ścieżkę rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu. Wszystkie szczegóły dotyczące Funduszu znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych.

+ czytaj więcej

Nowy przystanek autobusowy

Urząd Gminy Mogilany uprzejmie informujemy, że od dnia 20.05.2024 r. (poniedziałek) został uruchomiony nowy przystanek autobusowy Mogilany Cicha zlokalizowany za wiaduktem nad DK7 w kierunku Rynku w Mogilanach. Przystanek będzie funkcjonował jako “na żądanie”.

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Aktualności

Na majówkę do Mogilan

Zgodnie z coroczną tradycją, Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach organizuje w sobotę 25 maja 2024 r. na terenie mogilańskiego parku plenerowe wydarzenie kulturalne pn. „Majówka w Mogilańskim Dworze”.Jest to jedno z największych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie gminy Mogilany. Corocznie w imprezie bierze udział około tysiąca uczestników. Wydarzenie to skupia nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale również gmin ościennych. Głównym celem „Majówki” jest integracja mieszkańców poprzez kulturę, prezentacja lokalnych twórców i grup artystycznych oraz wsparcie podopiecznych Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach.Przez cały czas trwania imprezy będą funkcjonowały punkty gastronomiczne oraz miejsca gier, konkursów i zabaw dla dzieci. Wydarzenie to uświetni swoim występem gwiazda polskiej sceny muzycznej zespół LOKA. Ostatnim punktem programu będzie wspólna zabawa na wolnym powietrzu przy muzyce zespołu INTRO. Tegoroczne wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Wojewodę Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Starostę Krakowskiego i Wójta Gminy Mogilany. Patronat medialny sprawują: Telewizja TVP 3 Kraków, Radio PLUS Kraków i Dziennik Polski.

Mogilany

​25 maja 2024 r. godz. 14.00

+ czytaj więcej

Lokalny Program Grantowy Gminy Mogilany- II TURA

Nabór w konkursie przez generator Witkac.pl szczegóły Programu na stronie: link

generator Witkac.pl

Nabór przedłużony do dnia 8 maja 2024 roku, do godziny 15tej.

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Wydarzenia

17.05.2024

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu II Sesji Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609, dalej ustawa o samorządzie gminnym) zawiadamiam, że zwołuję II Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się w dniu 22 maja 2024 roku o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek obrad:I.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II.Przedstawienie porządku obrad.III.Podjęcie uchwał: 1.w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany;2.w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany;3.w sprawie powołania Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany;4.w sprawie powołania Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Gminy Mogilany;5.w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany;6.w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/587/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok;7.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041;8.w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Mogilany Nr LXIII/620/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach;9.w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mogilany na lata 2024-2026 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 roku”;10.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mogilany;11.w sprawie wysokości diet przysługujących Radnym Gminy Mogilany oraz zasad ich ustalania, a także zasad i sposobu zwrotu kosztów podróży służbowych.IV.Interpelacje i zapytania.V.Wolne wnioski.VI.Zamknięcie obrad sesji. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Agnieszka Budek-Bartosz

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

29.04.2024

Postanowienie Nr 473/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 16 kwietnia 2024 roku

Postanowienie Nr 473/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II  z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie zwołania I Sesji nowo wybranej Rady Gminy Mogilany

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

22.04.2024

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświatowo - Społecznej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznej w dniu 25 kwietnia 2024 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany. Jednocześnie informuję, że na podstawie § 60 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany) planuje się odbycie wspólnego posiedzenia Komisji Oświatowo – Społecznej, Komisji Gospodarczo – Komunalnej i Komisji Budżetowej. Porządek posiedzenia: Porządek posiedzenia:I.Opiniowanie projektów uchwał:1.w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/587/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok;2.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany na lata 2024-2041;3.w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mogilany;4.w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach;5.w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania bieżące dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach.II.Sprawy bieżące. PRZEWODNICZĄCY Komisji Oświatowo - Społecznej Mateusz Paszta

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

Ogłoszenia