Na najbliższej sesji Rady Gminy Mogilany przedstawię Radnym do uchwalenia rezolucję, która zostanie skierowana do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka. W uchwale zapisany zostanie sprzeciw wobec przebiegu przez Gminę Mogilany nowej drogi ekspresowej pomiędzy Krakowem, a Myślenicami (S7).

Uchwała ta będzie wzmocnieniem naszego stanowiska (radnych i mojego) z dnia 7 lutego 2022 r., w którym sprzeciwiliśmy się budowie drogi ekspresowej (S7) przez Gminę Mogilany. Nasze stanowisko już przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie i Krakowie oraz do mediów. Podobnie uczynimy z uchwałą.
 
Wójt Gminy Mogilany