W dniu 27 stycznia 2022 roku Wójt Gminy Mogilany Piotr Piotrowski uczestniczył w spotkaniu informacyjnym on-line organizowanym przez GDDKiA. Spotkanie poświęcone było prezentacji wyników Studium korytarzowego dla drogi ekspresowej S7 Kraków - Myślenice. W wydarzeniu uczestniczył Minister Infrastruktury - Andrzej Adamczyk, Wojewoda Małopolski - Łukasz Kmita oraz przedstawiciele samorządów zainteresowanych planowaną inwestycją oraz pracownicy GDDKiA.
Na spotkaniu zostało przedstawionych 6 wariantów przebiegu nowej drogi z czego 3 przechodzą w większym lub mniejszym stopniu przez nasza gminę. W najbliższym czasie Wójt Gminy Mogilany w porozumieniu z Radą Gminy Mogilany zaopiniuje zaproponowane korytarze przebiegu nowej drogi ekspresowej S7 biorąc pod uwagę najmniej uciążliwe dla naszej gminy warianty.

Jak możemy przeczytać na stronach rządowych, należy podkreślić, że:„Studium korytarzowe to wstępny, ale jednocześnie jeden z kluczowych etapów złożonego i skomplikowanego procesu, jakim jest przygotowanie inwestycji drogowej. To właśnie dokumentacja przygotowana na etapie SK pozwala podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac oraz w jakim dokładnie obszarze projektanci mają wytyczyć możliwe warianty przebiegu drogi.Podczas prac planistycznych braliśmy pod uwagę to, aby oddziaływanie na tereny ważne przyrodniczo, zabudowę oraz inne planowane inwestycje, było jak najmniejsze. Unikaliśmy także kolizji proponowanych korytarzy z terenami osuwiskowymi oraz tam, gdzie było to możliwe, ograniczaliśmy długość niezbędnych tuneli i obiektów mostowych.W analizach uwzględniono również planowaną drogę ekspresową S52 Bielsko Biała - Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna - BDI). Przyjęliśmy założenie, że to jedno z najważniejszych powiązań komunikacyjnych regionu zostanie dołączone do planowanej S7. W zależności od danego korytarza, konieczne może być wydłużenie BDI.Spośród wstępnych propozycji tras, do dalszych analiz w głównej części SK wytypowaliśmy sześć korytarzy. Dla wszystkich rozpatrywanych rozwiązań założono przekrój dwujezdniowy po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Raz jeszcze podkreślamy, że nie są to konkretne warianty przyszłej trasy, a jedynie kierunki wskazane do dalszych, rozszerzonych i bardziej szczegółowych badań, które zostaną przeprowadzone w ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. W toku realizacji STEŚ będą prowadzone kolejne analizy, które pozwolą wskazać optymalny i dokładny przebieg przyszłej inwestycji.”
 
Więcej o spotkaniu oraz możliwość pobrania prezentacji na stronie:https://www.gov.pl/web/gddkia/szybciej-i-bezpieczn...
 
W przypadku pytań pracownicy urzędu - Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej pozostają do państwa dyspozycji pod nr tel: 12 2701022 wew. 248 lub 605905937