Wójt Piotr Piotrowski wraz z Zarządem OSP Konary, Prezesem Adamem Sikorą i Wiceprezesem Grzegorzem Malikiem, odebrali nowy lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla jednostki. Dzisiejszy odbiór, w siedzibie producenta w Mielcu, miał charakter techniczny, jutro w krakowskim Muzeum Lotnictwa Polskiego nastąpi oficjalne przekazanie wozu.

Gmina Mogilany bierze udział w partnerskim projekcie „Bezpieczna Małopolska - Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej”, którego liderem jest Województwo Małopolskie. Gmina zapewniła wkład własny, a środki na dodatkowe wyposażenie auta pochodzą z budżetu sołeckiego.

To drugi w tym roku nowy samochód dla jednostki OSP z terenu Gminy Mogilany. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym oraz środkom z budżetu Gminy Mogilany strażacy OSP Konary mają nowy samochód, co w znacznym stopniu wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy – zaznaczył Wójt Piotr Piotrowski.

Kwota dofinansowania: 233 920,00 zł

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 27 520,00 zł

Wkład własny z Budżetu Gminy Mogilany: 13 760,00 zł

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska, działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych