Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

Szlachetna paczka

13 grudnia 2022

Weekend 9-11 grudnia br. to już 22 „weekend cudów” w ramach akcji „Szlachetna Paczka” której pomysłodawcą i organizatorem jest krakowskie Stowarzyszenie WIOSNA. To właśnie w tych dniach po wielu tygodniach żmudnych przygotowań do wytypowanych a następnie zweryfikowanych rodzin trafiły paczki przygotowany przez ludzi o wielkich sercach otwartych na ludzie potrzeby. W tym roku akcja „Szlachetna Paczka” po dłuższej przerwie zawitała również do Mogilan. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy 504 paczki trafiły do mieszkańców Gminy Mogilany i Świątniki Górne. Mając świadomość jak wielka jest to pomoc Wójt Gminy Mogilany użyczył organizatorom akcji pomieszczeń by zmagazynować przygotowane dary oraz ugościć przywożących je darczyńców. Zapraszamy w przyszłym roku. Dziękujemy 7 wolontariuszom na czele z Panią Iwoną Piszczek liderem rejonu oraz grupie sympatyków akcji za zorganizowanie tej pełnej dobra akcji. Podziękowania kierujemy również do Pani Marzeny Kowalczyk, która z ramienia Stowarzyszenia Wiosna czuwała na przebiegiem akcji.

+ czytaj więcej

PAN KAZIMIERZ KRÓLIK SENIOREM ROKU 2022

13 grudnia 2022

12 grudnia w Operze Krakowskiej odbyła się uroczysta gala plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”. Ideą plebiscytu jest promowanie i nagradzanie aktywnych seniorów, którzy realizują własne pasje, dają siebie innym i kreują otaczającą rzeczywistość. Wyróżniono 11 osób oraz przyznano tytuły Seniorki i Seniora Roku 2022. Z radością informujemy, że Seniorem Roku został Pan Kazimierz Królik z Mogilan, który odebrał tytuł z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego, Łukasza Smółki. Przeżywał to bardzo wzruszony w otoczeniu córki Barbary, brata Adama, przyjaciół z Kapeli „Mogilanie” i sporej grupy mieszkańców naszej gminy, którzy pojawili się na uroczystości. Oczywiście naszego Laureata oklaskiwała kilkusetosobowa publiczność, która wypełniła salę Opery. Pan Kazimierz Królik jest postacią znaną i szanowaną we wsi Mogilany, gminie ale także w regionie. Znakomity rzemieślnik - mistrz stolarstwa, działacz lokalny, utalentowany muzyk, pozostaje osobą niezwykle skromną. Zawsze punktualny, elegancki, z szacunkiem odnoszący się do innych ludzi, jest postacią centralną i ważną w licznej i bardzo utalentowanej rodzinie, w zespole, kapeli, chórze i wreszcie Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Śmiało można powiedzieć że Pan Kazimierz Królik to Senior poza stereotypem. Urodzony w 1938 r., młody duchem, pracowity, aktywny, zaangażowany, pełen optymizmu i pozytywnej energii propagator muzyki, folkloru i szacunku do lokalnego dziedzictwa. Człowiek barwny, osadzony z korzeniami w mogilańskiej społeczności i oddający jej swoje najlepsze talenty. Naprawdę nie spodziewałem się, jestem bardzo szczęśliwy – mówił Pan Kazimierz bezpośrednio po zejściu ze sceny. Młodym dziennikarzom, którzy prosili o wywiady mówił o pracy stolarza, kapeli i zapole „Mogilanie” i o tym że ciągle chce więcej. Szok! … Ale mu się należało – powiedziała wzruszona żona, Pani Henryka Królik. W przerwie uroczystości minikoncert dla zgromadzonych gości zaimprowizowali muzycy naszej mogilańskiej kapeli. Po odebraniu nagrody i gratulacji Laureat i goście mogli wyciszyć się w czasie fantastycznego koncertu muzyki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza pt. „40 lat minęło”. Zgłoszenia kandydatury Kazimierza Królika do plebiscytu dokonał Wójt Gminy Mogilany, rekomendacji udzieliły najważniejsze mogilańskie instytucje i organizacje. Bardzo cieszymy się z tego sukcesu Pana Kazimierza, jesteśmy dumni i serdecznie gratulujemy. W Małopolsce obchodzimy rok Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej, cieszymy się że aktywność seniorów rozwija się w tak wielu ciekawych obszarach, szczere gratulacje składamy również Seniorce Roku Pani Cecylii Złahodzie i wszystkim wyróżnionym osobom.

+ czytaj więcej

Gmina Mogilany – dawniej i dziś

09 grudnia 2022

Czy wiecie, że w Mogilanach odkryto naczynia ceramiczne z II w. p.n.e. z okresu kultury puchowskiej związanej z plemionami celtyckimi? Czy słyszeliście, że w latach 1801-1808 Agnieszka i Andrzej Bemowie byli właścicielami majątku w Gaju, w którym spędzał dzieciństwo późniejszy generał Józef Bem? Czy oglądaliście widowisko „Comber Babski”? Czy znacie historię Towarzystwa Przyjaciół Boczku? Czy smakowaliście kiedyś ciamy, ziołmiodów i topinambura? Jeśli nie, zajrzyjcie do publikacji „Gmina Mogilany – dawniej i dziś”, w której znajdziecie historię naszego regionu, kalendarium ciekawostek, pasjonujące wywiady i wiele, wiele więcej. Publikacja promuje nasze lokalne atrakcje, dziedzictwo kulturowe, kulinarne i lokalne produkty, ale przede wszystkim prezentuje wyjątkowych ludzi. Jeśli tak, również zajrzyjcie, bo warto. Wielkie podziękowania dla wszystkich osób, które opowiedziały o historii, lokalnych tradycjach i produktach, działaniach kulturalnych, społecznych i wreszcie niezwykłych pasjach. Każdemu kto przekazał ciekawostkę, zdjęcie, melodię, przepis i w jakikolwiek sposób przyczynił się do powstania tej książki. Dzięki Państwu jest to tak żywa i ciekawa propozycja. Dziękujemy za bardzo udaną współpracę autorce Pani Karolinie Magierze oraz Panu Jackowi Zygmuntowi, odpowiedzialnemu za projekt graficzny, skład i ilustracje. Prezentujemy Państwu także wersję e-book (link do pdf) i zapraszamy do lektury. Publikacja została zrealizowana w ramach projektu Skarby Blisko Krakowa – impreza plenerowa pn. „Chodźżena targ!” i publikacja o Gminie Mogilany, ze wsparciem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

+ czytaj więcej

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach o naborze na stanowisko asystent rodziny z dnia 8.12.2022

09 grudnia 2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach informuje, że poszukuje osoby do wykonywania zadań  ASYSTENTA RODZINY Szczegóły w załączeniu

+ czytaj więcej

Spotkanie w Mogilanach ws. przebiegu S7

06 grudnia 2022

W czwartek, 8 grudnia 2022 r. w Mogilanach odbędzie się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. przebiegu drogi S7 w Małopolsce. Spotkanie będzie miało miejsce o godz. 17.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Mogilany. Zgodnie z zapisami regulaminu: „Parlamentarny Zespół ds. przebiegu drogi S7 w Małopolsce został utworzony na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 2018 poz. 1799) oraz art. 8 ust. 6 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 2019 poz. 1028). 2. Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wyrazili akces do pracy w Zespole i stanowią niepolityczną grupę, zainteresowaną pracami na rzecz jak najbardziej korzystnego wariantu przebiegu drogi S7 w Małopolsce. […] Do zadań Zespołu należy w szczególności umożliwienie dialogu między mieszkańcami, samorządowcami i specjalistami z zakresu transportu oraz GDDKiA celem wypracowania możliwie najlepszego przebiegu drogi S7 i zminimalizowanie kosztów społecznych.

+ czytaj więcej

Informacja o nieobecności ekodoradców

06 grudnia 2022

W związku z konferencją organizowaną przez WFOŚiGW w dniu 06.12.2022, Ekodoradcy nie będą dostępni w Urzędzie Gminy Mogilany. Prosimy o kontaktowanie się w pilnych sprawach z Ekodoradcami pod telefonem: 537 970 006 lub 537 970 009.

+ czytaj więcej

Dodatek elektryczny dla gospodarstw ogrzewanych energią elektryczną

01 grudnia 2022

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i zostało ono zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.  W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Dodatek nie przysługuje gdy wcześniej przyznany został dodatek na inne źródła cipła np. dodatek węglowy, dodatek na drewno kawałkowe, biomasę, brykiet, pelet.  W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (fotowoltaika), w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje. Mieszkańcy Gminy Mogilany mogą składać wnioski o dodatek elektryczny w formie elektronicznej (podpisane elektronicznie), w siedzibie GOPS Mogilany (specjalnie przygotowany punkt przed salą Narad Urzędu Gminy Mogilany lub pocztą tradycyjną od 1grudnia 2022r. do 1 lutego 2023r. Formularz wniosku można pobrać poniżej, w siedzibie GOPS lub na dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Mogilany.

+ czytaj więcej

Akcji krwiodawstwa

30 listopada 2022

W załączniku plakat o akcji krwiodawstwa organizowaną przez Ochotnicza Straż Pożarna we Włosani

+ czytaj więcej

SZKOŁA ROKU w ramach Plebiscytu Edukacyjnego.

28 listopada 2022

Mamy przyjemność poinformować, iż  Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani zajęła pierwszego miejsca w powiecie krakowskim  w kategorii SZKOŁA ROKU w ramach Plebiscytu Edukacyjnego.Szkoła awansowała do Wojewódzkiego etapu plebiscytu. Od poniedziałku 28 listopada rozpoczyna się głosowanie na szkołę roku województwa małopolskiego. Prosimy o głosy! https://gazetakrakowska.pl/p/kandydat/szkola-podstawowa-im-swietej-faustyny-kowalskiej-we-wlosani%2C3247559/

+ czytaj więcej

INAUGURACJA PROGRAMU Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora w Gminie Mogilany.

24 listopada 2022

ZAPRASZAMY NA INAUGURACJĘ PROGRAMU Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora w Gminie Mogilany.  Inauguracja odbędzie się 30 listopada o godzinie 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Mogilany - Urząd Gminy Mogilany. W programie wydarzenia między innymi: - prezentacja oferty organizacji seniorskich na terenie Gminy Mogilany - prezentacja Programu Gmina Przyjazna Seniorom - prezentacja Ogólnopolskiej Karty Seniora - występ Kapeli Ludowej Mogilanie W trakcie inauguracji seniorzy z Gminy Mogilany będą mogli uzyskać Ogólnopolską Kartę Seniora Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!

+ czytaj więcej