Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Aktualności

Tour de Pologne przez Gminę Mogilany

01 sierpnia 2022

Już w piątek, 5 sierpnia przez naszą gminę pojadą kolarze biorący udział w 79 wyścigu kolarskim Tour de Pologne.Zachęcamy do wspólnego kibicowania najlepszym kolarzom z całego świata!Piątkowy etap będzie odcinkiem finałowym o długości 177,8 km. Kolarze wystartują ze Skawiny, a następnie - przez Lanckoronę, Budzów, Myślenice i Świątniki Górne, dotrą do naszej gminy. Trasa prowadzi przez Lusinę, Konary, Mogilany i Buków, a zawodnicy powinni dotrzeć do nas ok.16.30.Z naszej gminy zawodnicy udadzą się ponownie do Skawiny. Stamtąd pojadą na krakowskie Błonia, trasą przez Czernichów i Kryspinów. To właśnie na Błoniach poznamy kolejnego zwycięzcę tegorocznego Wyścigu.Informujemy, że wydarzenie spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym.Szczegółowe informacje na ten temat przekażemy w momencie ich otrzymania od organizatorów i służb. Utrudnienia w funkcjonowania linii aglomeracyjnych nr 245, 265, 275 i 285Utrudnienia w funkcjonowania linii aglomeracyjnych nr 245, 265, 275 i 285

+ czytaj więcej

79 Tour de Pologne – utrudnienia w funkcjonowania linii aglomeracyjnych nr 245, 265, 275 i 285

01 sierpnia 2022

W związku z 7. etapem wyścigu kolarskiego 79. Tour de Pologne w dniu 5 sierpnia 2022 r. (piątek) mogą występować chwilowe wstrzymania w ruchu dla linii 245, 265, 275 i 285 podczas przejazdu kolarzy przez Gminę Mogilany. Planowane godziny przejazdu kolarzy przez Gminę Mogilany to ok. 16:30 – 17:00 (Lusina ul. Łąkowa, ul. Brzegi, ul. Krakowska, Konary ul. Krakowska, ul. Górska, Mogilany ul. Działy, ul. Świątnicka, ul. Zakopiańska, ul. Krakowska, ul. Skawińska, Chorowice, Buków). Ruch będzie wstrzymywany przez służby zabezpieczające wyścig. Poniżej link do komunikatu dotyczącego utrudnień dla pasażerów KMK: https://ztp.krakow.pl/transport-publiczny/komunikacja-miejska/komunikaty/278-2022

+ czytaj więcej

INFORMACJA Sekcji Świadczeń Rodzinnych

30 lipca 2022

Uprzejmie informujemy, że przyjmowanie wniosków do Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilanach od Obywatelek Ukrainy odbywa się w dniach : wtorek i czwartek w godzinach od 12.00 do 15.00.

+ czytaj więcej

Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów

30 lipca 2022

Prawie każda gmina i powiat w Polsce przyjmują od miesięcy ogromne ilości uchodźców. Wiele z tych osób potrzebuje pracy. Wśród nich są też pracownicy uczelni ukraińskich, jak i studenci. Szacuje się, że wielu z nich musiało opuścić Ukrainę (około 30%), a pozostali zostali bez pracy lub ich zarobki spadły do minimum. Załączona baza danych może im pomóc w znalezieniu zajęcia lub kontynuowanie studiów.Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych opracowana w ramach Science for Ukraine, integrująca te propozycje zawiera obecnie prawie 2300 ofert (praca dla ponad 10 tysięcy osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 55 krajów świata. Samych ofert z Polski jest ponad 140. Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions.Opisy ofert pracy w bazie są w języku angielskim. By uzyskać tłumaczenie wystarczy kliknąć prawym klawiszem poza obszarem tekstu na prawej stronie ekranu i wybrać z listy opcję: „Przetłumacz na język polski”.

+ czytaj więcej

Zmiany dla wnioskodawców o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

28 lipca 2022

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2022r ( Dz.U. 2022 poz. 1383 ) wniosek o świadczenie pieniężne, obejmujący okres w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy składa się w termie do dnia 31 lipca 2022 r. Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy, składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

+ czytaj więcej

Wyjaśnienia dot. decyzji w sprawie zmiany stawki i wymiaru podatku za 2022r.

25 lipca 2022

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mogilany, Przedstawiamy wyjaśnienia dot. decyzji w sprawie zmiany stawki i wymiaru podatku za 2022r. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi decyzji w sprawie zmiany stawki i wymiaru podatku za 2022r. naliczonego od nieruchomości –chcielibyśmy w prosty i czytelny sposób wyjaśnić Państwu mechanizm zmian i powody naliczenia nowych kwot do zapłaty. W dniu styczniu 2020 r. Powiat Krakowski podpisał z Wykonawcą (przedsiębiorstwo geodezyjne) umowę na wykonanie zadania pn. „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB jednostki ewidencyjnej Mogilany”.    Efektem końcowym w/w prac był operat techniczny oraz zasilenie Bazy Danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Potocznie, zadanie to można nazwać zmianą w danych ewidencyjnych, o której Starosta, z uwagi przełożenie na wymiar podatku od nieruchomości,poinformował organ podatkowy czyli Wójta Gminy Mogilany. Jak Państwo pamiętacie na przełomie roku 2020/2021 na naszych działkach pojawiali się geodeci, którzy dokonali w terenie pomiaru posesji z uwzględnieniem budynków i użytków gruntowych. Przedmiotem zainteresowania geodetów były wszystkie nieujawnione budynki mieszkalne, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także pozostałe budynki i budowle, związane z działalnością gospodarczą. Jeżeli otrzymali Państwo decyzję z wyższym wymiarem podatku to znaczy, że w Państwa przypadku zaistniała jedna z następujących przesłanek, uzasadniająca zmianę/korektę zgłoszonych wcześniej (dla celów podatkowych) danych: 1/uległa zmianie powierzchnia użytkowa niektórych budynków mieszkalnych i pozostałych budynków np. gospodarczych i garaży, a także budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2/pojawiły się nowo wybudowane budowle związane z działalnością gospodarczą np. wiaty, hale 3/naliczono stawkę za grunt dla którego zmieniła się klasyfikacja gruntu z użytku rolnego na tereny mieszkaniowe, inne tereny zabudowane oraz tereny przemysłowe, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg stawki dla gruntów pozostałych i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. PAMIĘTAJMY! Wysokość podatku zależy od klasy gruntów. Stawka podatku od nieruchomości od kilku lat nie została podniesiona. Stawka ta wynosi 0,31 zł/m2 powierzchni użytkowej od gruntów pozostałych i 0,81zł/m2 od gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przykład: Jesteście Państwo posiadaczami działki budowlanej o pow.20a. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny np. oddany do użytku w latach dziewięćdziesiątych lub wcześniej. Do chwili obecnej stawka podatku naliczana była wg stawki podatku rolnego. Były to najczęściej tereny oznaczone klasa np. Br IV a. Po dokonanej modernizacji zarówno teren pod budynkiem, jak mi teren sąsiadujący z budynkiem, przeznaczony np. pod ogród, sad, krzewy, rabaty, plac postojowy, śmietnik, składowisko odpadów itp.- liczony jest wg stawki 0,31zł./m2 Postawą naliczenia powierzchni gruntu pozostałego (sąsiadującego z budynkiem) jest zawiadomienie otrzymane ze Starostwa Powiatowego. Szanowni Państwo, trzeba wiedzieć, że od kilkunastu lat właściciele działek budowlanych, w momencie otrzymania pozwolenia na budowę domu lub zgłoszenia budowy,przedstawiają w Starostwie projekt zagospodarowania działki. Zatem już na etapie projektu Starostwo Powiatowe dokonuje zmian ewidencyjnych, co stanowi podstawę naliczenia stawki podatku. Mieliśmy zatem do czynienia w dwoma stanami faktycznymi: – starym, nie uwzględniającym zmiany klasy gruntów pod budynkiem i na terenie sąsiadującym - nowym – uwzględniającym plan zagospodarowania terenu i wszelkie zmiany przeznaczenia gruntu. Aktualizacja bazy danych spowodowała usunięcie stwierdzonych rozbieżności. Pragniemy także wskazać Państwu przykładowe korzyści z modernizacji ewidencji gruntów i budynków(EGiB): - W ramach modernizacji EGiB zostaną wykryte i poprawione błędy i rozbieżności w danych EGiB, o których właściciel może nawet nie wiedzieć oraz których usunięcie w innym trybie jest trudne, czasochłonne i kosztowne. - Ewidencja umożliwia właścicielom gruntów ustalenie przebiegu granic swoich nieruchomości i określenie faktycznej powierzchni tych nieruchomości. - Do sporządzenia aktów notarialnych wymagane są, nie tylko jak dotychczas, wypisy z rejestru gruntów, ale również wypisy z kartotek budynków lub odpowiednio z rejestru budynków. - Poprawność danych EGiB wymagana jest m.in. przez banki w trakcie udzielana przez nich kredytów oraz sprawdzania realizacji inwestycji objętych kredytowaniem. Brak np. wykazania w EGiB aktualnego użytku gruntowego dotyczącego terenów mieszkaniowych może być przyczyną kwestionowania rozliczeń z bankiem. - Po modernizacji istnieje możliwość złożenia elektronicznego zamówienia na wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, kopie map, dokonanie elektronicznej opłaty. Mamy nadzieję, że wyjaśnienia te sprawią, że spojrzycie Państwo z zrozumieniem i akceptacją na omówiony wyżej temat.

+ czytaj więcej

Szanujmy wodę

21 lipca 2022

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mogilany, Szanujmy wodę W związku z trwającą falą upałów, zwracamy się do Państwa o nie używanie wody pitnej do podlewania trawników i napełniania ogromnych basenów. Używanie wody pitnej niezgodnie z przeznaczeniem, prowadzi do ekstremalnego zwiększenia jej poboru zarówno w dzień, jak i w nocy. To skutkuje tym, że zbiorniki na wodę nie nadążają się napełniać i wody w kranach zaczyna brakować. Przypominamy, że do podlewania trawników powinna służyć deszczówka, a nie woda pitna. Podobnie, jak do napełniania setek ogromnych basenów. W każdym basenie mieści się od 3 do 4 m sześciennych wody. Jeśli tylko 400 mieszkańców (w gminie mamy ponad 4,5 tys. domów) postanowi napełnić taki basen (wszyscy napełniają je gdy zaczyna się upał), to wypompują 1600 m sześciennych wody, czyli prawie 2 zbiorniki (w gminie w tej chwili mamy 2 zbiorniki po 1000 m sześciennych). Konieczność oszczędzania wody dotyczy nie tylko naszej Gminy. Apele o oszczędzanie wody i podjęcie działań zapobiegających jej marnowaniu, pojawiają się w wielu gminach. Woda to cenny zasób, który w przypadku intensywnych temperatur powinniśmy traktować jako dobrodziejstwo. Każdy z nas może przyczynić się do zmniejszenia zużycia wody. Działając wspólnie i oszczędzając wodę, zadbamy o to, aby nie zabrakło jej nam i naszym bliskim w przyszłości. Gmina Mogilany ze swej strony dąży do takiego zabezpieczenia mieszkańców w wodę, by nie brakowało jej nawet w ekstremalnych sytuacjach. Gotowy jest już projekt, który połączy wodociąg gminny z siecią wodociągową Krakowa. Jego budowa rozpocznie się wraz z przebudową dróg: Gaj – Lusina – Libertów. Zakończenia prac możemy się spodziewać za około 3-4 lata. Fala upałów i ekstremalne temperatury stają się coraz groźniejsze Lato kojarzy nam się najczęściej z odpoczynkiem, kąpielami słonecznymi i ochłodą w wodzie. To tylko część prawdy. Upały mogą być groźne. Na niebezpieczeństwo narażeni jesteśmy wszyscy, a szczególnie dzieci, osoby przewlekle chore, seniorzy, dla których długotrwałe upały mogą być uciążliwe. W trosce o Państwa bezpieczeństwo apelujemy w tych upalnych dniach o rozsądek. Przypominamy o konieczności przestrzegania kilku sprawdzonych zasad: - jeżeli nie musisz, nie wychodź z domu, - ogranicz przebywanie w pełnym słońcu, - pij dużo niegazowanej wody, - noś nakrycie głowy oraz lekką i przewiewną odzież, - nie zostawiaj dzieci i zwierząt w aucie, - unikaj wysiłku fizycznego, zwłaszcza w godz.12.00 do 15.00 - w ciągu dnia zamknij i zasłoń okna. Urząd Gminy Mogilany

+ czytaj więcej

PORADNIK DLA RODZICÓW O PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ WOBEC DZIECI

21 lipca 2022

Poniżej publikujemy w celu zapoznania się i pobrania poradnika dla rodziców o przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci

+ czytaj więcej

Zobacz „Głos Gminy Mogilany” – nr 2/2022

19 lipca 2022

Zachęcamy do lektury kolejnego numeru naszego biuletynu informacyjnego. Wydanie papierowe można dostać w budynku Urzędu, a ponadto instytucjach oraz punktach handlowych na terenie Gminy Mogilany. Namawiamy również do zapoznania się z elektronicznym wydaniem „Głos Gminy Mogilany” – nr 2/2022.Bieżące wydanie obejmuje miesiące kwiecień-czerwiec 2022 roku. Można w nim znaleźć informacje o nowych funduszach na inwestycje w naszej gminie. Poza relacją z aktualnych prac budowlanych znajdują się m.in. wiadomości dotyczące planowanej drogi S7, wymiany pieców i kotłów, a także działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.Istotną częścią są również relacje z działań poszczególnych placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, czy inicjatyw Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach.

+ czytaj więcej

AGROPROMOCJA - największa cykliczna wystawa rolnicza w Małopolsce

19 lipca 2022

- powraca największa wystawa rolnicza w Małopolsce! Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią powraca AGROPROMOCJA - największa cykliczna wystawa rolnicza w Małopolsce - w tym roku w jubileuszowym wydaniu i nowej lokalizacji. XXX, jubileuszowa edycja Wystawy Rolniczej AGROPROMOCJA 2022 odbędzie się w dniach 10-11 września br. w Starym Sączu, na terenie Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II. Głównym organizatorem wydarzenia jest Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach. Ideą AGROPROMOCJI jest promocja małopolskiego rolnictwa, firm działających w sferze agrobiznesu oraz produktów rolnych wytwarzanych na terenie Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku gospodarczego i kulturalnego Sądecczyzny. Grono wystawców co roku wypełniają lokalni i krajowi przedsiębiorcy branży agrobiznesu, producenci, właściciele gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych, twórcy rękodzieła oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Wystawę corocznie odwiedza około 30 tys. osób. Zakres tematyczny AGROPROMOCJI obejmie m.in. wystawę zwierząt, maszyny rolnicze, przetwórstwo rolno-spożywcze, budownictwo inwentarskie i ogrodnictwo. Promowana będzie również agroturystyka, dziedzictwo kulinarne, rękodzieło ludowe i folklor. Swoją ofertę wystawienniczą zaprezentują przedsiębiorcy z branży rolniczej oraz rolnicy indywidualni. Wydarzenie sprzyjać będzie promocji nowości technologicznych w rolnictwie oraz nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Rozległy teren Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania umożliwi podzielenie wystawy na bloki tematyczne, najważniejsze z nich to strefa maszyn, strefa zwierząt, strefa roślin, strefa eko, strefa przetwórstwa, strefa rekreacji. Tegoroczna, jubileuszowa edycja wystawy AGROPROMOCJA będzie miała wyjątkową, uroczystą oprawę, wzbogaconą o dodatkowe atrakcje i wydarzenia, m.in. wykłady obejmujące tematykę rolnictwa, ekologii oraz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, pokazy pracy maszyn rolniczych oraz atrakcje dla najmłodszych, konkursy z nagrodami, występy artystyczne zespołów regionalnych. Zapraszamy wystawców do zaprezentowania swojej oferty!!! www.modr.pl

+ czytaj więcej