Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się
 
 
 
w dniu 25 lutego 2021 roku o godz. 14.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany
 
 
Porządek obrad:

I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.    Przedstawienie porządku obrad.
III.    Dyskusja i podjęcie uchwał:
1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2021 rok Nr XXIV/251/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku,
2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany,
3.    w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,
4.    w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gaj, gmina Mogilany – Etap II”,
5.    w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gaj, gmina Mogilany – Etap II”,
6.    w sprawie udzielenia dotacji celowej inwestycyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach,
7.    w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mogilany na 2021 rok,
8.    w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany na 2021 rok,
9.    w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Gospodarczo-Komunalnej Rady Gminy Mogilany na 2021 rok,
10.    w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Gminy Mogilany na 2021 rok,
11.    w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany na 2021 rok.
IV.    Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy w 2020 r.
V.    Interpelacje i zapytania.
VI.    Wolne wnioski.
VII.    Zamknięcie obrad sesji.
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mogilany
Zbigniew Staszczak

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: