Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 20 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372, dalej ustawa o samorządzie gminnym) oraz § 13 ust. 1 zd. 2 i § 15 ust. 1 Statutu Gminy Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. (Małop.2003.103.1342 z dnia 2003.05.06 ze zmianami, dalej Statut Gminy Mogilany), zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Gminy Mogilany, zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Mogilany, która odbędzie się
 

w dniu 14 października 2021 roku o godz. 14.00
w sali narad Urzędu Gminy Mogilany
 

Porządek obrad:

I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.    Przedstawienie porządku obrad.
III.    Informacja Wójta Gminy Mogilany.
IV.    Dyskusja i podjęcie uchwał:
1.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2021 rok Nr XXIV/251/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku;
2.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilany;
3.    w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mogilany na lata 2021-2030;
4.    w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mogilany;
5.    w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
V.    Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany.
VI.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany na temat oświadczeń majątkowych.
VII.    Informacja Wójta Gminy Mogilany na temat oświadczeń majątkowych.
VIII.    Interpelacje i zapytania.
IX.    Wolne wnioski.
X.    Zamknięcie obrad sesji.
 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Staszczak

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: