Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czym są ciasteczka?
Menu

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym wprowadza wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych. Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.
 
Dla kogo jest dodatek?
O dodatek można wystąpić od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.
W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
 
Jakie kryteria należy spełnić aby otrzymać dodatek osłonowy?
Dodatek przysługuje gospodarstwom:

•    jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,
•    wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.
 
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.

Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W  przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:
•    od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.
•    od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.
 
Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.
Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

•    gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
•    gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
•    gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
•    gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 
Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać:

•    elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
•    tradycyjnie (papierowo), tj. złożyć w urnie wystawionej w siedzibie Urzędu Gminy Mogilany i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach, ul. Rynek 2 –I piętro wejście A lub przesłać listownie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach na adres: 32-031 Mogilany, ul. Rynek 2 – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

Pamiętaj: przed wrzuceniem wniosku do specjalnej urny podawczej włóż go do koperty z dopiskiem: dodatek osłonowy.
 
 
 
 
 
cz1
cz2
 
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy

- poniedziałek: 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek: 7.00 - 15.00


Kontakt

Urząd Gminy Mogilany
  • 32-031 Mogilany, Rynek 2.
  • telefon stacjonarny (centrala):  12 270 10 13
  • faks:  12 270 16 77

Sekretariat: