Bezpieczeństwo w Gminie

Jednym z priorytetów działań samorządu gminnego jest bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Mogilany. Dlatego właśnie Gmina Mogilany bierze udział w akcji „Bezpieczna gmina Mogilany”, której celem jest to, aby zarówno dzieci i dorośli żyli w poczuciu harmonii i bezpieczeństwa. Corocznie podejmowanych jest szereg działań w tym kierunku.

W ramach tej inicjatywy współpracujemy z Komendą Powiatową Policji w Krakowie – Wydziałem Prewencji. W szkołach wprowadzono lekcje wychowawcze prowadzone przez policjantów, których tematem są m.in. zasady bezpiecznej drogi do domu i szkoły, zachowania się wobec zwierząt. Szkolenia przeprowadzane są także dla dorosłych. Policjanci uczestniczą także w naszych lokalnych imprezach, podczas których informują o czyhających niebezpieczeństwach, organizują konkursy gdzie nagrodami są gadżety promocyjne „Bezpieczna Gmina Mogilany”.

Kolejnym działaniem był zakup elementów odblaskowych aby każde dziecko mogło bezpiecznie poruszać się po naszej gminie. Takie elementy otrzymali również emeryci z Koła Emerytów i Rencistów. Zostały także opracowane specjalne broszury dla dzieci ze szkół podstawowych jak i gimnazjów.

Wspomagamy również Komisariat Policji w Świątnikach Górnych gdzie został zakupiony nieoznakowany samochód dla zwiększenia częstotliwości kontroli na naszym terenie. Ponadto policjanci z Komisariatu w Świątnikach Górnych biorą udział w zabezpieczaniu i nadzorowaniu wielu imprez lokalnych.

Ochotnicze Straże Pożarne wyposażane są w nowoczesne samochody bojowe wraz z odpowiednim sprzętem oraz radiotelefonami.

W okolicach szkół i w Rynku w Mogilanach zakładany jest monitoring.

Bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa na terenie naszej gminy są drogi. Dlatego właśnie są one remontowane, projektowane jest i modernizowane oświetlenie przy drogach i obiektach publicznych, budowane są chodniki, montowane progi zwalniające. Dodatkowo systematycznie czyszczone są rowy, koszone są trawy i wycinane drzewa oraz krzewy dla lepszej widoczności.

Pracownik Urzędu Gminy na stanowisku ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej – Piotr Strzeboński - jest do Państwa dyspozycji w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu komórkowego: 537 059 200.
Prowadzi sprawy z zakresu problematyki zarządzania kryzysowego i ochrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej,