Aktualności

PRZERWA W DOSTAWIE WODY 17 kwietnia 2024 r.

17 kwietnia 2024

Urząd Gminy Mogilany informuje, że w dniu 17 kwietnia 2024 roku (środa), z powodu awarii sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody do godz. 13:00, w niżej wymienionych miejscowościach: - Gaj, ulice: Maryjna, Akacjowa, Kotarbówki, - Lusina, ulice: Leśny Stok, Św. Floriana, Kościelna, Zdrojowa, os. Dębowe - Libertów, ulica Leśny Stok. Za utrudnienia spowodowane brakiem wody przepraszamy.

+ czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MOGILANY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości LUSINA

17 kwietnia 2024

WÓJT GMINY MOGILANY uprzejmie informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości LUSINA, które odbywać się będzie w dniach 25 KWIETNIA – 27 MAJA 2024 r.  (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) Szczegóły tutaj: Link do BIPu

+ czytaj więcej

IX edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

17 kwietnia 2024

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do IX edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”. Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych oraz rodzimego folkloru. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń skupiających osoby z terenów wiejskich. Zgłoszenia należy wysyłać drogą elektroniczną do 5 maja 2024 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem: https://www.kupujswiadomie.gov.pl/formularz-bitwa-regionow/ Więcej informacji na stronie: www.bitwaregionow.pl Organizatorem konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a wydarzenie odbywa się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

+ czytaj więcej

Szkolenie „Zasady i procedury pozyskiwania płatności bezpośrednich w 2024 r.”

16 kwietnia 2024

Zaproszenie na szkolenie Szkolenie „Zasady i  procedury  pozyskiwania płatności  bezpośrednich w 2024 r.” odbędzie się 22 kwietnia 2024 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Mogilany. Doradca rolniczy zaprasza do bezpłatnego wypełniania wniosków w każdy poniedziałek między 9 a 14 w tutejszym urzędzie. - plakat

+ czytaj więcej

II Gminny Konkurs „Po prostu odetchnij!”

16 kwietnia 2024

Zachęcamy do udziału w drugiej edycji Gminnego Konkursu „Po prostu odetchnij!”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Mogilany. Jego celem jest popularyzacja edukacji ekologicznej oraz zachowań mieszkańców gminy Mogilany na rzecz ochrony środowiska poprzez: oszczędzanie zasobów wodnych, gospodarowanie odpadami z uwzględnieniem kompostowania. Zadaniem konkursowym jest wykonanie afisza „Po prostu odetchnij!” zgodnego z celem konkursu. Format pracy: maksymalnie A3. Technika: dowolna. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Konkurs trwa do 13 maja 2024 roku. Oceniane będą: Zgodność z celem konkursu. Samodzielność wykonania pracy. Wykorzystanie w pracy interaktywnych form np. krzyżówka, rebus, mini quiz, zagadka. Atrakcyjność, kreatywność, estetyka pracy. Do pracy należy dołączyć: Kartę zgłoszeniową do konkursu. Klauzulę informacyjną RODO. Szczegóły konkursu: Zarządzenie Nr 68/2024 r. Wójta Gminy Mogilany z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie: II Gminnego konkursu „Po prostu odetchnij!”

+ czytaj więcej

WIOSENNE PORZĄDKI W GMINIE MOGILANY– FOTORELACJA

15 kwietnia 2024

Z przyjemnością prezentujemy fotorelację z WIOSENNYCH PORZĄDKÓW W GMINIE MOGILANY. Już po raz trzeci akcja przebiegała jednocześnie w każdym z dziesięciu sołectw naszej gminy. Na mogilańskim Rynku zostało utworzone kolorowe kwiatowe stanowisko, gdzie można było oddać zużyte baterie, małe elektrośmieci i skorzystać z porad Ekodoradczyń. Wielkie podziękowania i wyrazy uznania kierujemy do wszystkich mieszkańców, którzy przyłączyli się do Wiosennych Porządków i zechcieli zadbać o wspólne przestrzenie naszej Gminy. Dziękujemy osobom koordynującym akcję w sołectwach: Pani Bożenie Bruździe-Szulc, Panu Andrzejowi Chachlicy, Pani Wandzie Drożdż, Pani Agnieszce Gorgosz, Panu Józefowi Jurkowi, Panu Januszowi Klimasowi, Panu Wiesławowi Klimasowi, Panu Władysławowi Michorczykowi, Panu Mateuszowi Paszcie oraz Panu Stefanowi Sudrowi. Nasze porządki wsparli nawet mieszkańcy sąsiednich gmin, m.in. Głogoczowa, Olszowic i Skawiny. Dodatkowo, w tygodniu poprzedzającym akcję również uczniowie i uczennice niektórych szkół sprzątali okolice swoich placówek. Cieszymy się, że akcja przebiegła bardzo sprawnie, sprzyjała nam piękna pogoda, udało się dotrzeć w nowe miejsca i przed wszystkim w większości miejscowości ŚMIECI BYŁO ZDECYDOWANIE MNIEJ. Wspólnie zebraliśmy niespełna 2 tony odpadów oraz ponad 90 kg zużytych baterii. Uznajemy to za sukces przedsięwzięcia, dziękujemy i zapraszamy za rok!

+ czytaj więcej

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE MOGILANY

12 kwietnia 2024

Prezentujemy Państwu wyniki Wyborów Samorządowych, które odbyły się 7 kwietnia 2024 roku: Szczegółowe wyniki można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mogilany: Wyniki wyboru Wójta Gminy Mogilany https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,2437756,wyniki-wyborow-wojta-gminy-mogilany.html Rada Gminy Mogilany Szczegółowe wyniki można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Gminy Mogilany: https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,2437746,wyniki-wyborow-do-rady-gminy-mogilany.html Rada Powiatu Krakowskiego Wyniki można sprawdzić na stronie PKW: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_powiatu/okreg/120600/2 Sejmik Województwa Małopolskiego Wyniki można sprawdzić na stronie PKW: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/sejmik_wojewodztwa/okregi/120000 Gratulujemy Jerzemu Przeworskiemu Wójtowi Gminy Mogilany oraz wszystkim wybranym Radnym i życzymy sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców Gminy Mogilany oraz całego samorządu lokalnego.

+ czytaj więcej

Wiosenna akcja szczepienia lisów

12 kwietnia 2024

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie, informuje, że w dniach od 20 kwietnia  do 26 kwietnia 2024  roku na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.

+ czytaj więcej

Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

12 kwietnia 2024

Informacja o adresie strony internetowej: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-p... na której publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks Sp. z o.o., a także adres do kontaktu: laboratorium@networks.pl Funkcjonowanie ww. strony ma na celu informowanie o planowanych pomiarach w ramach wypełnienia zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. W załączeniu treść ogłoszenia.

+ czytaj więcej

Podpisanie umowy na realizację zadania "Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 600599K ul. św. Bartłomieja Apostoła na odcinku od km 0+000,00 do km 0+311,00 w miejscowości Mogilany".

11 kwietnia 2024

W dniu 10 kwietnia 2024r. została podpisana umowa na realizację zadania "Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 600599K ul. św. Bartłomieja Apostoła na odcinku od km 0+000,00 do km 0+311,00 w miejscowości Mogilany". Wykonawca ma 12 miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie zadania. Wartość zadania zgodnie z podpisaną umową wyniesie 3 087 937,52zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres robót obejmuje rozbudowę drogi gminnej nr 600599K klasy D na długości 311m, w tym m.in: • Rozbiórka elementów zagospodarowania kolidujących z projektowanymi robotami (znaki, umocnienia skarp, ogrodzenia, słupy, hydrant); • Rozbudowa drogi gminnej 600599K na odcinku 311 mb w kilometrażu km 0+000,00km – km 0+311,00; • Budowa chodnika; • Przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2173K; • Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Szkolna; • Budowa pobocza gruntowego ulepszonego; • Budowa muru oporowego; • Budowa miejsc postojowych; • Budowa kanalizacji deszczowej; • Budowa umocnionego wylotu kanalizacji deszczowej; • Budowa korytek trapezowych skarpowych oraz korytkowych; • Budowa skarp terenowych; • Likwidacja rowu ziemnego; • Budowa oświetlenia ulicznego; • Budowa kanału technologicznego; • Przebudowa sieci teletechnicznej; • Przebudowa sieci elektroenergetycznej • Przebudowa sieci wodociągowej; • Przebudowa zjazdów indywidualnych; • Przebudowa zjazdów publicznych;

+ czytaj więcej