Gazeta lokalna - Głos Gminy Mogilany

Gazeta ma charakter biuletynu informacyjnego. To kwartalnik lokalny wydawany przez Urząd Gminy w Mogilanach, który zawiera informacje dotyczące inicjatyw podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności, inwestycji gminnych, wydarzeń kulturalnych,  funkcjonowania placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych działających na naszym terenie. Autorami tekstów są pracownicy samorządowi, nauczyciele i kierownicy jednostek administracyjnych gminy.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania korekt oraz skracania artykułów.

Wydrukowana gazeta czeka na Ciebie w Urzędzie Gminy Mogilany oraz  w miejscowych sklepach.