Aktualności

Oferta złożona w trybie 19a UoDPPioW – W Bajkowej Krainie

03 czerwca 2024

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą na realizację zadania publicznego, złożoną w trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) przez Stowarzyszenie KINGART. Link do oferty Zgodnie z Regulaminem udzielania przez Gminę Mogilany dotacji w formie trybu małych zleceń tj. z pominięciem procedury konkursu - każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty realizacji zadania publicznego może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty. Po upływie ww. terminu, Komisja powołana Zarządzeniem Wójta dokona oceny oferty.

+ czytaj więcej

Na włosańskim stole – Stowarzyszenie „Dla Włosani”

14 maja 2024

Stowarzyszenie „Dla Włosani” zaprasza serdecznie wszystkich (a zwłaszcza seniorów) na wydarzenie w ramach projektu „Na włosańskim stole”. W ramach spotkania „Złote lata” porozmawiamy o bezpieczeństwie seniorów – o ograniczonym zaufaniu, złodziejach i cyberzagrożeniach, które mogą dotknąć naszych bliskich.  Zaproszeni goście: przedstawiciel miejscowej Policji,  ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Piotr Peszko,  ks. proboszcz Mariusz Słonina.  Na wszystkich czekać będzie artystyczna niespodzianka i słodki poczęstunek. Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Mogilany. Dla osób, które potrzebują wsparcia (np. w postaci dojazdu) Stowarzyszenie „Dla Włosani” zapewni transport. Prosimy o kontakt pod nr: 608 783 999 i 513 947 723. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę, 18 maja o godz. 16.00 w Świetlicy Wiejskiej we Włosani. Źródło: Stowarzyszenie „Dla Włosani”

+ czytaj więcej

Mamy Mistrzynię Polski!

29 kwietnia 2024

Serdecznie gratulujemy Zuzannie Tomczyk uczennicy SP im. N. Konopki w Mogilanach, która w Łodzi na Mistrzostwach Polski 2024 w Karate Tradycyjnym zdobyła dwa złote medale i tym samym wywalczyła tytuł Mistrzyni Polski w kata (forma) i kumite (walka). Serdecznie gratulujemy również trenerce Pani Marcie Tarabule-Fiertak. Obie Panie reprezentują Klub Akademię Karate Tradycyjnego Niepołomice-Kraków. Życzymy wytrwałości i dalszych sukcesów!

+ czytaj więcej

II Gminny Konkurs „Po prostu odetchnij!”

15 kwietnia 2024

Zachęcamy do udziału w drugiej edycji Gminnego Konkursu „Po prostu odetchnij!”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Mogilany. Jego celem jest popularyzacja edukacji ekologicznej oraz zachowań mieszkańców gminy Mogilany na rzecz ochrony środowiska poprzez: oszczędzanie zasobów wodnych, gospodarowanie odpadami z uwzględnieniem kompostowania. Zadaniem konkursowym jest wykonanie afisza „Po prostu odetchnij!” zgodnego z celem konkursu. Format pracy: maksymalnie A3. Technika: dowolna. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Konkurs trwa do 13 maja 2024 roku. Oceniane będą: Zgodność z celem konkursu. Samodzielność wykonania pracy. Wykorzystanie w pracy interaktywnych form np. krzyżówka, rebus, mini quiz, zagadka. Atrakcyjność, kreatywność, estetyka pracy. Do pracy należy dołączyć: Kartę zgłoszeniową do konkursu. Klauzulę informacyjną RODO. Szczegóły konkursu: Zarządzenie Nr 68/2024 r. Wójta Gminy Mogilany z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie: II Gminnego konkursu „Po prostu odetchnij!”

+ czytaj więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert: kultura, rozwój wspólnot lokalnych, środowisko i bezpieczeństwo – 2024 rok.

27 marca 2024

Wójt Gminy Mogilany Zarządzeniem Nr 55/2024 z dnia 27 marca 2024 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, rozwoju wspólnot lokalnych, środowiska i bezpieczeństwa w 2024 roku. Zarządzenie - Wyniki 

+ czytaj więcej

OTWARTY KONKURS OFERT NA ROK 2024 – KULTURA, ROZWÓJ WSPÓLNOT LOKALNYCH, ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO

05 lutego 2024

Wójt Gminy Mogilany ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie  kultury, rozwoju wspólnot lokalnych, środowiska i bezpieczeństwa w 2024 roku.Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:1) złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem systemu WITKAC dostępnego pod adresem www.witkac.pl w terminie od 7.02.2024 r. godziny 7.00 do 29.02.2024 roku do godziny 15:00. W przypadku, gdy z powodów technicznych system WITKAC jest niedostępny w ostatnim dniu wskazanego wyżej terminu tj. w dniu 29.02.2024 r., termin na złożenie oferty konkursowej zostanie wydłużony o jeden dzień roboczy, a następnie:2)  złożenie potwierdzenia złożenia oferty (nie oferty), wygenerowanego w systemie WITKAC, opatrzonego podpisami osób upoważnionych na adres: Urząd Gminy Mogilany, Rynek 2, 32-031 Mogilany do 4.03.2024 roku do godziny 16.00. UWAGA: Niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty skutkuje jej odrzuceniem. Obowiązujące dokumenty: Program współpracy na rok 2024. Zarządzenie Nr 25/2024 Wójta Gminy Mogilany z dnia 5 lutego 2024. Ogłoszenie o konkursie. Obowiązkowy załącznik – DOSTĘPNOŚĆ Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej. 

+ czytaj więcej

OGŁOSZENIE KONKURSU SPORT I REKREACJA

20 grudnia 2023

Wójt Gminy Mogilany ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie sportu i rekreacji w 2024 roku.Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:1)  złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem systemu WITKAC dostępnego pod adresem www.witkac.pl w terminie od 22.12.2023 r. godziny 8.00 do 22.01.2024 roku do godziny 16:00. W przypadku, gdy z powodów technicznych system WITKAC jest niedostępny w ostatnim dniu wskazanego wyżej terminu tj. w dniu 22.01.2024 r., termin na złożenie oferty konkursowej zostanie wydłużony o jeden dzień roboczy, a następnie:2)  złożenie potwierdzenia złożenia oferty (nie oferty), wygenerowanego w systemie WITKAC, opatrzonego podpisami osób upoważnionych na adres: Urząd Gminy Mogilany, Rynek 2, 32-031 Mogilany do 24.01.2024 roku do godziny 15.00.UWAGA: Niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty skutkuje jej odrzuceniem. Obowiązujące dokumenty: https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,2373783,uchwala-nr-lix5782023-rady-gminy-mogilany-z-dnia-30-listopada-2023-r-w-sprawie-uchwalenia-rocznego-p.html 2.Zarządzenie Nr 222/2023 Wójta Gminy Mogilany z dnia 20 grudnia 20233.Ogłoszenie o konkursie.Obowiązkowy załącznik – DOSTĘPNOŚĆ.4.Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej.

+ czytaj więcej

Szkolenie dla organizacji pozarządowych - 19 grudnia!

11 grudnia 2023

W związku z wprowadzeniem w Urzędzie Gminy Mogilany systemu WITKAC, poprzez który będzie możliwość składania ofert realizacji zadań publicznych w otwartych konkursach ofert(wyłącznie poprzez system), zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie dedykowane: SZKOLENIE Z SYSTEMU WITKAC Szkolenie odbędzie się tylko raz dnia 19 grudnia 2023 roku o godz. 13:00 (czas trwania maks. 3 godz.) – szkolenie jest obowiązkowe dla organizacji pozarządowych składających wnioski w otwartych konkursach ofert, a nie mających do tej pory styczności z programem. Szkolenie odbędzie się online po wcześniejszej rejestracji za pomocą linku poniżej: https://witkacwitkac.clickmeeting.com/ngo-gmina-mogilany Po potwierdzeniu rejestracji uczestnik otrzyma wiadomość mailową wraz z właściwym linkiem do spotkania oraz instrukcją dołączenia. Do uczestniczenia w szkoleniu nie są wymagane kamery oraz mikrofony, pytania będzie można zadawać na czacie. Wymagania sprzętowe:  -komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10/11, Mac OS  -głośniki lub słuchawki  -dowolne łącze internetowe  -aktualne przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera Dodatkowo szkolenie zostanie wyświetlone na Sali narad w Urzędzie Gminy Mogilany w czasie rzeczywistym.

+ czytaj więcej

Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024.

26 października 2023

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu Współpracy Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2024 rok”. Konsultacje projektu programu odbywają się od 26 października do 20 listopada br. Uwagi i propozycje do przedmiotowego projektu Programu będzie można składać pisemnie w następujących formach: ustnie podczas spotkania w dniu 16 listopada 2023 roku. w siedzibie Urzędu Gminy Mogilany, na Dzienniku Podawczym, Rynek 2, 32-031 Mogilany, pocztą na adres Urzędu Gminy Mogilany, ul. Rynek 2, 32- 031 Mogilany (decyduje data wpływu do Urzędu), poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Mogilany ePUAP:/7c1o97cpbw/skrytka. Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych w zakresie planowanej współpracy w roku 2024 Gminy Mogilany z sektorem społecznym. Załączniki: Projekt Programu Współpracy na rok 2024 Zarządzenie Wójta ws. konsultacji społecznych

+ czytaj więcej

#AKTYWNIE trzeci raz!

12 września 2023

10 września po raz trzeci odbyło się Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych w Gminie Mogilany. Realizatorem wydarzenia, współfinansowanego ze środków Gminy Mogilany, była Fundacja DZIAŁAMY. Organizacje pozarządowe przygotowały mnóstwo aktywności i atrakcji dla mieszkańców w każdym wieku, w formule piknikowej gry stanowiskowej. Ideą gry była możliwość zapoznania się z ofertą poszczególnych inicjatyw, a także zdobycia wiedzy, jak można włączyć się w poszczególne działania stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych. Odwiedzenie stanowisk i wykonanie przygotowanych zadań, uprawniało do udziału w losowaniu nagród. Był moc zabaw i aktywności sportowych, kreatywnych, plastycznych. Uczestnicy zdobywali nową wiedzę i umiejętności np. z zakresu pierwszej pomocy, przeciwdziałania wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami czy ochrony środowiska. Na zakończenie imprezy mieliśmy przyjemność przeżyć występ Orkiestry Dętej z Włosani. Kto nie był, niech żałuje, dobra wiadomości jest taka że kolejne Święto już za rok!

+ czytaj więcej