Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Program Mój Prąd

Informujemy, że kolejny nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1)

Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 zostanie uruchomiony: 15.04.2022.

Do dnia 01.04.2022 zostaną opublikowane nowe, zmienione zasady programu.

 https://mojprad.gov.pl/

 

W dniu 06.10.2021 r. o godzinie 14:05 został zamknięty nabór wniosków o dofinansowanie z powodu wyczerpania budżetu programu.


Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.


https://nfosigw.gov.pl/moj-prad/