Przejdź do aktualności Przejdź do sekcji Na Skróty Przejdź do sekcji ogloszenia Przejdź do sekcji banery Przejdź do stopki Przejdź do danych kontaktowych
Oficjalny serwis informacyjny
Gminy Mogilany

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Urząd Gminy Mogilany informuje, że w dniu 15 maja 2022 r., tj. w niedzielę przy Kościele św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach, po mszach świętych o godzinie: 7:30, 9:30 i 11:00 będzie funkcjonował punkt obsługi Ekodoradców, umożliwiający mieszkańcom Gminy Mogilany pobranie i złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

+ czytaj więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Policjant, który mi pomógł”

Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym. Istota przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom krzywdzonym, w tym dotkniętym przemocą w rodzinie.Konkurs potrwa do 31 maja 2022 roku.Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres poczty elektronicznej:policjantktorymipomogl@policja.gov.plW załączniku do pobrania regulamin oraz formularz zgłoszeniowy. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania Kandydatów.

+ czytaj więcej

Jesteś osobą z Ukrainy i szukasz pracy w Małopolsce? Zgłoś się do nas!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 17 maja 2022 r. o godzinie 10.00 w Sali Narad Urząd Gminy Mogilany, podczas którego obywatele Ukrainy będą mogli wypełnić specjalnie opracowane dla nich ankiety. Dane z ankiet pozwalają przygotować ofertę wsparcia zawodowego dostosowaną do potrzeb uchodźców. Zainteresowani pomocą będą zapraszani na grupowe spotkania konsultacyjne i indywidualne z doradcami zawodowymi. W ich trakcie ustalane są kolejne kroki we wsparciu zatrudnienia. Jeśli ktoś nie ma możliwości przyjść na spotkanie informacyjne to ankieta w wersji elektronicznej dostępna jest pod tym linkiem. Po jej wypełnieniu należy oczekiwać telefonu lub maila z zaproszeniem na spotkanie konsultacyjne, na którym konsultanci i doradcy zawodowi pomogą w poszukiwaniu pracy. Ви людина з України і шукаєте роботу в Малопольщі? Зв'яжіться з нами! Гмінний центр соціального забезпечення в Могилянах запрошує Вас на інформаційну зустріч 17 травня 2022 року о 10.00 а.m в Залі Нарад муніципалітету Могилані (Sali Narad Urząd gminy Mogilany) , під час якої громадяни України зможуть заповнити спеціально розроблені для них анкети. Дані опитування дозволяють підготувати пропозицію професійної підтримки з урахуванням потреб біженців. Зацікавлених осіб будемо запрошуватина групові консультаційні та індивідуальнізустрічі з кар'єрними радниками. Під час них ми визначаємо наступні кроки у підтримці пошуку роботи. Якщо хтось не має можливості прийти на інформаційну зустріч, анкета в електронній версії доступна за цим посиланням ( pod tym linkiem). Після його завершення очікуйте телефонного дзвінка або електронної пошти із запрошенням на консультаційну зустріч, де наші консультанти та кар'єрні радники допоможуть Вам у пошуку роботи.

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Aktualności

„Ви людина з України і шукаєте роботу в Малопольщі? Зв'яжіться з нами!” „Jesteś osobą z Ukrainy i szukasz pracy w Małopolsce? Zgłoś się do nas!”

Гмінний центр соціального забезпечення в Могилянах запрошує Вас на інформаційну зустріч 17 травня 2022 року о 10.00 а.m в Залі Нарад муніципалітету Могилані (Sali Narad Urząd Gminy Mogilany) , під час якої громадяни України зможуть заповнити спеціально розроблені для них анкети. Дані опитування дозволяють підготувати пропозицію професійної підтримки з урахуванням потреб біженців. Зацікавленихосіб будемо запрошуватина групові консультаційні та індивідуальнізустрічі з кар'єрними радниками. Під час них ми визначаємо наступні кроки у підтримці пошуку роботи. Якщо хтось не має можливості прийти на інформаційну зустріч, анкета в електронній версії доступна за цим посиланням ( pod tym linkiem). Після його завершення очікуйте телефонного дзвінка або електронної пошти із запрошенням на консультаційну зустріч, де наші консультанти та кар'єрні радники допоможуть Вам у пошукуроботи. Jesteś osobą z Ukrainy i szukasz pracy w Małopolsce? Zgłoś się do nas! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 17 maja 2022 r. o godzinie 10.00 w Sali Narad Urząd Gminy Mogilany, podczas którego obywatele Ukrainy będą mogli wypełnić specjalnie opracowane dla nich ankiety. Dane z ankiet pozwalają przygotować ofertę wsparcia zawodowego dostosowaną do potrzeb uchodźców. Zainteresowani pomocą będą zapraszani na grupowe spotkania konsultacyjne i indywidualne z doradcami zawodowymi. W ich trakcie ustalane są kolejne kroki we wsparciu zatrudnienia. Jeśli ktoś nie ma możliwości przyjść na spotkanie informacyjne to ankieta w wersji elektronicznej dostępna jest pod tym linkiem. Po jej wypełnieniu należy oczekiwać telefonu lub maila z zaproszeniem na spotkanie konsultacyjne, na którym konsultanci i doradcy zawodowi pomogą w poszukiwaniu pracy.

Sala Narad Urzędu Gminy Mogilany

17 maja 2022 r. g.10.00

+ czytaj więcej

,,Majsternia"- Warsztaty dla dzieci z Ukrainy

Warsztaty naukowe dedykowane dla dzieci z Ukrainy rozpoczną się od 11 maja  bieżącego roku. Temat przewodni zajęć to woda i rośliny, będą eksperymenty i prace kreatywne. Spotkania będą odbywały się w każdą sobotę. Bliższe informacje pod wskazanym na plakacie numerze telelfonu lub po przybyciu na miejsce

OSP Mogilany ul.Krakowska 5

11.05.2022 godz.11:00

+ czytaj więcej

Święto Organizacji Pozarządowych – konkurs ofert

Przypominamy, że dnia 25 maja 2022 roku upływa termin składania ofert w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Święto organizacji pozarządowych”. Więcej informacji: https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,m,411819,otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-pn-swieto-organizacji-pozarzadowych.html

25 maja 2022 r.

+ czytaj więcej

MAJÓWKA W MOGILAŃSKIM DWORZE

W sobotę 28 maja 2022 roku na terenie mogilańskiego parku odbędzie się jubileuszowa 20. Majówka w Mogilańskim Dworze. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gok.mogilany.pl .

Mogilany

28 maja 2022

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko

Wydarzenia

17.05.2022

Ogłoszenie o IV przetargu na gimnazjum

WÓJT GMINY MOGILANY ogłasza PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy MogilanyCzwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości, z rozpoczętą budową budynku niemieszkalnego (gimnazjum), objętej KW KR3I/00032054/8, położonej we wsi Mogilany, oznaczonej jako działki nr 307/180 i 307/373 o łącznej powierzchni 2,1904 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 8 000 000,00 zł. Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium: 600 000,00 zł. Szczegóły w BIP

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

12.05.2022

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Mogilany

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 16 maja 2022 roku o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Mogilany Porządek posiedzenia: Dyskusja i opiniowanie projektów uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Informacja na temat zadłużenia gminy wg stanu na 31.12.2021 r. Informacje i koszty realizowanych zadań inwestycyjnych jak również zagrożeń realizacji w terminach wynikających z umów dla zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej 600697K w km 0+000 do km 3+152 w miejscowości Włosań, Gmina Mogilany, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj- etap II, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań- Etap III, Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogilanach o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem. PRZEWODNICZĄCY Komisji BudżetowejZofia Węglarz

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

09.05.2022

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Libertowie

Wójt Gminy Mogilany Zarządzeniem Nr 83/2022 z dnia 9 maja 2022 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Libertowie

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

Ogłoszenia

21.10.2021

WÓJT GMINY MOGILANY OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

WÓJT GMINY MOGILANY ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilany  Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości, z rozpoczętą budową budynku niemieszkalnego (gimnazjum), objętej KW KR3I/00032054/8, położonej we wsi Mogilany, oznaczonej jako działki nr 307/180 i 307/373 o łącznej powierzchni 2,1904 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 10 500 000,00 zł. Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium: 600 000,00 zł.   Czytaj więcej w BIP

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

29.12.2021

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01.01.2022 R. – NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. , poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Mogilany zawiadamia, że w dniu 14 października 2021 r. r.  Rada Gminy Mogilany podjęła uchwałę Nr XXXIII/345/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłat Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2022 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosić: •   dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 1.  37,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 2.  74,00 zł *od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów (* w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.) Zgodnie natomiast z uchwałą Nr XXXIII/344/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 14 października 2021 w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mogilany zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/347/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/344/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 14 października 2021 w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mogilany: zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. w wysokości 5,00** zł od osoby miesięcznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. ** W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady, nie będą odbierane one sprzed posesji oraz nie będzie można ich wywozić na PSZOK. Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji. Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji. Osoby, które wcześniej zadeklarowały w Urzędzie Gminy posiadanie kompostownika do gromadzenia odpadów biodegradowalnych nie muszą składać nowej deklaracji związanej z wyższa ulgą na kompostownik. Jednoczenie gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy mają taką możliwość  do zakładania kompostowników na terenie swoich posesji jednorodzinnych i do wykorzystywania kompostu jako naturalnego nawozu w swoich ogródkach.

#ogłoszenia

+ czytaj więcej

+ Zobacz wszystko