Aplikacja BLISKO Mieszkańców

Każdy z mieszkańców ma możliwość  skorzystania z aplikacji BLISKO. Jest to mobilny i w pełni darmowy system powiadamiania i ostrzegania, dostępny na urządzeniach mobilnych z systemem Android, Apple oraz Windows.

Aby móc z niego skorzystać należy pobrać aplikację BLISKO z właściwego dla naszego urządzenia sklepu (Google Play, App Store, Windows Store), zainstalować, a następnie dodać w niej interesującą nas lokalizację.

Można dodać wiele lokalizacji, dla których chcemy otrzymywać stosowne informacje. Przychodzić będą one wtedy od różnych nadawców, w zależności od właściwości miejscowej.

W chwili obecnej dla Gminy Mogilany dostępne są następujące kategorie informacji i powiadomień w ramach których otrzymywać Państwo mogą stosowne powiadomienia:

  • Aktualności i wydarzenia
  • Ostrzeżenia, zagrożenia, 
  • Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
  • Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych
  • Jakość powietrza
  • Informacje dotyczące pandemii COVID-19

które redagowane i rozsyłane są w systemie przez pracowników Urzędu Gminy, policję, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Urząd Gminy poprzez aplikację BLISKO, udostępnia informacje o lokalnych wydarzeniach kulturalnych, sportowych, aktualnych sprawach dotyczących mieszkańców, ale również komunikaty o istotnych utrudnieniach i awariach, przypomnienia o terminach wywozu odpadów czy terminach płatności rat podatków i opłat lokalnych.