Informacje i kontakty alarmowe

112 - Ogólny numer alarmowy

999 - Pogotowie Ratunkowe

998 - Straż Pożarna

997 -  Policja

994 - Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

993 - Pogotowie Ciepłownicze

992 - Pogotowie Gazowe

991 - Pogotowie Energetyczne

988 - Telefon Zaufania

981 - Pomoc Drogowa

Po wykręceniu numeru alarmowego i zgłoszeniu się dyspozytora spokojnie i wyraźnie powiedz:


1. Co się stało?
2. Czy są poszkodowani - jeśli tak powiedz jaki jest ich stan (czy sa przytomni, czy oddychają).
3. Miejsce zdarzenia (adres, nazwa obiektu, charakterystyczne cechy miejsca).
4. Swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego jest podawana informacja o zdarzeniu.


Pamiętaj! Dyspozytor zawsze odkłada słuchawkę jako pierwszy!