Ważne adresy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach
W godzinach pracy GOPS: 12 270 10 25, 12 270 14 88
 
Zgłaszanie bezpańskich psów

W godzinach pracy Urzędu:
012-270-11-91 Sylwia Piwko
605-905-923 Kierownik Referatu Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Konwent OO. Bonifratrów w Konarach
Adres: 32-040 Świątniki Górne
Konary 21
tel.: 12 270 40 02
12 270 50 71
e-mail: bonifratrzy@konary.pl
 www.konary.pl

Urząd Pocztowy w Mogilanach

Adres: 32-031 Mogilany
ul. Św. Bartłomieja Apostoła 4
tel. 885 900 244, 885 900 866

Starostwo Powiatowe w Krakowie
Adres: 30-037 Kraków
Al. Słowackiego 20
tel.: 12 634 42 66
fax: 12 633 52 94
e-mail: zarzad@powiat.krakow.pl
www.powiat.krakow.pl

Starostwo Powiatowe w Krakowie
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Gruntami
Adres: 30-508 Kraków
ul. Przy Moście 1
tel/fax.:12 656 72 19
12 656 72 26
12 656 72 51
e-mail: pbdgik.krakow@pro.onet.pl
www: www.geodezja.powiat.krakow.pl

Starostwo Powiatowe w Krakowie
Filia w Węgrzcach
Adres: 32-086 Węgrzce
ul. Zapole 2
tel.: 12 259 34 00
fax: 12 259 34 15
e-mail: komunikacja@powiat.krakow.pl
www: www.powiat.krakow.pl

Starostwo Powiatowe w Krakowie
Wydział Zamiejscowy w Skawinie
Komunikacja, Architektura, Budownictwo, Inwestycje i Remonty
Adres: 32-050 Skawina
ul. Kopernika 13
tel.: 12 276 85 40 Komunikacja,
12 276 85 82 Architektura
Fax: 12 259 79 70
e-mail: komunikacja@powiat.krakow.pl
www: www.powiat.krakow.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Adres:31-156 Kraków
ul. Basztowa 22
tel.: 12 630 31 07
12 630 35 07
fax: 12 630 31 26
e-mail:urząd@malopolska.mw.gov.pl
www: www.malopolskie.pl

Małopolski Urząd Wojewódzki
Adres:31-156 Kraków
ul. Basztowa 22
tel.: 12 392 12 00
fax: 12 422 72 08
e-mail:urząd@malopolska.mw.gov.pl
www: www.malopolska.uw.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Adres:31-060 Kraków
ul. Gazowa 15
tel.: 12 430 70 46
fax: 12 430 69 96
e-mail:pssekrakow@wsse.krakow.pl
www: www.wsse.krakow.pl

Sąd Rejonowy w Wieliczce
Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Skawinie
Adres:32-050 Skawina
ul. Mickiewicza 21
tel.: 12 276 57 80
www: www.krakow.so.gov.pl

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Adres:

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
ul. Karola Wojtyły 106
32-086 Batowice
tel.: 12 622 10 13
e-mail:sekretariat@zdpk.krakow.pl
www: www.zdpk.krakow.pl

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
Adres:30-019 Kraków
ul. Mazowiecka 21
tel.: 12 299 74 88
12 623 74 80
Fax: 12 632 52 15
e-mail:krkrpow@uppk.pl
www: www.uppk.pl

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Filia Urzędu Pracy w Skawinie
Adres:32-050 Skawina
ul. Ogrody 17
tel.: 12 276 16 93
fax: 12 276 70 98
e-mail:krkrsk@praca.gov.pl
www: www.uppk.pl