Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Zgodnie z informacją otrzymaną od Starosty Powiatu Krakowskiego, decyzje na zbieranie odpadów obejmujących kody 02 01 04 i 16 01 03 na terenie Gminy Mogilany i Skawina zostały wydane dla następujących firm:

Nazwa firmy/siedziba

Miejsce zbierania

02 01 04


2D20 s.c.
ul. Orląt Lwowskich 17/4, 31-518 Kraków

ul. Energetyków 20, 32-050 Skawina

16 01 03

EKO-TRANS Jerzy Kruk

ul. Nad Wilgą 18, 30-698 Lusina

ul. Nad Wilgą 18, 30-698 Lusina

Podana informacja nie gwarantuje, że podmiot faktycznie zbiera dany odpad, a jedynie, że posiada zezwolenie na jego zbieranie. W celu upewnienia się czy dany odpad będzie odebrany należy skontaktować się bezpośrednio z firmą.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów, jest usługą odpłatną! Odpadów powstających w gospodarstwach rolnych nie można mieszać z odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych oraz nie podlegają one przyjęciu przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),  ponieważ  punkt  ten przeznaczony jest wyłącznie  dla  odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych!