Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mogilany zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

ROK 2021

a)Zmieszane odpady komunalne

 • MPGK Sp. z o.o Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów, ul. Cmentarna 19F, 41-800Zabrze
 • Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.
  ul. Strefowa 8, 39 - 400 Tarnobrzeg
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 • Remondis Kraków Sp. z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • RIPOK FCC Podhale Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ
 • RIPOK MBP Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawierciu Sp. z o.o. ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie
 • BM Recykling Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11, 41-106 Siemianowice Śląskie

b) Odpady biodegradowalne

 • Mondi Świecie S.A
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 • Firma Usługowo Handlowa KOP-EKO, Karol Trzupek, Zalesiany 1, 32-420 Gdów
 • RIPOK FCC Podhale Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ
 • Zakład Utylizacji Odpadów, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice

c) Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania

 • ZGK Brzeszcze, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze
 • Składowisko Odpadów. Komunalnych w Giedlarowej 37-300 Leżajsk, Wierzawice 874
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Czysta, 33-100 Tarnów
 • BPK sp. z o.o. Składowisko Odpadów Komunalnych,Aleja Jana Pawła II 10, 41-900 Bytom
 • ZGK Zawiercie, ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie
 • Składowisko Cofino Poland sp. zo.o, 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36
 • Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. ul. Konwaliowa 1, Sobuczyna 42-263 Wrzosowa
 • Składowisko, 42-700 Lipie Śląskie, ul. Cegielniana 22
 • Składowisko Odpadów Komunalnych ul. Dworcowa, 47-451 Tworków
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów

ROK 2020

a)Zmieszane odpady komunalne

 • Zakład Utylizacji Odpadów, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice
 • RIPOK MBP Agencja Komunalna Brzeszcze Sp. z o.o. ul. Kościelna7, 32-620 Brzeszcze
 • Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.
  ul. Strefowa 8, 39 - 400 Tarnobrzeg
 • RIPOK MBP Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawierciu Sp. z o.o. ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie
 • Remondis Kraków Sp. z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

·Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów MPGK Sp. z o.o
Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze

 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków

b) Odpady biodegradowalne

 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 • RIPOK MBP Agencja Komunalna Brzeszcze Sp. z o.o. ul. Kościelna7, 32-620 Brzeszcze
 • BEST-EKO Sp. z o.o. 44-240 Żory, ul. Gwarków 1
 • Papiernia Mondi Świecie S.A
 • Firma Usługowo Handlowa KOP-EKO, Szczepan Trzupek, Zalesiany 1, 32-420 Gdów
 • RIPOK Myślenice, ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice
 • Zakład Utylizacji Odpadów, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice

c) Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów
 • BPK sp. z o.o. Składowisko Odpadów Komunalnych,Aleja Jana Pawła II 10, 41-900 Bytom
 • Składowisko Cofino Poland sp. zo.o, 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36
 • ZGK Zawiercie, ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie
 • ZGK Brzeszcze, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze
 • Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z. o. o. ul. Konwaliowa 1, Sobuczyna, 42-263 Wrzosowa
 • Składowisko, 42-700 Lipie Śląskie, ul. Cegielniana 22
 • Kielcza 47-126 Zawadzkie-składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne
 • Składowisko Odpadów. Komunalnych w Giedlarowej 37-300 Leżajsk, Wierzawice 874

ROK 2019

a)Zmieszane odpady komunalne

 • Remondis Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław
 • Zakład Utylizacji Odpadów, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice
 • RIPOK FCC Podhale Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ
 • RIPOK MBP Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawierciu Sp. z o.o. ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie

b) Odpady biodegradowalne

 • Firma Usługowo Handlowa KOP-EKO, Szczepan Trzupek, Zalesiany 1, 32-420 Gdów
 • Agencja Komunalna Sp. z o.o. ul. Kościelna 7,32-620 Brzeszcze
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 • Remondis Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • RIPOK Brzeszcze , ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze
 • Sinoma, ul. Brzeska 2, 31-998 Kraków
 • RIPOK Myślenice, ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice
 • Otto Doemer Recykling GMBH Hoverstrasse 70, 20-539 Hamburg

c) Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania

 • Remondis Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 • Zakład Utylizacji Odpadów, ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenic
 • FCC Sp. z o.o. ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg
 • RIPOK MBP Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawierciu Sp. z o.o. ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie

ROK 2018

a)Zmieszane odpady komunalne

 • Remondis Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 • Zakład Utylizacji Odpadów, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice
 • Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim
 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., Balin ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów
 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., Balin ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów

b)Odpady biodegradowalne

 • Firma Usługowo Handlowa KOP-EKO, Szczepan Trzupek, Zalesiany 1, 32-420 Gdów
 • Kompostowania SUEZ, ul. Kosiarzy 5 A, 30-731 Kraków

c) Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania

 • Remondis Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław
 • Zakład Utylizacji Odpadów, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice
 • Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim
 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., Balin ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów

ROK 2017

a)Zmieszane odpady komunalne

 • Remondis Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków

b)Odpady biodegradowalne

 • Firma Usługowo Handlowa KOP-EKO, Szczepan Trzupek, Zalesiany 1, 32-420 Gdów

c) Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania

 • Remondis Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków

ROK 2016

a)Zmieszane odpady komunalne

 • Remondis Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków

b)Odpady biodegradowalne

 • Firma Usługowo Handlowa KOP-EKO, Szczepan Trzupek, Zalesiany 1, 32-420 Gdów

c) Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania

 • Remondis Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

ROK 2015

a)Zmieszane odpady komunalne

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansenwinkel Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków

b)Odpady biodegradowalne

 • Firma Usługowo Handlowa KOP-EKO, Szczepan Trzupek, Zalesiany 1, 32-420   Gdów

c) Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansenwinkel Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków

ROK 2014

a) Zmieszane odpady komunalne

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansenwinkel Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329     Bolesław

b) Odpady biodegradowalne

 • BM Recykling Sp. z o. o. ul. Powstańców Styczniowych 15, 32-500 Chrzanów (Kompostownia)
 • Firma Usługowo Handlowa KOP-EKO, Szczepan Trzupek, Zalesiany 1, 32-420   Gdów
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansenwinkel Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • Ekolog ul. Matematyków Krakowskich 122, 30-698 Kraków. Zakład produkcyjny ul. Jedynaka 24a, 32-020 Wieliczka
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wodna 4, 30-556; Zakład produkcyjny: Kraków ul. Drużbacka 1
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
 • P.H.U Ekopartner Andrzej Liszka, ul. Drewniana 6, 30-556 Kraków

c) Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansenwinkel Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

ROK 2013


a) Zmieszane odpady komunalne

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansenwinkel Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie, ul. Krzemieniecka 40, 30-694 Kraków
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329  Bolesław


b) Odpady biodegradowalne

 • BM Recykling Sp. z o. o. ul. Powstańców Styczniowych 15, 32-500 Chrzanów (Kompostownia)
 • Sita Małopolska Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków (Kompostowania)
 • Sortownia Odpadów Komunalnych Barycz, ul. Krzemieniecka 40, 30-694 Kraków
 • Kompostownia Odpadów Zielonych Barycz, ul. Krzemieniecka 40, 30-694 Kraków
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansenwinkel Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • Ekolog ul. Matematyków Krakowskich 122, 30-698 Kraków. Zakład produkcyjny ul. Jedynaka 24a, 32-020 Wieliczka

c) Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansenwinkel Kraków Sp. Z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie, ul. Krzemieniecka 40, 30-694 Kraków
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław