Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893 ze zm.)

Stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) :


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany pod adresem Gaj, ul. Zadziele 43

PSZOK jest czynny
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
tel. 12 444-52-02

Osoby chętne do skorzystania z PSZOK-a proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Pojemność kontenerów w PSZOK-u jest ograniczona. Aby być pewnym, że w kontenerach jest wystarczająco dużo miejsca wystarczy zadzwonić w godzinach pracy PSZOK i zapytać. Po takiej konsultacji każdy odwożący odpady będzie miał pewność, że jego odpady zostaną przyjęte.

Dodatkowo odpady elektryczne i elektroniczne odbierane są raz w roku z terenu nieruchomości zamieszkałej zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.